Ban cán sự Đảng UBND TP kiểm điểm công tác năm 2016


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị


Theo Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải, năm 2016, thành phố đã thực hiện một khối lượng công việc lớn, đạt kết quả tốt trên toàn diện các mặt công tác. Các cơ quan Đảng, Chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị đã vào cuộc quyết liệt trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số mặt hạn chế, tồn tại.
 
"Hội nghị lần này là để phân tích những kết quả đã đạt được, rút kinh nghiệm và thẳng thắn nhìn vào những tồn tại để khắc phục, đồng thời phân tích những thách thức trong năm 2017 và thời gian tới, từ đó đưa ra các giải pháp thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP" - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nêu rõ.
 
Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh, lần kiểm điểm lần này đặc biệt hơn khi kết hợp việc kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI và khoá XII. Bí thư yêu cầu mỗi thành viên Ban Cán sự UBND TP cần rà soát lại chính bản thân và đơn vị mình xem lại những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là trước 27 biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" đã được nêu rõ trong Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Những hạn chế cần phải có giải pháp khắc phục rõ ràng và với tinh thần thẳng thắn, góp ý cho nhau để tìm ra hạn chế giải pháp khắc phục, hướng tới mục tiêu là thực hiện tốt nhất các kế hoạch Đảng, Nhà nước giao phó, không phụ lòng tin của nhân dân.
 
 
Tú Linh
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899