Người đàn ông chi hơn 150 triệu xăm kín người vì muốn tiết kiệm tiền mua quần áo
Một người đàn ông ở Tây Ban Nha đã chi hơn 150 triệu và trải qua 200 giờ đau đớn để xăm kín người vì muốn tiết kiệm tiền mua quần áo.
Dành cho quảng cáo
1 2 3 4