Kỷ nguyên Mugabe sắp kết thúc, bất ổn Zimbabwe được giải quyết?
TTTĐ.VN - Những diễn biến mới nhất cho thấy, khả năng Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe phải tuyên bố từ chức gần như là điều chắc chắn.
Dành cho quảng cáo
1 2 3