Thực hiện nếp sống văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống

Ảnh minh họa


Theo đó, UBND thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu bổ sung tiêu chí ứng xử  văn hóa trong hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống  vào tiêu chí bình xét gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa hàng năm. Sở Công thương thực hiện tốt công tác quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định của pháp luật và Thành phố của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về nếp ứng xử văn hóa, văn minh trong hoạt động kinh doanh dịch nói chung, kinh doanh dịch vụ ăn uống nói riêng gắn với việc thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa – xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2016-2020”.

UBND thành phố giao UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý toàn diện các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ ăn uống đường phố trên địa bàn; phát huy tích cực vai trò hệ thống chính trị xã hội, đoàn thể trên địa bàn trong việc tuyên truyền, vận động các cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện nếp sống văn hóa trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh có vi phạm; xem xét thu hồi hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng thu hồi Giấy phép kinh doanh đối với cơ sở vi phạm./.
Minh Ngọc
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899