Tiếp tục đổi mới cách thức quản lý, tiếp cận doanh nghiệp

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo báo cáo của Ban Quản lý KCN&CX Hà Nội, năm 2016, số doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp đạt trên 530 doanh nghiệp, tăng gần 10% so với năm 2015; Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp KCN&CX Hà Nội ước đạt 6,39 tỷ USD. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, định hướng tư tưởng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái của các thế lực thù định cho cán bộ, đảng viên và người lao động trong KCN&CX được thực hiện tốt. Hoạt động công đoàn được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực như: Thăm hỏi, tặng quà, trao trợ cấp cho 400 cán bộ, công nhân viên có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức xe ô tô miễn phí đưa 1.482 người lao động về quê đón Tết; tổ chức biểu dương công nhân có sáng kiến, sáng tạo...
 
Thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/2/2012 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “tăng cường công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thuộc thành phố Hà Nội”, năm 2016, Ban Quản lý các KCN&CX đã thành lập mới được 10/10 chi bộ, kết nạp 106 đảng viên; thành lập mới được 20 tổ chức công đoàn cơ sở, kết nạp mới 24.163 đoàn viên công đoàn; thành lập 6 tổ chức đoàn thanh niên, kết nạp gần 500 đoàn viên.
 
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu Đảng bộ Ban cần đổi mới lề lối làm việc, đối mới cách thức quản lý để thực hiện nhiệm vụ trong thời gian tới.
 
Phó Bí thư nhấn mạnh: Đơn vị cần chú trọng hoạt động công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ ở các doanh nghiệp vì đây là cơ sở chính trị của Đảng, là nguồn để phát triển Đảng. Đồng thời, cần đưa ra những giải pháp để khắc phục những tồn tại; đổi mới cách tuyên truyền tiếp cận với doanh nghiệp, có sự linh hoạt, khéo léo để các doanh nghiệp thấy được chủ trương đúng đắn của thành phố đối với phát triển doanh nghiệp; chủ động phối hợp giữa các cơ quan trong khu công nghiệp và trực tiếp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp ở cơ sở. Đặc biệt cần coi trọng đổi mới công tác đào tạo nhân lực, nâng cao kiến thức toàn diện của cán bộ, để cán bộ nâng cao trình độ về mọi mặt...
Hạnh Nguyên
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899