Trường ĐH Công nghiệp Dệt may Hà Nội: Sinh viên vừa được học vừa được trả lương


Giảng viên đi thực tế ở doanh nghiệp để nâng cao chất lượng giảng dạy

Hiện nay, trường quản lý và phát triển 14 chương trình đào chính quy và 44 chương trình đào tạo bồi dưỡng nhân lực cho các doanh nghiệp dệt may bao gồm các vị trí giám đốc, cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý chất lượng, merchandiser, tổ trưởng, chuyền trưởng sản xuất... Sinh viên được tiếp cận với môi trường doanh nghiệp và được tham gia vào sản xuất sản phẩm theo thị trường từ năm thứ hai, được bố trí phòng tự học thực hành ngoài giờ lên lớp.

Sau 2 năm hoạt động theo mô hình trường ĐH tự chủ, lãnh đạo nhà trường cho biết, trường được tự chủ về xây dựng chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo trên cơ sở tuân thủ quy định của Bộ GD-ĐT về cấu trúc chương trình đào tạo và  chuẩn đầu ra. Về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn, trường tự chủ hoàn toàn trong phát triển chương trình đào tạo và học liệu đào tạo đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và cá nhân.
Từ năm 2015 trở lại đây, Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường do Trường tự chủ xây dựng và quyết định ban hành, vì vậy vấn đề tổ chức, nhân sự được nâng mức tự chủ lên một bước. Do là đặc thù là trường ĐH tự chủ nên vấn đề tổ chức, nhân sự được thực hiện tại Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội thực sự có tính  tự chủ cao, tiêu chí được đề cao nhất khi thiết kế bộ máy tổ chức là tính hiệu quả, năng động trong giải quyết các vấn đề thực tiễn của Trường, các yếu tố khác rất ít ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức, nhân sự của Trường. Ngoài việc cử giảng viên đi đào tạo ở trình độ sau đại học, mỗi năm, trường cử 10% giảng viên đi thực tế tại doanh nghiệp với thời gian từ 6 tháng – 1 năm ở dạng hưởng lương tại doanh nghiệp.

TS Hoàng Xuân Hiệp, hiệu trưởng nhà trường cho biết, theo Nghị định 16/2015/NĐ-CP về việc thực hiện tự chủ tài chính theo lộ trình, trường sẽ nâng dần mức học phí một cách hợp lý. Do 90% sinh viên của trường xuất thân từ vùng nông thôn, miền núi do vậy không thể thu học phí cao mà trường chỉ thu với mức bằng 50 – 60% mức quy định.

Trường đã phát triển nguồn thu sự nghiệp thông qua việc đa dạng hoá các hoạt động sự nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ; mở rộng và đa dạng các hình thức đào tạo phù hợp thực tiễn xã hội và nhu cầu của doanh nghiệp, các hình thức đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn tư vấn chuyển giao công nghệ, tư vấn cải tiến quy trình sản xuất nhằm nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất của doanh nghiệp; Gắn sản xuất với học tập, nhận các sản phẩm từ thị trường đưa vào học tập vừa tạo nguồn thu, tiết kiệm chi phí vật tư học tập.

Để phục vụ sinh viên thực hành, thực tập, trường đã nhận sản phẩm từ thị trường, tự thiết kế sản phẩm phù hợp thực tiễn thị trường hoặc lấy sản phẩm từ nhà máy của trường đưa vào cho sinh viên học tập phù hợp với chương trình đào tạo. Không những thực hành việc học tập, sinh viên còn được trả lương theo số sản phẩm thực hành, thực tập, hình thành ý thức yêu lao động trong sinh viên.

Năm 2016, tổng ngân sách hoạt động một năm của Trường Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội khoảng 110 - 120 tỷ.

Nâng cao chất lượng để tăng nguồn thu

Theo TS Hoàng Xuân Hiệp, trong giai đoạn 2017 – 2020, trường sẽ  tiếp tục phát triển các chương trình, học liệu đào tạo theo hướng ứng dụng, gắn chặt với doanh nghiệp dệt may, tập trung vào đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phương thức sản xuất ODM, FOB (Free On Board) và nguồn nhân lực giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp dệt may; kết hợp với tăng cường hợp tác quốc tế để phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao theo hướng này; Đa dạng hóa các khóa học ngắn hạn theo hướng cập nhật các kỹ năng quản lý, kỹ năng kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nâng cao giá trị gia tăng, năng suất lao động và chất lượng sản phẩm cho các doanh nghiệp dệt may; Tiếp tục nghiên cứu các đề tài khoa học mang tính ứng dụng cao cho các doanh nghiệp dệt may.

Trong giai đoạn này, trường sẽ thành lập bộ phận marketing chuyên nghiệp trong trường nhằm tổ chức tìm kiếm và khai thác thị trường đào tạo và tư vấn chuyển giao công nghệ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Phát triển các chương trình ứng dụng ở bậc đại học có chất lượng cao để vừa nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng phương thức sản xuất ODM, FOB, vừa có thể thu mức học phí cao hơn. Phấn đấu duy trì tỷ lệ nguồn thu từ đào tạo chính quy đạt 50-70%.

Mở rộng thị trường đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật chuyên ngành dệt may và thu học phí theo nguyên tắc thu bù chi, bao gồm cả khấu hao. Phấn đấu nâng cơ cấu nguồn thu từ hợp đồng đào tạo ngắn hạn lên 15 – 20% trong tổng nguồn thu vào năm 2020.
Mai Khôi
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899