Sự khác biệt quyền lợi của người có sổ hộ khẩu với người không có sổ hộ khẩu

Cập nhật: 10:19 15/11/2017

Có những khác biệt về quyền lợi trong sinh hoạt, giữa người có hộ khẩu và người không có hộ khẩu tại nơi cư trú

Clip cùng chuyên mục