Gần 6 tỷ đồng hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực tiếng Hàn tại Việt Nam
TTTĐ.VN – 117 sinh viên năm thứ 3 và năm thứ 4 của 6 trường ĐH thuộc khu vực Hà Nội, Huế, Đà Nẵng và Đà Lạt sẽ nhận được học bổng Samsung Korean Scholarchip...
Dành cho quảng cáo
1 2 3