11 nhiệm vụ, giải pháp phát triển văn hoá Việt Nam đến năm 2030

Văn hóa -
In bài viết

TTTĐ - Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 tập trung thể hiện 5 quan điểm lớn; Đặt ra 4 mục tiêu chung và 8 mục tiêu cụ thể; Đề ra 11 nhiệm vụ, giải pháp...

6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới Ra sức xây dựng, giữ gìn và phát huy những giá trị đặc sắc của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc Làm rõ vai trò của văn hóa trong sự phát triển nhanh, bền vững đất nước Dấu mốc mới chấn hưng, phát triển nền văn hóa Việt Nam

Tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc diễn ra chiều 24/11, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) Nguyễn Văn Hùng cho biết: Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã hoạch định đường lối đất nước đến năm 2030 – tầm nhìn đến 2045 với mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2045 đất nước ta trở thành đất nước công nghiệp phát triển. Đại hội cũng đã thông qua chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của đất nước 10 năm; Từ đó để tập trung thực hiện các nhiệm vụ, cụ thể hoá quan điểm, đường lối của Đảng.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị
Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Nguyễn Văn Hùng phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ VHTT&DL đã sớm cụ thể hoá chiến lược về kinh tế, xã hội, phát triển đất nước gắn với chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030 và chiến lược văn hoá đối ngoại.

Bộ VHTT&DL đã phối hợp với các bộ, ngành Trung ương và địa phương tiến hành xây dựng chiến lược và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Ban hành Quyết định số 1909 ngày 12/11 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2030.

Chiến lược tập trung thể hiện 5 quan điểm lớn. Quan điểm thứ nhất là định hình văn hoá, xác định vị trí của văn hoá. Trong đó khẳng định, văn hoá là nền tảng tinh thần của xã hội. Vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển kinh tế, xã hội. Văn hoá phải được đặt ngang hàng và phát triển hài hoà với kinh tế, chính trị. Đảm bảo yếu tố văn hoá và con người trong phát triển kinh tế để thích ứng với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 và trước sự tác động của thiên tai, dịch bệnh.

Quan điểm thứ hai là xây dựng, phát triển văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học, thống nhất trong đa dạng cộng đồng văn hoá dân tộc; là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân là chủ thể sáng tạo, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và những người làm công tác văn hoá giữ vai trò nòng cốt.

Quan điểm thứ ba là phát triển văn hoá vì sự hoàn thiện nhân cách con người và xây dựng con người để phát triển văn hoá, trọng tâm là chăm lo xây dựng cho con người có nhân cách, lối sống tốt đẹp, với các đặc tính cơ bản: Yêu nước, nhân ái, nghĩa tình, trung thực, đoàn kết, cần cù, sáng tạo.

Quan điểm thứ tư là phát huy mọi nguồn lực để phát triển văn hoá thực sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, niềm tin, khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nhân tố thúc đẩy phát triển con người Việt Nam trở thành trung tâm, chủ thể, nguồn nhân lực quan trọng nhất và mục tiêu của sự phát triển.

Quan điểm thứ năm là chủ động hợp tác và quảng bá các giá trị văn hoá của Việt Nam ra thế giới, phát huy sức mạnh mềm của văn hoá, góp phần quan trọng vào sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nâng cao vị thế đất nước trên trường quốc tế, tạo dựng môi trường hoà bình, bảo vệ vững chắc tổ quốc, bảo đảm sự phát triển bền vững và hội nhập quốc tế.

Từ các quan điểm đó, Chiến lược đặt ra 4 mục tiêu chung và 8 mục tiêu cụ thể. Trong đó, 4 mục tiêu chung là xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; phát triển con người Việt Nam toàn diện; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; Hoàn thiện cơ chế thị trường trong lĩnh vực văn hoá gắn liền với nền kinh tế thị trường định hướng XHCN; Ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hoá có tiềm năng; Có cơ chế đột phá để thu hút, trọng dụng nhân tài, huy động nguồn lực để phát triển văn hoá, con người.

Về nhiệm vụ giải pháp, trong Chiến lược đặt ra các nhiệm vụ, giải pháp chính gồm: Nâng cao nhận thức, đẩy mạnh tuyên truyền, phát triển văn hoá; Hoàn thiện thể chế, chính sách, khuôn khổ phát lý; Xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện; Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh tạo động lực phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế;

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hoá; Bảo vệ và phát huy di sản văn hoá dân tộc; Hoàn thiện cơ thế thị trường trong lĩnh vực văn hoá, ưu tiên phát triển một số ngành công nghiệp văn hoá;

Chủ động hội nhập, tăng cường hợp tác, giao lưu quốc tế về văn hoá; Tạo đột phá phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật; Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong lĩnh vực văn hoá; Phát huy hiệu quả các nguồn nhân lực đầu tư phát triển trong lĩnh vực văn hoá.

Lan Chi
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Ra mắt bộ ba tiểu thuyết trinh thám - kì ảo của Thụy Điển dành cho lứa tuổi thiếu nhi

Ra mắt bộ ba tiểu thuyết trinh thám - kì ảo của Thụy Điển dành cho lứa tuổi thiếu nhi

TTTĐ - Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt trọn bộ tiểu thuyết trinh thám dành cho lứa tuổi thiếu nhi của Kristina Ohlsson (Thụy Điển). Là nhà nghiên cứu chính trị từng giữ cương vị chuyên viên Phòng chống Khủng bố, làm việc Cục An ninh Thụy Điển, Bộ Ngoại giao và Trường Đại học Quốc phòng Thụy Điển, tác giả xây dựng nên một bộ ba sách trinh thám -kì ảo hấp dẫn với những tình tiết li kì, nghẹt thở, những “cú ngoặt” bất ngờ. Bộ sách giành được sự yêu mến của độc giả và nhiều giải thưởng uy tín tại Thụy Điển.
Tin khác
[Xem thêm]
Dương Triệu Vũ lần đầu song ca cùng Hồng Ngọc trên đất Mỹ

Dương Triệu Vũ lần đầu song ca cùng Hồng Ngọc trên đất Mỹ

TTTĐ - Dương Triệu Vũ bày tỏ tình càm vô cùng yêu mến người chị thân thiết và đây cũng là lần đầu tiên sau 2 năm đại dịch, nam ca sĩ và Hồng Ngọc có dịp được đứng chung sân khấu với nhau tại xứ cờ hoa. Cả hai mang đến những khoảnh khắc thăng hoa vô cùng ăn ý, được khán giả cổ vũ nồng nhiệt.
“Những chiến binh thầm lặng”: Hành trình của tình người giữa tâm dịch khắc nghiệt

“Những chiến binh thầm lặng”: Hành trình của tình người giữa tâm dịch khắc nghiệt

TTTĐ - Bộ phim tài liệu “Những chiến binh thầm lặng” được Hội doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp cùng đạo diễn Ngô Quang Hải và Vimax flims sản xuất sẽ được công chiếu lúc 20h30 ngày 29/11 trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam và các kênh trên sóng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Xem phiên bản di động