Xin chờ trong giây lát...

200 Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội

01/02/2021 17:08

200 ủy viên của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nguồn VTV

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động