×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

4 bài học kinh nghiệm học tập tấm gương Bác từ cơ sở

Tin tức | Thứ sáu, 08/04/2016 06:13 (GMT+7)
4 bài học kinh nghiệm học tập tấm gương Bác từ cơ sở

TTTĐ – Trình bày tham luận về kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ quận Long Biên, đồng chí Vũ Đức Bảo, Bí thư quận ủy Long Biên cho rằng, đây là một trong các giải pháp cần thiết, cấp bách, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

TTTĐ – Trình bày tham luận về kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng gắn với tổ chức triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ quận Long Biên, đồng chí Vũ Đức Bảo, Bí thư quận ủy Long Biên cho rằng, đây là một trong các giải pháp cần thiết, cấp bách, nhất là trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân Thủ đô tích cực hưởng ứng, đã và đang trở thành việc làm thường xuyên, nề nếp, tự giác trong sinh hoạt chi bộ và trong công tác; vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu các ngành, các cấp đã được phát huy. Đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn ý nghĩa và sự cần thiết của việc hoặc tập và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua đó nâng cao ý thức rèn luyện bản thân, ý thức trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nề nếp sinh hoạt, thái độ phục vụ nhân dân, chất lượng, hiệu quả công tác, ý thức tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng cải cách hành chính, quản lý nhà nước; giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc của nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội Đảng các cấp, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, bồi đắp niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, chính quyền; xây dựng đảng bộ các cấp ngày càng trong sạch, vững mạnh.
“Đảng bộ quận Long Biên có 59 tổ chức cơ sở Đảng, trên 12.500 đảng viên sinh hoạt tại 514 chi bộ trực thuộc. Thực hiện chỉ đạo chung của Thành phố, chúng tôi xác định: công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Bởi tư tưởng có thống nhất, hành động mới tập trung và đạt hiệu quả” – Đồng chí vũ Đức Bảo cho biết.
Xác định rõ tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ Quận Long Biên đã tập trung triển khai một số giải pháp cụ thể như: Nghiên cứu, xây dựng và ban hành đầy đủ các kế hoạch, trong đó cố gắng lựa chọn những nội dung phù hợp với đặc thù của quận và các địa phương; Công tác giáo dục chính trị tư tưởng gắn liền với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được triển khai với nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, khắc phục tính hình thức.
“Cùng với vai trò nêu gương, chúng tôi luôn đề cao sự tìm tòi, không ngừng đổi mới, sáng tạo trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó cơ quan Quận ủy, UBND quận, lãnh đạo chủ chốt quận luôn gương mẫu thực hiện trước như Quy định về giảm họp, nâng cao chất lượng cuộc họp Quy định về đổi mới, nâng cao chất lượng báo cáo; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; xây dựng mô hình cơ quan điện tử quận và phường... tất cả đều được triển khai đồng bộ, thống nhất ở tất cả các cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể từ quận tới cơ sở”.
Bên cạnh việc triển khai có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Quận đã luôn quan tâm việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên (đặc biệt qua kênh dư luận xã hội); Tập trung kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Quận, cơ sở (500 người), kiện toàn đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội (400 người)... kịp thời tuyên truyền, nắm, phản ánh thông tin, định hướng tư tưởng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên chuyển biến về nhận thức, ý thức tu dưỡng, rèn luyện, tinh thần trách nhiệm, tác phong trong công việc, tư tưởng, lập trường kiên định; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Do đó trong những năm qua tình hình tư tưởng của cán bộ đảng viên trên địa bàn quận luôn ổn định, không nổi lên những vấn đề lớn góp phần quan trọng để tập trung phát triển kinh tế, tập trung đột phá về cải cách hành chính và hạ tầng đô thị, tạo diện mạo đô thị ngày càng khang trang sạch đẹp; đảm bảo an sinh xã hội từng bước nâng cao cuộc sống của người dân.
Từ những cách làm thiết thực trên, Đảng bộ Quận Long Biên đã rút ra bài học kinh nghiệm như: Thường xuyên nâng cao nhận thức, quán triệt sâu sắc tầm quan trọng, ý nghĩa thiết thực của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong Đảng và các tầng lớp nhân dân; trước hết, đối với cấp ủy, người đứng đầu các cấp, phải xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, cấp bách và lâu dài. Chủ động, sáng tạo, cụ thể hóa các quan điểm của đảng phù hợp với điều kiện hoàn cảnh của từng địa phương cơ quan, đơn vị, tránh rập khuôn máy móc. Về phương pháp cần đồng bộ, mềm dẻo và linh hoạt.
Bên cạnh đó cụ thể hóa các nội dung quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư. này gắn với nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị và cá nhân, đổi mới công tác đánh giá cán bộ, đảng viên, tổ chức cơ sở đảng hàng năm theo hướng thực chất, không vì thành tích; Sâu sát cơ sở, hướng hoạt động về cơ sở, coi trọng việc xây dựng quy trình, các bước tổ chức thực hiện; Chú trọng việc xây dựng mô hình và nhân rộng các điển hình, kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; Tiếp tục đổi mới, nâng cao và làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục từ đó tạo ra ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu.
Mai Luyến ghi
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị
Bộ Chính trị, Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tổ chức Hội nghị lấy ý kiến các nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước góp ý...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....