Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 15 tỉnh

09:28 | 09/07/2021
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa có các quyết định phê chuẩn chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 của 15 địa phương trên cả nước.
Thủ tướng Chính phủ: Phải chủ động, sáng tạo, hài hòa giữa chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội Thủ tướng Chính phủ: Quân đội không lơ là, mất cảnh giác, chủ quan

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Hà Sỹ Đồng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; Ông Hoàng Nam - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị; ông Lê Đức Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đặng Văn Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Hoàng Tuấn - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Quảng Ngãi; Ông Võ Phiên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi; Ông Trần Phước Hiền - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Đỗ Minh Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa.
Ông Đỗ Minh Tuấn , Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Văn Thi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ông Mai Xuân Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ông Đầu Thanh Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; Ông Lê Đức Giang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Hoàng Quốc Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Bà Tráng Thị Xuân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ông Lê Hồng Minh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La; Ông Đặng Ngọc Hậu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Hồ Đại Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; Ông Phan Trọng Tấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: ông Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Nguyễn Hồng Quang - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương nhiệm kỳ 2020-2025.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương; Ông Trần Văn Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Bùi Văn Khánh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Ông Nguyễn Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; Ông Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình; ông Đinh Công Sứ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Long An, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Út - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An; Ông Phạm Tấn Hòa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Khắc Thận Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Quang Hưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Bà Trần Thị Bích Hằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình; Ông Lại Văn Hoàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Hoàng Giang Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang; Bà Hà Thị Minh Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Đình Nghị - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Trần Anh Dũng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Bà Hà Lan Anh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định; Ông Trần Lê Đoài - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định nhiệm kỳ 2016-2021.

Tại tỉnh Điện Biên, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thành Đô - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Phạm Đức Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; Ông Vừ A Bằng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên; ông Lò Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối vớibà Nguyễn Hương Giang- Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021.

Bà Nguyễn Hương Giang - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh
Bà Nguyễn Hương Giang, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Vương Quốc Tuấn - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016-2021; Ông Đào Quang Khải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Ông Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2021-2026 đối với: Ông Nguyễn Thế Phước - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái; Ông Ngô Hạnh Phúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái và bà Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2016-2021.

Anh Đức

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/