Hà Nội: 9 tháng năm 2021 kiểm tra 94 tổ chức Đảng và 171 đảng viên

16:30 | 18/10/2021
TTTĐ - Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố đã thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ, trong đó chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Các cuộc kiểm tra khi kết luận bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch.
Bắc Ninh: Kỷ luật 5 tổ chức đảng và 127 đảng viên trong 6 tháng đầu năm Hướng dẫn thực hiện Quy định 102 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm Quy trình tiến hành công tác kiểm tra và thi hành kỷ luật đảng

Ngày 18/10, Ủy ban Kiểm tra Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị tại điểm cầu thành phố Hà Nội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến dự hội nghị tại điểm cầu Thành ủy Hà Nội

Tham luận tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết cho biết, 9 tháng năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức lớn từ tác động của đại dịch Covid-19 song với tinh thần chủ động, linh hoạt, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội đã tham mưu Thành ủy triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát năm và sự chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra các Đảng bộ trực thuộc thực hiện có hiệu quả, trách nhiệm công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong toàn Đảng bộ thành phố.

Đáng lưu ý, Ủy ban Kiểm tra các cấp của Đảng bộ thành phố đã thực hiện toàn diện 6 nhiệm vụ, trong đó chú trọng kiểm tra đảng viên và tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm. Trong 9 tháng đã kiểm tra 94 tổ chức Đảng và 171 đảng viên.

Các cuộc kiểm tra khi kết luận bảo đảm khách quan, chính xác, công khai, minh bạch; Đối với tổ chức Đảng và đảng viên, kể cả cấp ủy viên cùng cấp, khi vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật đều được tiến hành quy trình thi hành kỷ luật nghiêm minh.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tham luận tại hội nghị
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội Hoàng Trọng Quyết tham luận tại hội nghị

Qua kiểm tra, giám sát đã góp phần khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”, có tác dụng ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Giữ gìn kỷ luật, kỷ cương và sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; Giúp các tổ chức Đảng nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát; Kịp thời cảnh báo, nhắc nhở tổ chức Đảng và đảng viên nhận ra thiếu sót, khuyết điểm để kịp thời ngăn chặn, điều chỉnh, hạn chế vi phạm nghiêm trọng xảy ra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hoàng Trọng Quyết cho biết.

Trong 3 tháng cuối năm, tiếp thu tinh thần chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội xác định tập trung thực hiện tốt 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, việc quán triệt, triển khai Quy định số 22-QĐ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội sẽ hoàn thành việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban Thường vụ Thành ủy, các tổ chức Đảng, đảng viên theo kết luận số 101, 102-KL/UBKTTƯ của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch các cuộc kiểm tra, giám sát năm 2021...

Hạnh Nguyên; Ảnh Quang Thái

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/