Quyết tâm tạo bước đột phá mới trong công tác đánh giá cán bộ

22:58 | 29/11/2021
TTTĐ - Từ ngày 1/1/2022, Hà Nội sẽ đánh giá cán bộ hằng tháng bằng phần mềm công khai toàn thành phố. Điều này được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo bước đột phá trong công tác đánh giá cán bộ; Tạo xung lực nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị Thủ đô.

Hà Nội sẽ triển khai phần mềm kiểm soát toàn bộ công tác đánh giá cán bộ đảm bảo nền nếp Đánh giá cán bộ: “Có tình trạng xem nhẹ kết quả làm việc” Đánh giá cán bộ còn chung chung, nể nang, cảm tính Đánh giá cán bộ hằng tháng tạo chuyển biến trong công tác Đảng

Thay vì mỗi năm một lần như trước đây, hơn 3 năm qua, hằng tháng, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống chính trị thành phố đều được “chấm điểm” dựa trên khung tiêu chí đánh giá tại Quyết định số 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy.

Việc đánh giá cán bộ hàng tháng đã khắc phục được những hạn chế của đánh giá theo chu kỳ từng năm, đảm bảo kịp thời hơn, sát thực tế hơn, kết quả công việc chuyển biến rõ nét hơn. Qua đánh giá, xếp loại hằng tháng, ý thức, trách nhiệm, ý thức tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, công chức cũng như hiệu quả công việc được nâng lên. Các đơn vị đã phát hiện kịp thời những việc, nhiệm vụ còn tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục. Các sáng kiến sáng tạo được đề xuất, khen thưởng, đưa vào áp dụng, thực hiện; Cán bộ gần dân, sát dân, được Nhân dân đánh giá, ghi nhận tốt hơn.

Quyết tâm tạo bước đột phá mới trong công tác đánh giá cán bộ
hành ủy Hà Nội đã sửa đổi Quyết định số 3814-QĐ/ TU cho phù hợp với tình hình thực tiễn bằng Quyết định 1841

Nhìn nhận lại kết quả sau 3 năm thực hiện Quyết định 3814-QĐ/TU ngày 16/5/2018 về “Quy định khung tiêu chí đánh giá hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố”, có thể nhận định, đây chính là bước đột phá trong công tác đánh giá cán bộ của Hà Nội.

Tuy nhiên, theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo, quá trình thực hiện cũng bộc lộ một số tồn tại, hạn chế như: Chưa thống nhất trong việc đánh giá gắn với xây dựng kế hoạch; Quy định về thẩm quyền đánh giá cũng chưa đầy đủ; Chỉ tiêu, thủ tục đánh giá chưa đồng bộ; Chế độ khen thưởng sau đánh giá chưa thống nhất; Chưa theo dõi quản lý đồng bộ qua phần mềm.

Với quyết tâm tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả việc đánh giá cán bộ, Thành ủy Hà Nội đã sửa đổi Quyết định số 3814-QĐ/ TU cho phù hợp với tình hình thực tiễn và thay thế bằng Quyết định số 1841-QĐ/TU ngày 28/10/2021 về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị thành phố Hà Nội.

Trong đó, quy định bổ sung yêu cầu đánh giá cán bộ là phải thực hiện đồng bộ từ khâu xây dựng kế hoạch. Đây là nội dung quan trọng nhất vì cốt lõi của đánh giá cán bộ là phải gắn với kế hoạch hằng tháng, hằng tuần, hằng ngày; Trên cơ sở đó có thang điểm để đánh giá.

Về phạm vi điều chỉnh, quy định mới bổ sung nội dung khuyến khích thực hiện đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với người hoạt động không chuyên trách tại xã, phường, thị trấn; Cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hiệp quản; Các đảng bộ trực thuộc Thành ủy nhưng có chính quyền thuộc ngành dọc.

Quy định mới cũng bổ sung một nguyên tắc đánh giá là: “Đối với cán bộ, công chức, viên chức vì lý do đau ốm, nghỉ phép, nghỉ thai sản, được cử đi đào tạo, bồi dưỡng (không tập trung) mà thời gian làm việc thực tế trong tháng chưa đạt trên 50% số ngày làm việc của tháng thì vẫn thực hiện đánh giá nhưng không xếp loại từ “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên; Trường hợp xếp loại ở mức khác do lãnh đạo có thẩm quyền đánh giá quyết định”.

Ngoài ra, quy định tỷ lệ “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” trước đây là 30% (tối đa 40%) chưa đồng bộ, thống nhất với các quy định của Đảng và Nhà nước về tỷ lệ đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức hằng năm đã được thống nhất điều chỉnh không vượt quá 20% tổng số cán bộ, công chức, viên chức được xếp loại “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Thẩm quyền đánh giá cũng được khắc phục trên nguyên tắc cấp nào, người nào trực tiếp lãnh đạo, giao việc thì đồng thời thực hiện nhận xét, đánh giá, xếp loại và phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình. Nội dung này trong Quyết định 1841 đã được làm mới, quy định rõ ràng, cụ thể và chia thành 6 nhóm.

Đáng lưu ý, từ ngày 1/1/2022, Hà Nội sẽ áp dụng đánh giá cán bộ hằng tháng qua hệ thống phần mềm. Việc này sẽ giúp bảo đảm tính chính xác, kịp thời và không bỏ sót, công khai, minh bạch... Tất cả các đơn vị trong phạm vi điều chỉnh của quy định này phải đánh giá cán bộ hằng tháng và bằng phần mềm công khai. Đơn vị nào không thực hiện hệ thống sẽ tự động báo cáo.

Theo Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, việc hoàn chỉnh quy định về đánh giá cán bộ hằng tháng lần này có thể làm cơ sở để thực hiện các khâu khác của công tác cán bộ như: Quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, đề bạt, bổ nhiệm, bảo đảm đúng người, đúng việc, sát thực.

“Đây cũng là tâm huyết, quyết tâm chính trị của Thành ủy Hà Nội nên chúng tôi tin khi được đưa vào thực hiện, Quyết định 1841 sẽ tạo xung lực mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”- Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo chia sẻ.

Tú Linh

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/