Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội

Phát huy trí tuệ, đề xuất giải pháp đẩy mạnh tăng trưởng kinh tế Thủ đô

12:08 | 07/12/2021
TTTĐ - Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc. Do vậy, đại biểu HDNĐ TP cần phân tích chính xác tình hình, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn.
Hà Nội thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh Không để dịch bệnh làm tụt hậu đời sống kinh tế, xã hội Thủ đô Xem xét các cơ chế, chính sách, giải pháp quan trọng phát triển Thủ đô

Phát biểu tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, HĐND TP Hà Nội khóa XVI diễn ra sáng nay (7/12), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết: Từ đầu năm 2021 đến nay, cả nước đã và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do dịch COVID-19 bùng phát nhanh, nguy hiểm hơn.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Với sự quyết tâm, quyết liệt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự đồng tâm, hiệp lực của toàn dân, toàn quân, nên dịch bệnh từng bước được kiểm soát, kinh tế - xã hội vẫn duy trì và phát triển; Xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả tích cực. Đời sống Nhân dân không ngừng cải thiện. Quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam tiếp tục được nâng cao trên trường quốc tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận, đóng góp vào thành tựu chung của cả nước là cách làm năng động, sáng tạo, xuất hiện nhiều mô hình, điển hình tiên tiến của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, trong công tác phòng chống dịch COVID-19, thành phố đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả các biện pháp tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện phòng chống dịch; Tổ chức xét nghiệm phát hiện sớm ca nhiễm trong cộng đồng, khoanh vùng xử lý ổ dịch kịp thời; Tập trung bố trí nhân lực, vật lực cho các khu cách ly, điều trị và kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, Hà Nội là trung tâm chính trị, hành chính quốc gia. Tăng trưởng, phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội có tác động tích cực tới chỉ tiêu tăng trưởng của toàn quốc. Do vậy, mục tiêu tăng trưởng bền vững của thành phố Hà Nội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để khẳng định vai trò, vị trí của Thủ đô.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn yêu cầu đại biểu HDND TP đánh giá, phân tích chính xác tình hình, làm rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, có giải pháp quyết liệt, thận trọng nhưng linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành, phù hợp với tình hình thực tiễn; Chủ động phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương để tổng hợp, báo cáo và đề xuất cơ chế, chính sách, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, rào cản phát triển để Trung ương xem xét, xử lý theo thẩm quyền; Đồng thời, tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương; Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật, các công trình trọng điểm; Thể hiện rõ vai trò là động lực quan trọng đối với phát triển vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cũng yêu cầu nâng cao vai trò và trách nhiệm của HĐND trong việc thực hiện quyết định các vấn đề quan trọng của TP; Nâng cao chất lượng việc thực hiện chức năng giám sát, tập trung giám sát những vấn đề quan trọng, vấn đề Nhân dân đang quan tâm; Tiếp tục làm tốt công tác tiếp xúc cử tri để nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, góp phần nâng cao vai trò, vị trí và hiệu quả hoạt động của HĐND.

"Theo chương trình kỳ họp lần này, HĐND TP thể hiện tinh thần đổi mới, nâng cao chất lượng kỳ họp, dành gần một ngày cho hoạt động thảo luận và một ngày cho hoạt động chất vấn, trả lời chất vấn, sẽ tạo không khí nghị trường, có nhiều thời gian trao đổi, tranh luận, phát huy vai trò, trách nhiệm và trí tuệ của các đại biểu HĐND.

Với tinh thần đó, tôi tin tưởng, kỳ họp này sẽ là một kỳ họp trí tuệ, dân chủ, đổi mới, xem xét, quyết nghị nhiều nội dung quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển năm 2022 và cả nhiệm kỳ 2021-2026”, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh.

Hạnh Nguyên

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/