Bộ Y tế:

Hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước ngày 1/6/2022

16:50 | 10/05/2022
TTTĐ - Bộ Y tế đã có công văn yêu cầu các địa phương, các đơn vị trực thuộc Bộ và Y tế các bộ, ngành phải khẩn trương hoàn thành "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước ngày 1/6/2022.
Bảo đảm cơ sở hạ tầng và cấp chữ ký số để thực hiện cấp “Hộ chiếu vắc xin” Khoảng 6 triệu người Việt đã có hộ chiếu vắc xin Phân bổ thêm 2,3 triệu liều vắc xin Moderna để tiêm cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi Tiếp nhận hơn 7,2 triều liều vắc xin để tiêm cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi

Theo thông tin của Cục Công nghệ thông tin, tính đến ngày 10/5, Bộ Y tế đến nay đã có hơn 10 triệu người Việt Nam đã có hộ chiếu vắc xin.

Liên quan đến công tác tiêm chủng và ký xác nhận hộ chiếu vắc xin, Bộ Y tế vừa ban hành kèm theo Công văn số 2262/BYT-CNTT quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Theo đó tại công văn do Bộ Y tế vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố trong cả nước; các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Y tế các bộ, ngành về hướng dẫn quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19, Bộ Y tế đề nghị phải hoàn thành "làm sạch'"dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 trước ngày 1/6/2022.

Giới thiệu về các thông tin cần thiết ở hộ chiếu vaccine.
Giới thiệu về các thông tin cần thiết ở hộ chiếu vắc xin

Đồng thời, Bộ Y tế đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa bàn thực hiện nghiêm hướng dẫn của Bộ Y tế về ký xác nhận hộ chiếu vắc xin theo các văn bản số 1908/CNTT-BYT và 1975/CNTT-BYT.

Cũng tại công văn trên, Bộ Y tế cho biết, trên cơ sở thống nhất với Bộ Công an, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng COVID-19.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 của các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo việc triển khai "làm sạch" dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19 theo quy trình như sau: Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường chỉ đạo Trạm Y tế lập danh sách đối tượng tiêm chủng COVID-19 thường trú trên địa bàn sai thông tin, bao gồm các trường hợp (Không có số CCCD/CMND; Sai định dạng số CCCD/CMND; Sai thông tin cá nhân cơ bản: số CCCD/CMND, họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính) và sử dụng chức năng lập danh sách trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp xã/phường giao Tổ công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn/ấp thực hiện rà soát, bổ sung, điều chỉnh thông tin. Sau đó danh sách được chuyển tới Công an xã/phường để thực hiện đối chiếu, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Công an xã/phường ký và bàn giao danh sách cho Trạm Y tế để lưu trữ và cập nhật, bổ sung thông tin đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Trạm Y tế thực hiện cập nhật lại thông tin cho các đối tượng trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19: Đối với các trường hợp đối tượng không có số CCCD/CMND hoặc sai định dạng số CCCD/CMND, Hệ thống cho phép nhập danh sách (import) từ tệp định dạng Excel (Sử dụng chức năng Import đối tượng tiêm COVID-19).

Đối với các trường hợp sai thông tin cá nhân cần chỉnh sửa trực tiếp trên Nền tảng Quản lý tiêm chủng COVID-19.

Sau khi thực hiện cập nhật thông tin, cán bộ Trạm Y tế sử dụng chức năng lập danh sách xác minh thông tin để xem kết quả.

Các cơ sở tiêm chủng hằng ngày phải thực hiện kiểm tra, ký xác nhận hộ chiếu vắc xin. Các cơ sở tiêm chủng trực thuộc Bộ Y tế, thuộc y tế các bộ, ngành, các cơ sở tiêm chủng tuyến tỉnh, tuyến huyện thực hiện ký xác nhận hộ chiếu vắc xin không phải thực hiện công tác xác minh, làm sạch dữ liệu tiêm chủng vắc xin COVID-19.

Phương Thu

Bản quyền thuộc https://tuoitrethudo.com.vn/