×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Bạn đọc | 06/12/2018 09:17
TTTĐ - Dù báo chí đã phản ánh về tình trạng xe có biểu hiện quá khổ, quá tải hoạt động nhiều tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh nhưng các cơ quan chức năng tại đây vẫn không xử lý triệt để tình trạng này.
Doãn Hưng - Phùng Đô

Bình luận

XEM THÊM