Thứ hai 28/11/2022 19:04 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn
Bài toán nào cho công tác cán bộ ở cơ sở?

Bài 3: Cần một quyết tâm chính trị cao

Xã hội -
In bài viết

TTTĐ – Sắp xếp tinh gọn bộ máy, đặc biệt bộ máy cán bộ cấp cơ sở là việc khó, cần có quyết tâm cao và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự nhất quán cả trong nhận thức và trong hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về chủ trương, mục đích, sự cần thiết của việc sắp xếp, sát nhập các đơn vị hành chính...

Bài 3: Cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với một quyết tâm cao

Ảnh minh họa

Bài liên quan

Bài 2: Trẻ hóa cán bộ, nâng cao chất lượng hiệu quả công việc

Bài 1: Tinh gọn và nâng cao hiệu quả hoạt động

Không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy

Hiệu quả to lớn từ đổi mới, kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở đã được khẳng định. Song về tổng thể, vẫn cần những giải pháp căn cơ hơn để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ này nói riêng, cũng như hệ thống chính trị ở cơ sở nói chung, nhất là trong bối cảnh thành phố đang xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị.

Bởi theo như dự thảo Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị mà Hà Nội đang xây dựng và trình Trung ương thông qua, dù theo phương án nào thì vấn đề đặt ra là phải tiếp tục hoàn thiện về chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở, gắn với quy định rõ mối quan hệ giữa chính quyền cấp cơ sở với tổ chức cộng đồng dân cư.

Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án số 06-ĐA/TU, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải đã nhấn mạnh: Việc sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn cũng như thôn, tổ dân phố là việc làm cần thiết.

Tuy nhiên, quá trình làm phải bám sát bối cảnh thành phố đang xây dựng Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, đặc biệt là xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh. Do vậy, các thôn, tổ dân phố và xã, phường, thị trấn tới đây cũng phải thay đổi để phát huy quyền dân chủ trực tiếp của người dân.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải cho rằng, bên cạnh việc tăng cường kiêm nhiệm và khoán kinh phí hoạt động đối với đội ngũ cán bộ không chuyên trách, một trong những yêu cầu quan trọng là phải tăng cường đổi mới, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý từ cấp cơ sở để đáp ứng yêu cầu phát triển, nhất là bối cảnh đô thị hóa và dân số cơ học tăng nhanh.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng, quá trình triển khai thực hiện Đề án số 06 của Ban Thường vụ Thành ủy giai đoạn 2013-2015 Nghị quyết số 39, Nghị quyết số 18, 19 và triển khai thí điểm ở 5 quận, huyện, đã rút ra được những kinh nghiệm quý, là cơ sở để Ban Thường vụ Thành ủy rút kinh nghiệm, thực hiện trên toàn Đảng bộ.

Khẳng định mục tiêu cuối cùng là nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, phụ vụ nhân dân tốt hơn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu các quận, huyện khi tiến hành sắp xếp, kiêm nhiệm, phải căn cứ vào quy định của Đảng, phù hợp với điều lệ của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội. Việc sắp xếp, kiện toàn phải căn cứ vào đặc thù cơ sở, do vậy phải rà soát kỹ và nắm chắc tình hình, đặc biệt đối với việc kiện toàn các thôn, tổ dân phố, phải lưu ý đến các điều kiện tự nhiên, văn hóa, tôn giáo... Trường hợp vướng mắc phải báo cáo thành phố để xin ý kiến chỉ đạo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng đề nghị các quận, huyện, thị xã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, công tác tư tưởng, xác định rõ vai trò trách nhiệm người đứng đầu; quá trình triển khai phải bài bản, khoa học, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm và tiến độ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn; rà soát kỹ, nắm chắc tình hình cơ sở, từ đó đưa ra các nguyên tắc chung, tiêu chí khung để thực hiện.

Việc triển khai sắp xếp, kiêm nhiệm các chức danh không chuyên trách cũng phải gắn với kiện toàn thôn, tổ dân phố; quan tâm đến chế độ, chính sách đối với đội ngũ dôi dư sau sắp xếp, kiêm nhiệm…

Hướng tới cộng đồng tự quản

Để giải bài toán cán bộ cấp cơ sở, về lâu dài, theo các chuyên gia nên hướng tới cộng đồng tự quản. TS Trần Thị Hương, Phó Trưởng khoa Xây dựng Đảng (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) cho rằng, truyền thống Việt Nam thời xưa ở thôn - xã tự tổ chức hoạt động. Họ có những đất ruộng công rồi tự khai thác hoặc cho thuê tạo nguồn quỹ riêng cho làng xã, không lấy tiền từ trên chi xuống. Một cộng đồng được hình thành trong một không gian sống, điều kiện văn hóa, xã hội chung sẽ có nhiều gắn kết. Còn nếu nhập lại một cách cơ học sẽ không hình thành cộng đồng.

Trên cơ sở đó, TS Trần Thị Hương đề xuất, ở cấp cơ sở như khu phố, tổ dân phố nên tổ chức theo hình thức cộng đồng tự quản, không nên hành chính hóa những cấp này. Trong “tổ dân phố tự quản” này, người dân tự họp nhau lại và tổ chức đời sống tự quản trong khu vực sinh sống. Trong đó cũng có thể có chức danh tổ trưởng, tổ phó nhưng do người dân tự bầu. Người dân muốn tổ chức đời sống và sử dụng các dịch vụ về an ninh, môi trường thì phải tự bỏ tiền ra đóng góp để hoạt động, không lấy từ ngân sách nhà nước. Còn nếu hiện nay vẫn muốn giữ mô hình tổ dân phố để giúp việc cho cấp trên thì cần phải cải cách, tinh gọn lại. Có thể nhập nhiều tổ dân phố lại để giảm chi phí cho bộ máy; Đồng thời, chọn người thạo việc, áp dụng công nghệ thông tin để nâng cao hiệu quả công việc của cấp này.

Còn theo luật sư Nguyễn Văn Thanh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, hiện nay, ở nhiều quốc gia trên thế giới không có tổ dân phố, nhưng trật tự an ninh, môi trường vẫn tốt. Việc duy trì số lượng lớn tổ dân phố, kéo theo đội ngũ người làm việc ở tổ dân phố như hiện nay sẽ rất tốn kém ngân sách, nhưng hiệu quả về mặt hành chính không cao.

Mặt khác, chính quyền hành chính hiện đã hướng đến quản trị minh bạch, ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa các dữ liệu, các phương tiện truyền thông cũng đa dạng hơn nên vai trò tuyên truyền của tổ dân phố không còn nhiều như trước đây. Do vậy, về lâu dài nên tính toán xem chức năng, nhiệm vụ của các thôn, tổ dân phố để vừa tiết kiệm chi phí, vừa giảm được một cấp hành chính.

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
“Sáng kiến vì cộng đồng” góp phần xây dựng, phát triển bền vững đất nước

“Sáng kiến vì cộng đồng” góp phần xây dựng, phát triển bền vững đất nước

TTTĐ - Trong khuôn khổ hoạt động của Chương trình “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ IV, chiều 28/11 tại Hà Nội, Tạp chí Cộng sản, Bộ Khoa học và Công nghệ, Tổng liên Đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ - HĐND - UBND thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp tổ chức Hội thảo “Chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng - Nhân rộng và kết nối”.
Hà Nội rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai Đề án 06

Hà Nội rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai Đề án 06

TTTĐ - Hà Nội thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai các nhiệm vụ, ưu tiên, tập trung nguồn lực thực hiện hiệu quả, chất lượng các nhiệm vụ triển khai Đề án 06 được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam và UBND thành phố giao.
Hà Nội thành lập Hội đồng Thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

Hà Nội thành lập Hội đồng Thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Quyết định số 4465/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Thẩm định, đánh giá xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2022 của các sở và cơ quan tương đương sở (gọi tắt là sở), UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Những “chiếc phao xanh” mùa bão lũ

Những “chiếc phao xanh” mùa bão lũ

TTTĐ - "Nơi nào khó, có thanh niên" - khẩu hiệu ấy dường như luôn đúng trong những trường hợp khó khăn, cấp bách. Mùa bão lũ, ở những nơi bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ, màu áo xanh thanh niên tình nguyện giúp dân vượt qua mưa bão, khắc phục hậu quả mưa lũ nhiều năm qua đã trở thành hoạt động được đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Giữa bão lũ, đoàn viên thanh niên trở thành những “chiếc phao xanh” đồng hành cùng người dân vượt lũ.
Tin khác
[Xem thêm]
Cộng đồng chung tay phòng chống bạo lực, xây dựng thành phố an toàn, thân thiện

Cộng đồng chung tay phòng chống bạo lực, xây dựng thành phố an toàn, thân thiện

TTTĐ - Ngày 27/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022, với chủ đề: “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”.
Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc"

Hải Phòng yêu cầu xử lý nghiêm tình trạng “xe dù, bến cóc"

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng vừa chỉ đạo Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp cùng Công an thành phố xây dựng kế hoạch kiểm tra xử lý dứt điểm hiện tượng “xe dù, bến cóc”, "xe trá hình tuyến cố định", "xe ghép, xe tiện chuyến" trên địa bàn.
Phát triển quy hoạch đô thị, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai

Phát triển quy hoạch đô thị, nâng cao nhận thức của người dân trong phòng chống thiên tai

TTTĐ - Thiên tai và biến đổi khí hậu đã và đang gây ảnh hưởng không nhỏ đến phát triển kinh tế xã hội của các vùng đô thị, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân. Nhằm giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, thời gian qua, các khu vực đô thị đã phối hợp cùng với các ban ngành nghiên cứu tìm ra các giải pháp hữu hiệu. Trong đó, quan trọng nhất vẫn là vấn đề phát triển quy hoạch đô thị và nâng cao nhận thức của người dân.
Hà Nội tăng cường công tác thanh tra quản lý tài sản công

Hà Nội tăng cường công tác thanh tra quản lý tài sản công

TTTĐ - Hà Nội sẽ kiện toàn, đổi mới mô hình, bộ máy cơ quan quản lý tài sản công và đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; Phát huy vai trò của cấp ủy, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý tài sản công...
Xem phiên bản di động