Gắn kết và nhân lên sức mạnh cộng đồng trong đại dịch

Bài 3: Chuyển ứng phó thành trách nhiệm

Phóng sự -
In bài viết

TTTĐ - Đại dịch Covid-19 trở thành phép thử mới về sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam. Để đặc tính này trở nên bền vững, không chỉ chờ đến khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh mới được phát huy, đòi hỏi mỗi người đân đều phải thấy được tầm quan trọng của ý thức cá nhân, sức mạnh cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết.

Khi trách nhiệm cộng đồng trở thành một phần văn hóa doanh nghiệp Nêu cao trách nhiệm cộng đồng bằng việc đeo khẩu trang Love Mask
Bài 2: Dồn sức cho cuộc chiến chống Bài 2: Dồn sức cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19
Gắn kết và nhân lên sức mạnh cộng đồng trong đại dịch Gắn kết và nhân lên sức mạnh cộng đồng trong đại dịch

Đề cao tinh thần công dân, trách nhiệm cộng đồng

Bài học về tinh thần công dân, sức mạnh cộng đồng được đúc kết từ đại dịch Covid-19 là vô cùng ý nghĩa và cần tiếp tục phát huy mạnh mẽ để khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới.

Tuy nhiên, nhìn lại cuộc chiến với giặc “Covid-19” suốt gần 2 năm qua, bên cạnh đa số người dân Việt Nam đều thể hiện tinh thần công dân trong việc phòng, chống đại dịch vẫn còn không ít người vứt bỏ điều này. Họ không cùng xông ra mặt trận "chống dịch như chống giặc", mà lùi về phía sau "chém gió", chia sẻ những thông tin bịa đặt, tiêu cực, gây hoang mang, sợ hãi cho người dân.

Cùng với những "anh hùng" bàn phím là những người không chấp hành các quy định của chính quyền, khuyến cáo của ngành y tế về phòng, chống dịch. Nhiều người ra đường không mang khẩu trang, tụ tập nhóm đông người ăn nhậu.

Ngang ngược hơn, có những kẻ chống lại người thi hành công vụ, cán bộ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 và còn có nhiều người có những vi phạm khác, dù chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng có thể gây nguy hiểm cho xã hội.

Bài 3: Chuyển ứng phó thành trách nhiệm
Tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng phải trở thành trách nhiệm công dân

Bởi vậy, theo các nhà nghiên cứu, không thể nói suông về việc kế thừa tinh thần cộng đồng của cha ông. Trong bối cảnh hiện nay, phải chuyển hóa từ sự “ứng phó” thành trách nhiệm công dân với cộng đồng thông qua giáo dục tổng thể trong nhà trường, trong gia đình và ngoài xã hội. Học sinh ngay từ nhỏ cần được giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật, được tham gia các hoạt động tương thân, tương ái, trợ giúp mọi người và các hoạt động có tính cộng đồng.

Trong giai đoạn dịch bệnh, với mục tiêu bồi đắp trách nhiệm cộng đồng cho người trẻ, anh Phạm Thanh Tuấn, giáo viên môn giáo dục công dân trường THCS - THPT Diên Hồng, Quận 10, TP HCM đã đưa nhiều nội dung giáo dục khi giao bài kiểm tra cho học sinh.

Bởi theo anh Tuấn, hơn bất cứ khi nào, chính những lúc khó khăn, những người trẻ tương lai của đất nước phải thấy được trách nhiệm của bản thân mình, phải biết bỏ qua lợi ích cá nhân, hẹp hòi, ích kỷ vì lợi ích chung của cộng đồng, dân tộc.

Cuộc chiến chống Covid-19 muốn thành công, không phải riêng lẻ một người làm được, mà cần trách nhiệm của mỗi cá nhân trong toàn xã hội. Không chỉ riêng những sự kiện liên quan đến Covid-19, mà với tất cả những vấn đề trong xã hội hiện nay, ý thức của cá nhân có vai trò đặc biệt quan trọng, quyết định đến sự thành công tập thể.

Còn theo Tiến sĩ Đỗ Hữu Nguyên Lộc, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP HCM, một dân tộc muốn hùng mạnh thì mỗi cá nhân trong đó cũng phải là những người có ý thức cao, biết suy nghĩ cho cộng đồng. Trách nhiệm với cộng đồng cũng đi từ chính trách nhiệm của mình, nếu mình không làm tốt việc của mình thì không thể nào tốt với cộng đồng.

Bài 3: Chuyển ứng phó thành trách nhiệm

Phát huy giá trị bài học đại đoàn kết

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra các chủ trương và giải pháp chủ yếu để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đó là thực hiện tốt chính sách xã hội, tạo điều kiện cho mọi giai cấp, tầng lớp xã hội phát triển vững mạnh; Vừa phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí để tạo sự đồng thuận xã hội, đồng thuận giữa Nhà nước và Nhân dân.

Thực tế trong công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm chăm lo, bảo đảm lợi ích chính đáng của các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt chính sách xã hội, thể hiện sự ưu việt của chế độ nước ta. Để thực hiện mục tiêu: "Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh", Đảng ta xác định, cần giải quyết tốt các mối quan hệ, thu hẹp những khác biệt giữa các bộ phận xã hội. Giải quyết tốt vấn đề này không chỉ trực tiếp góp phần củng cố sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà còn là cơ sở để đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn thâm độc của các thế lực thù địch hòng chống phá khối đại đoàn kết dân tộc ở nước ta...

Để tiếp tục phát huy sức mạnh này, Đảng ta xác định cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cấp, các ngành toàn xã hội đối với việc xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Mặt trận Tổ quốc - cơ quan có vai trò tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc- phải hướng mạnh về cơ sở, phát huy tốt hơn vai trò của các tổ chức thành viên; Lắng nghe ý kiến Nhân dân, kịp thời phản ánh, tham mưu với cấp ủy, phối hợp chính quyền giải quyết các vấn đề thiết thực liên quan đến đời sống nhân dân; Tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước; Đẩy mạnh hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia hiệu quả hơn trong xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí… Đội ngũ cán bộ Mặt trận cần nâng cao năng lực, trình độ, tâm huyết, trách nhiệm, biết lắng nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin.

chị em ruột Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8 trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Nguyễn Minh Quang, lớp 4 tuổi của trường mầm non Hoa Dạ Hợp, thành phố Hòa Bình đã đập lợn đất để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19
Hai chị em Nguyễn Minh Anh, học sinh lớp 8 trường Tiểu học Trần Quốc Toản và Nguyễn Minh Quang, lớp 4 tuổi của trường mầm non Hoa Dạ Hợp (Hòa Bình) đập lợn đất để ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Theo Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương: Bài học kinh nghiệm về tập hợp, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc là bài học quý giá nhất, đã trở thành biểu trưng sức mạnh của tình đoàn kết trước nhiều thử thách. Vì vậy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp của thành phố luôn xác định phải tiếp tục duy trì và “thổi bùng” ngọn lửa đại đoàn kết để phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp.

“Những người làm công tác Mặt trận trên địa bàn Thủ đô Hà Nội luôn xác định phương châm hoạt động là không xa rời cơ sở, bởi đây là nơi Mặt trận nắm bắt tình hình, tập hợp ý kiến của nhân dân. Vì vậy, hướng về cơ sở, sát với cơ sở luôn được chúng tôi xác định là nhiệm vụ quan trọng nhất.

Ngoài ra, Mặt trận sẽ kết hợp với các tổ chức thành viên để có sự thống nhất trong tổ chức thực hiện các cuộc vận động trong Nhân dân nhằm tránh chồng chéo. Đây cũng là cách nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận. Bên cạnh đó, công tác tiếp nhận hỗ trợ, phân bổ và giám sát việc chi trả hỗ trợ phải bảo đảm công khai, minh bạch... đảm bảo công bằng với mọi người dân”, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội chia sẻ

Cho đến thời điểm hiện tại, chúng ta vẫn đang kiểm soát được dịch và chiến thắng từng bước một trong trận chiến với Covid-19 với các quyết sách đúng đắn, quyết liệt và dứt khoát của Đảng, Nhà nước, từ sự đồng lòng của toàn dân.

Dịch bệnh rồi sẽ rời xa, song bài học kinh nghiệm này sẽ vẫn còn nguyên giá trị và tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời gian tới, để khơi dậy sức mạnh to lớn của toàn dân tộc, vì mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; Xây dựng đất nước hùng cường và giàu mạnh.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Thuận theo hương ước, làng nước an yên - Bài 1: Nền tảng từ ngàn năm giữ làng

Thuận theo hương ước, làng nước an yên - Bài 1: Nền tảng từ ngàn năm giữ làng

TTTĐ - Hương ước - quy ước của làng xã hình thành và phát triển cả nghìn năm nay, trở thành báu vật của làng, giúp thôn quê vượt qua bao biến thiên của lịch sử. Trong lúc dịch bệnh Covid 19 phức tạp như hiện nay, một lần nữa hương ước lại góp phần cùng người dân, đặc biệt là vùng ngoại thành Hà Nội và những nơi còn lưu lại dấu ấn làng xã cố kết với nhau, bảo vệ không gian sống được an toàn, yên ổn.
Những “dũng sĩ xanh” trên “đất thép”

Những “dũng sĩ xanh” trên “đất thép”

TTTĐ - Xã Phùng Xá (huyện Thạch Thất, Hà Nội) mấy chục năm gần đây nổi tiếng với nghề cơ kim khí, đến mức dân trong vùng gọi xã ấy là “đất thép”. Đáng tiếc, trong đợt bùng phát thứ 4, virus SARS-CoV-2 đã xuyên thủng phòng tuyến “đất thép”, khiến cuộc sống người dân gặp vô vàn khó khăn, vất vả. Trong cơn bĩ cực ấy, những thanh niên xã Phùng Xá đã tập hợp lại, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ bà con suốt hơn một tháng vừa qua.
Ấm áp nghĩa tình trong đại dịch

Ấm áp nghĩa tình trong đại dịch

TTTĐ - Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp cùng những ngày mưa, nắng bất thường, không ngăn được bước chân của đoàn thiện nguyện báo Tuổi trẻ Thủ đô và Công ty CP đầu tư Dịch vụ và Thương mại ATP tới các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền bạc để người dân yên tâm chống dịch Covid-19. Bằng tinh thần “tương thân tương ái”, sự sẻ chia, khẩn trương, kịp thời, chỉ trong một tuần ngắn ngủi, hàng trăm suất quà đã đến với hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Cầm trên tay những suất quà, nét âu lo trên khuôn mặt những người dân nghèo dường như cũng vơi đi.
Tin khác
[Xem thêm]
Một kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Một kỷ niệm sâu sắc với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thiếu tướng Hoàng Kiền (nguyên Tư lệnh Binh chủng công binh) kể về một kỷ niệm sâu sắc với vị anh hùng dân tộc. Báo Tuổi trẻ Thủ Đô xin trích đăng tải chia sẻ của Thiếu tướng Hoàng Kiền.
Vận dụng truyền thống văn hóa, xây dựng "vùng xanh" an toàn

Vận dụng truyền thống văn hóa, xây dựng "vùng xanh" an toàn

TTTĐ - Dù không phải là đơn vị đầu tiên triển khai mô hình “vùng xanh” trên địa bàn TP Hà Nội song quận Tây Hồ đã chủ động, sáng tạo, vận dụng những thế mạnh của địa phương như tinh thần cộng đồng, nét sinh hoạt văn hóa truyền thống... để triển khai và thực hiện hiệu quả mô hình "vùng xanh" an toàn. Mô hình này đã đóng góp tích cực cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của thành phố.
Những quyết sách kịp thời, thấm, ấm lòng dân

Những quyết sách kịp thời, thấm, ấm lòng dân

TTTĐ - Gần 4 tháng trước, Hà Nội bước đợt dịch thứ 4 với những khó khăn trên nhiều mặt. Thành phố phải thực hiện giãn cách xã hội liên tiếp 2 đợt. Những con số công bố ca bệnh mới được phát ra liên tục trong một vài thời điểm đã khiến người dân không khỏi hoang mang.
Bài 3: Chuyển ứng phó thành trách nhiệm

Bài 3: Chuyển ứng phó thành trách nhiệm

TTTĐ - Đại dịch Covid-19 trở thành phép thử mới về sức mạnh đoàn kết của người Việt Nam. Để đặc tính này trở nên bền vững, không chỉ chờ đến khi đất nước gặp thiên tai, dịch bệnh mới được phát huy, đòi hỏi mỗi người đân đều phải thấy được tầm quan trọng của ý thức cá nhân, sức mạnh cộng đồng, tinh thần đại đoàn kết.
Bài 2: Dồn sức cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19

Bài 2: Dồn sức cho cuộc chiến chống "giặc" Covid-19

TTTĐ - Suốt gần 2 năm qua, Việt Nam đã vững vàng đi qua từng "làn sóng" dịch Covid-19. Qua mỗi "làn sóng", tinh thần, ý thức chống dịch của mỗi người dân lại được nâng cao hơn; Sự cộng đồng trách nhiệm, "mình vì mọi người" lại tỏa sáng hơn. Đằng sau sức mạnh gắn kết ấy có vai trò không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam.
Gắn kết và nhân lên sức mạnh cộng đồng trong đại dịch

Gắn kết và nhân lên sức mạnh cộng đồng trong đại dịch

TTTĐ - Sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc luôn là nguồn lực quan trọng nhất, mạnh mẽ nhất để toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách trong suốt hành trình lịch sử đấu tranh, giải phóng dân tộc và phát triển đất nước. Những năm gần đây, trước đại dịch Covid-19, sức mạnh ấy tiếp tục được khơi dậy, tô thắm thêm hình ảnh về một Việt Nam đầy nhân văn và kiên cường trong mắt bạn bè quốc tế, trở thành điểm sáng về tinh thần đoàn kết, sự hòa quyện giữa ý Đảng, lòng dân.
Bài 3: Tỏa sáng một thành phố kết nối, sẻ chia

Bài 3: Tỏa sáng một thành phố kết nối, sẻ chia

TTTĐ - Mặc dù cũng là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19, thế nhưng không vì khó khăn riêng của mình mà Hà Nội bỏ qua tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ san sẻ, chia lửa với các địa phương khác cùng chịu tác động của dịch bệnh.
Xem phiên bản di động