Bàn giao dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP Vĩnh Yên

Bàn giao dự án mở rộng hệ thống cấp nước TP Vĩnh Yên.

Cụ thể, Phó Thủ tướng đồng ý chủ trương bàn giao dự án hợp phần mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên cho Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc theo phương án tăng phần vốn góp của nhà nước trong Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc đối với phần vốn ODA cấp phát và đối ứng của ngân sách tỉnh trên cơ sở giá trị quyết toán được phê duyệt và thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp.

Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc tiếp nhận tài sản và nghĩa vụ nợ được đầu tư từ nguồn vốn ODA vay lại.

UBND tỉnh Vĩnh Phúc chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đơn vị nhận bàn giao tài sản Dự án; chỉ thực hiện công tác chuyển giao khoản nợ khi công tác nghiệm thu, quyết toán, kiểm toán Dự án được hoàn thành và Ngân hàng Phát triển Việt Nam thẩm định, khẳng định khả năng trả nợ của đơn vị nhận khoản vay lại; đồng thời cam kết có biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ để bảo đảm Công ty Cổ phần cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc có thể trả được nợ.

 

Huyền Anh
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899