Thứ tư 28/02/2024 06:05 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn
Hà Nội

Ban hành kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2024

Muôn mặt cuộc sống -
In bài viết

TTTĐ - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa ký ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND về công tác thi đua, khen thưởng năm 2024.

Hà Nội: Xây dựng báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng xong trước ngày 15/12 Đổi mới hoạt động tập huấn thi đua, khen thưởng Chú trọng nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng

Theo kế hoạch, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác khen thưởng phải phù hợp với thực tiễn, bám sát chỉ đạo của Trung ương và yêu cầu nhiệm vụ của thành phố, của từng ngành, địa phương, đơn vị; gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong chủ trì tổ chức, triển khai thực hiện.

Ban hành kế hoạch thi đua, khen thưởng năm 2024
Ảnh minh họa

Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải từng bước khắc phục những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch đề ra các nội dung nhiệm vụ và giải pháp thực hiện. Trong đó, các cấp, ngành thành phố đổi mới phương thức, biện pháp tổ chức các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề với nội dung, tiêu chí cụ thể, phù hợp với điều kiện tình hình thực tế và đặc thù chức năng, nhiệm vụ nhằm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị và thành phố trong năm 2024.

Cụ thể: Phát động và triển khai phong trào thi đua thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và chủ đề công tác năm 2024 theo chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương và thành phố; tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 16-CTr/TU ngày 26/8/2022 của Thành ủy Hà Nội thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/TƯ ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tập trung tăng tốc để hoàn thành các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025).

Thành phố yêu cầu tổ chức tốt các phong trào, các đợt thi đua chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước; tập trung thực hiện phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô; tăng cường công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước cùng những thành tựu của đất nước, của Thủ đô; đẩy mạnh triển khai, hoàn thành các dự án, công trình, sản phẩm đảm bảo tiến độ, chất lượng, đề nghị thành phố gắn biển nhân dịp các ngày kỷ niệm...

Các đơn vị nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; tập trung nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, chính xác, công khai, công bằng, có tác dụng động viên, giáo dục và nêu gương; chú trọng khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng chuyên đề trong các lĩnh vực; việc khen thưởng phải bám sát kết quả thi đua thực hiện các khâu đột phá, các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách của từng ngành, địa phương, đơn vị và thành phố, gắn với việc giải quyết các vấn đề lớn, bức xúc, cấp thiết của đời sống xã hội, những việc làm tốt, sáng kiến mang lại hiệu quả cao phục vụ người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Bên cạnh đó, các đơn vị tập trung thực hiện tốt Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 22/3/2023 của UBND thành phố về tuyên truyền gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025; chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua.

Các ngành, địa phương, đơn vị có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng mô hình mới, điển hình tiên tiến trong ngành, địa phương, đơn vị mình với tiêu chí, lộ trình và trách nhiệm cụ thể; kịp thời tổng kết mô hình, điển hình và khen thưởng, ghi nhận những cách làm hiệu quả, động viên, tôn vinh các gương điển hình tiên tiến; tổ chức tham quan học tập, phát động thi đua làm theo mô hình, điển hình tại địa phương, đơn vị; tổ chức tốt Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt năm 2024; tổ chức tổng kết 10 năm triển khai Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt (2015-2024).

Diệu Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Thúc giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

Thúc giải ngân đầu tư công ngay từ đầu năm

TTTĐ - Phát huy hiệu quả đầu tư công, bảo đảm thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội quán triệt quan điểm chỉ đạo là vốn đầu tư công phải được giao ngay từ đầu năm cho các cơ quan, đơn vị, địa phương; quyết liệt triển khai nhiệm vụ ngay từ ngày đầu, tháng đầu tiên của năm 2024, tránh tình trạng dồn giải ngân vào cuối năm.
Đổi mới tư duy trong nâng cao chất lượng an sinh - xã hội

Đổi mới tư duy trong nâng cao chất lượng an sinh - xã hội

TTTĐ - Đánh giá việc thực hiện Chương trình số 08 -CTr/TU của Thành ủy đã mang lại những chuyển biến tích cực trên một số ngành, lĩnh vực của huyện Phú Xuyên, song các thành viên đoàn giám sát cho rằng, kết quả đạt được vẫn khiêm tốn so với mặt bằng chung toàn TP. Vì vậy, từ nay tới cuối nhiệm kỳ, huyện cần chủ động, quyết liệt, đổi mới tư duy để tạo bứt phá.
Tin khác
[Xem thêm]