Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII

Nhịp sống trẻ -

TTTĐ - Chiều 18/6/2020, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV, Kỳ họp lần thứ 25. Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn đã họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII.

ban thuong vu thanh doan ha noi dong gop y kien vao van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - UVBTV Trung ương Đoàn, Thành uỷ viên, Bí thư Thành đoàn và đồng chí Chu Hồng Minh - UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố chủ trì Hội nghị

Bài liên quan

Câu lạc bộ Thăng Long góp ý vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ thành phố

Báo chí luôn chia sẻ, đồng hành trong sự nghiệp đổi mới giáo dục Thủ đô

Đầu tư, tạo động lực mới để Thủ đô Hà Nội phát triển

Hà Nội: Lãnh đạo các trường đại học góp ý Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ

Mỗi người trẻ Thủ đô là một "tuyên truyền viên tích cực" trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội đã họp thảo luận, đóng góp ý kiến vào Dự thảo Kế hoạch tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè 2020, dự thảo Kế hoạch thành lập và Quy định tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ tư vấn, hỗ trợ trẻ em thành phố Hà Nội. Hội nghị chuẩn bị các nội dung để báo cáo Ban Chấp hành, cán bộ chủ chốt về nội dung sơ kết giữa nhiệm kỳ 2017 - 2022; Đặc biệt đóng góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Thực hiện Kế hoạch số 177-KH/TU ngày 18/2/2020 của Thành uỷ Hà Nội về thảo luận, góp ý kiến vào Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố; nhằm phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ của đảng viên, đoàn viên, thanh niên Thủ đô đóng góp vào Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XVII Đảng bộ Thành phố; Ban Chấp hành Đoàn thành phố Hà Nội bằng nhiều hình thức đổi mới, sáng tạo đã tổ chức lấy ý kiến trong đảng viên, đoàn viên, thanh niên qua các kênh thông tin và tổ chức các Hội nghị đóng góp ý kiến của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành đoàn, qua đó, đảng viên, đoàn viên và thanh niên Thủ đô đã tích cực tham gia ý kiến đóng góp, thể hiện vai trò và trách nhiệm của tuổi trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Thủ đô Hà Nội.

ban thuong vu thanh doan ha noi dong gop y kien vao van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii
Các ý kiến đa số nhất trí cao với kết cấu, bố cục, chủ đề và phương châm Đại hội XVII của Đảng bộ Thành phố, trong đó, có nhiều điểm mới, điểm nhấn...

Qua tổng hợp, các ý kiến đóng góp đều cơ bản tán thành với những nội dung được nêu trong Dự thảo, đánh giá Dự thảo Báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, nghiêm túc; Nội dung báo cáo đã bao trùm trên các lĩnh vực, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, thẳng thắn chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, từ đó, đề ra những giải pháp để khắc phục.

Về phương pháp, nội dung đánh giá, Báo cáo khẳng định những kết quả, thành tựu, ưu điểm trên các lĩnh vực một cách toàn diện, cơ bản nhất; chỉ rõ hạn chế, yếu kém và nguyên nhân, đánh giá chung và rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ qua.

Dự thảo được biên soạn công phu với 70 trang, trong đó 28 trang là phần kết quả thực hiện Nghị quyết, 7 trang đánh giá tổng quát, ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và 34 trang là phần mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ tới là cân xứng. Nội dung tập trung đánh giá tổng quan, song cũng rất cụ thể ở từng lĩnh vực thông qua một hệ thống đề mục, tiểu mục chi tiết, đặc biệt là rất nhiều số liệu, dẫn chứng kết quả cụ thể giúp cho người đọc hiểu rõ thêm nội dung. Dự thảo Báo cáo đã cơ bản nêu bật được những thành tựu to lớn mà Đảng bộ Thành phố Hà Nội đã đạt được trong nhiệm kỳ qua trên các lĩnh vực công tác; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân.

ban thuong vu thanh doan ha noi dong gop y kien vao van kien dai hoi dang bo thanh pho lan thu xvii
Về chủ đề Đại hội, nhìn chung các ý kiến đều cho rằng Chủ đề được xác định rõ với 4 thành tố sắp xếp chặt chẽ theo vị trí ưu tiên, thể hiện rõ định hướng phát triển của thành phố trong nhiệm kỳ tới

Tuy nhiên, để hoàn thiện hơn những nội dung trong Dự thảo và khẳng định rõ hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI, việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố, tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV, Kỳ họp lần thứ 25, các đại biểu dự Hội nghị đã đề xuất bổ sung những ý kiến đóng góp, cụ thể như:

Trong phần thứ nhất về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố (nhiệm kỳ 2015 - 2020), để khẳng định rõ hơn và nêu bật thêm những kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2015 - 2020, có ý kiến đề xuất ngay từ trang 2 của Báo cáo trước khi vào kết quả cụ thể ở các lĩnh vực, báo cáo cần khẳng định giá trị của việc ban hành các văn bản lãnh đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Thứ hai, trong Báo cáo khi viện dẫn các Chương trình của Thành ủy, có ý kiến đề xuất nêu rõ tên chương trình để người đọc là cán bộ, đảng viên, nhân dân biết và dễ hiểu, đồng thời dễ liên hệ, so sánh với các nội dung diễn giải về kết quả thực hiện chương trình. Hiện nay, Chương trình số 03-CT/TU về “Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh, tích cực hội nhập kinh tế quốc tế, phát triển kinh tế Thủ đô nhanh, bền vững giai đoạn 2016 - 2020” chưa được viện dẫn trong báo cáo; Đồng thời nội dung phát triển kinh tế cần được nêu cụ thể để phản ánh rõ nét hơn kết quả thực hiện các nhiệm vụ của Chương trình.

Thứ ba, về kết quả thực hiện 3 khâu đột phá, cơ bản khâu đột phá về hiện đại hóa kết cấu hạ tầng và khâu đột phá về cải cách hành chính đã được khẳng định và nêu kết quả cụ thể trong báo cáo. Tuy nhiên, khâu đột phá về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và phát triển toàn diện, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới thì trong dự thảo Báo cáo còn chưa được khẳng định là khâu đột phá; Kết quả xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh cần được bổ sung rõ nét và đầy đủ hơn. Báo cáo cần nêu rõ hơn, đặc biệt là giá trị, sức lan tỏa, sự chuyển biến trong cán bộ, nhân dân Thủ đô khi thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng và Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố.

Bên cạnh đó, trong nội dung về “Phát triển khoa học và công nghệ được chú trọng đẩy mạnh”, tại Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV, Kỳ họp lần thứ 25 các đại biểu đề xuất nên bổ sung ví dụ cụ thể về một số hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp có quy mô lớn, được tổ chức thường niên và gây được tiếng vang lớn trong thanh niên cả nước và dư luận xã hội, cụ thể là “Thử thách khởi nghiệp Việt toàn cầu VietChallenge”, ngày hội “Thành phố khởi nghiệp sáng tạo” vào sau “Diễn đàn khởi nghiệp sáng tạo Hà Nội”.

Ngoài ra, trong Mục I.12 về Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, có ý kiến đề xuất cần bổ sung thêm kết quả cụ thể trong việc thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 18, 19 Hội nghị Trung ương 6, Chương trình 01-CTr/TU và Đề án 06-ĐA/TU; Đề án 21-ĐA/TU của Thành ủy; Bổ sung thêm số liệu các công trình an sinh xã hội của các đoàn thể như: Xây dựng nhà nhân ái, trồng cây xanh, hoạt động hiến máu tình nguyện; Bổ sung những phong trào tiêu biểu của từng đoàn thể để tăng thêm vai trò của các đoàn thể chính trị xã hội.

Đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV, Kỳ họp lần thứ 25 cũng đề xuất, trong Phần I.14 về “Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, năng lực lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng”, nên để nội dung: “Công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước theo tinh thần Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội” trở thành một mục riêng bởi đây là điểm mới, sáng tạo riêng có của Thủ đô Hà Nội nhằm góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của hệ thống chính trị, đảm bảo vai trò lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của Đảng trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa.

Trong phần “Đánh giá tổng quát, về hạn chế trong việc phát triển khoa học - công nghệ”, nên bổ sung “hỗ trợ kết nối doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo với các quỹ đầu tư mạo hiểm quốc tế còn hạn chế” và “cơ chế chính sách cho các lĩnh vực kinh doanh ứng dụng khoa học công nghệ nội địa còn yếu, dẫn tới tình trạng “bảo hộ ngược” trong một số ngành, nghề, lĩnh vực; bổ sung thêm nhận định về khoa học công nghệ trong phần “sự nghiệp văn hóa - xã hội, giáo dục đào tạo, y tế, khoa học - công nghệ…” (trang 30).

Trong Phần thứ hai về mục tiêu, nhiệm vụ và những trọng tâm phát triển Thủ đô giai đoạn 5 năm 2020 - 2025, các ý kiến của đại biểu dự Hội nghị Ban Thường vụ Thành đoàn khoá XV, Kỳ họp lần thứ 25 đều cho rằng, Dự thảo báo cáo xác định 20 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 14 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu của Đảng bộ thành phố giai đoạn 5 năm 2020 - 2025 là hoàn toàn phù hợp và toàn diện.

Bên cạnh đó, Kết luận Hội nghị đề xuất điều chỉnh, bổ sung 1 số nội dung như: Đề xuất bổ sung thêm nhóm giải pháp về cải thiện chế độ dinh dưỡng cho người dân Hà Nội, nhất là chế độ dinh dưỡng cho trẻ em và các vận động viên ở phần nội dung giải pháp mới đoạn nêu nhóm giải pháp về tập luyện thể dục, thể thao, đầu tư phát triển hạ tầng và nhân lực để nâng cao thành tích thể thao của thành phố; Đề xuất bổ sung các nội dung giải pháp nhằm đấu tranh phòng, chống các tệ nạn xã hội do các chất kích thích, chất gây nghiện mới gây nên, đặc biệt là trong giới trẻ trong Mục 7.5 về đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tệ nạn xã hội.

Mai Anh

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

truong dai hoc mo ha noi trao 50 trieu dong tang hoc sinh ngheo tinh yen bai

Trường Đại học Mở Hà Nội: Trao 50 triệu đồng tặng học sinh nghèo tỉnh Yên Bái

TTTĐ - Ngày 7/8, gần 50 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Mở Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại 16 điểm của tỉnh Yên Bái theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ngày đầu làm nhiệm vụ, nhà trường trao tặng 50 triệu đồng tới học sinh nghèo tại địa phương.
phong chong dich covid 19 dung vi ich ki ca nhan ma do ganh nang cho cong dong

Phòng chống dịch Covid-19: Đừng vì ích kỉ cá nhân mà đổ gánh nặng cho cộng đồng

TTTĐ - Trở về từ vùng dịch Đà Nẵng nhưng không tự giác cách ly, khai báo y tế, thậm chí còn “vô tư” di chuyển dày đặc đến những nơi công cộng, sự ích kỉ của một bộ phận người Hà Nội những ngày qua đã và đang khiến cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chúng ta trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.

Tin khác

[Xem thêm]
ao xanh cong doan tren nhung con duong noi lien thon xom

Áo xanh Công đoàn trên những con đường nối liền thôn, xóm

TTTĐ - “Chung tay xây dựng nông thôn mới” và “Tuổi trẻ trường Đại học Công đoàn - xung kích, tình nguyện vì cộng đồng” là tinh thần xuyên suốt Chiến dịch Mùa hè xanh của những áo xanh tình nguyện trường Đại học Công đoàn. Họ đã đến Tri Phú (huyện Chiêm hóa, Tuyên Quang). Chỉ trong 10 ngày (20 - 30/7) áo xanh trường Đại học Công đoàn đã góp phần thay đổi diện mạo nơi đây.
robot diet co dai cua sinh vien bach khoa

Robot diệt cỏ dại của sinh viên Bách khoa

TTTĐ - Khởi nguồn từ nỗi ám ảnh về những vất vả của mẹ cha khi vác bình phun thuốc trừ cỏ nặng mùi trên đồng ruộng, nhóm sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo loại robot có khả năng diệt cỏ dại…
nang cao vai tro gia tri cua nguoi tre

Nâng cao vai trò, giá trị của người trẻ

TTTĐ - Thời gian gần đây, hiện tượng lợi dụng dịch Covid-19 để tung tin thất thiệt hoặc đưa thông tin chưa kiểm chứng… gây hoang mang dư luận xã hội có phần trở nên phổ biến. Ðiều đáng nói trong số hàng trăm trường hợp được xác minh đưa tin sai sự thật, bị xử phạt vi phạm hành chính, có không ít gương mặt trẻ.
Xem phiên bản di động