×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Báo cáo chính trị của BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trình Đại hội Sinh viên thành phố lần thứ VII

Nhịp sống trẻ | Thứ tư, 24/10/2018 10:23 (GMT+7)
Báo cáo chính trị của BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội trình Đại hội Sinh viên thành phố lần thứ VII

400 đại biểu ưu tú tiêu biểu cho sinh viên Thủ đô dự Đại hội

TTTĐ – Sáng 24/10, tại Cung Thanh niên Hà Nội (số 37 Trần Bình Trọng, Hai Bà Trưng, Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018 – 2023. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu Báo cáo chính trị của BCH Hội Sinh viên thành phố Hà Nội khóa VI trình Đại hội Sinh viên thành phố lần thứ VII.

KẾT QUẢ CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2013 – 2018;

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NHIỆM KỲ 2018 – 2023

Là trung tâm đại học lớn nhất của cả nước, Hà Nội tiêu biểu cho truyền thống hiếu học, nơi đào tạo nhiều nhân tài cho đất nước. Tiếp nối truyền thống của các thế hệ cha anh đi trước, sinh viên Hà Nội luôn thể hiện là lực lượng ưu tú, vững vàng trong khó khăn, thách thức, hăng hái thi đua học tập và sáng tạo; sẵn sàng đảm nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ; xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, góp phần tích cực vào sự nghiệp bảo vệ, xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước.

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023 diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, kỷ niệm 30 tái thành lập Hội Sinh viên Thành phố (17/11/1988 – 17/11/2018) cũng là 30 năm phong trào sinh viên Hà Nội trưởng thành trong công cuộc đổi mới của Thủ đô và đất nước, vì vậy, Đại hội xác định chủ đề: Sinh viên Thủ đô anh hùng, tiếp bước truyền thống văn hiến, thi đua học tập, rèn luyện, tình nguyện, sáng tạo, hội nhập, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

A. PHẦN THỨ NHẤT: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM TP HÀ NỘI LẦN THỨ 6, NHIỆM KỲ 2013 - 2018

I. TÌNH HÌNH SINH VIÊN THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2013 - 2018

Báo cáo đã phân tích các yếu tố quốc tế, trong nước tác động đến tình hình sinh viên giai đoạn 2013 - 2018, đánh giá những mặt được, chỉ rõ những khó khăn, hạn chế của sinh viên Thủ đô. Báo cáo nhận định: với lợi thế được học tập, rèn luyện tại Thủ đô, nhìn chung sinh viên Hà Nội có thái độ, nhận thức chính trị đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên CNXH của dân tộc; có ý thức học tập, rèn luyện tốt; phần lớn có lối sống thanh lịch, văn minh; tích cực tham gia hoạt động tình nguyện vì cộng đồng; tiêu biểu cho sinh viên cả nước về nhiều mặt.

Tuy nhiên, còn một bộ phận sinh viên còn thờ ơ về chính trị, sống thiếu lý tưởng, lệch lạc về quan điểm và nhận thức; có khuynh hướng xa rời các giá trị truyền thống, tiếp thu thiếu chọn lọc các giá trị văn hóa, có lối sống cá nhân, thực dụng, thiếu trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật kém, dễ bị lôi kéo vào các tệ nạn xã hội; không ít sinh viên thiếu ý chí phấn đấu, không tích cực học tập, thiếu kỹ năng thực hành xã hội, không đủ điều kiện tốt nghiệp hoặc không đáp ứng được yêu cầu tuyển dụng của thị trường lao động…

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI LẦN THỨ 6,  NHIỆM KỲ 2013 – 2018

Báo cáo đã đánh giá việc triển khai các chương trình công tác trong nhiệm kỳ 2013 – 2018:

1. Kết quả triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “5 thi đua, 5 rèn luyện”

1.1. Công tác tuyên truyền và triển khai phong trào

Báo cáo đã nêu bật các kết quả đạt được rất quan trọng trong mặt công tác này. Hội Sinh viên các cấp chủ động tuyên truyền rộng rãi về phong trào “Sinh viên 5 tốt” bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, trực quan, thân thiện, hấp dẫn và dễ tiếp cận với đông đảo sinh viên.

Quán triệt nhận thức về vị trí, vai trò chủ đạo của phong trào “Sinh viên 5 tốt” trong các cấp bộ Hội, xác định mục tiêu hướng tới của phong trào là quá trình rèn luyện, phấn đấu tự thân của đông đảo sinh viên, Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội đã cụ thể hóa phong trào Sinh viên 5 tốt bằng việc triển khai phong trào “5 thi đua, 5 rèn luyện” nhằm tạo ra các môi trường rèn luyện phù hợp, hấp dẫn và thiết thực với sinh viên, giúp sinh viên tiệm cận và đạt tới các tiêu chí của danh hiệu sinh viên 5 tốt. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông về phong trào, truyền thông về những giá trị thiết thực của danh hiệu, giới thiệu những tấm gương “Sinh viên 5 tốt” thành đạt tới sinh viên, cấp ủy, lãnh đạo nhà trường, các đơn vị doanh nghiệp, tuyển dụng lao động thông qua nhiều hình thức, kênh tuyên truyền khác nhau.

Bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Sinh viên Thành phố đã xây dựng và triển khai hệ thống văn bản chỉ đạo, hướng dẫn các cấp bộ Hội thực hiện xây dựng các tiêu chí, nhiệm vụ, giải pháp của phong trào, đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong tình hình mới. Chú trọng thực hiện tốt từ khâu đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu ngay từ đầu các năm học; thực hiện nghiêm túc, bài bản công tác theo dõi, đánh giá, bình xét, tuyên dương và hỗ trợ sinh viên 5 tốt sau tuyên dương. Tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ nhóm sinh viên tiệm cận 5 tốt. Chú trọng đánh giá, nhân rộng các mô hình, giải pháp hiệu quả trong triển khai phong trào.

Chủ động tham mưu với cấp ủy, lãnh đạo nhà trường trong quan tâm, tạo cơ chế, điều kiện trong việc tổ chức, triển khai phong trào “Sinh viên 5 tốt” tại đơn vị; kết nối, hỗ trợ sinh viên 5 tốt có điều kiện được thực tập, thử việc tại các doanh nghiệp, đơn vị tuyển dụng, sử dụng lao động.

1.3. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong.

Trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục bồi dưỡng hội  viên, sinh viên về đạo đức, bản lĩnh, lối sống văn hóa và ý thức chấp hành pháp luật được các cấp bộ Hội triển khai với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, có nhiều điểm mới, sáng tạo góp phần giúp hội  viên, sinh viên nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp lòng yêu nước, hiểu và trân trọng các giá trị  lịch sử, văn hóa, truyền thống tốt đẹp của dân tộc; củng cố niềm tin của sinh viên vào sự nghiệp đổi mới, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng công tác giáo dục trong nhà trường.

Các hoạt động sinh viên Thủ đô hướng về biển đảo Tổ quốc được các cấp bộ Hội chú trọng triển khai, kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền và hành động, tạo nhận thức đúng đắn và thôi thúc hội viên, sinh viên có những chương trình, phần việc thiết  thực, ý nghĩa, hướng về biển đảo quê hương.

Công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận trong sinh viên được các cấp bộ Hội chú trọng, đa dạng hóa bằng nhiều hình thức, đặc biệt tập trung thông qua mạng lưới của các tổ thăm dò dư luận cấp Thành phố và tại các trường đại học, cao đẳng, học viện trực thuộc; hội sinh viên các cấp đã khai thác các tiện ích của mạng xã hội, hệ thống thông tin đại chúng trở thành những kênh thông tin, phản biện xã hội hiệu quả, kịp thời, nhằm chống lại các luận điệu xuyên tạc, âm mưu kích động và  diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch, góp phần giữ vững ổn định chính trị trên địa bàn Thủ đô và cả nước.

1.4. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học đã được các cơ sở Hội triển khai hiệu quả, thiết thực.

Hội Sinh viên các cấp đã chủ động tổ chức, tham gia nhiều hoạt động, sân chơi trí tuệ, gắn với các môn khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, rèn luyện tay nghề, kiến thức, kỹ năng thực hiện chuyên môn được đào tạo; thường xuyên tổ chức cuộc thi Ý tưởng sáng tạo sinh viên và Ngày hội khoa học trẻ cấp trường; duy trì đều đặn, sôi nổi, hiệu quả các hoạt động về khởi nghiệp thông qua hình thức: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đào tạo kỹ năng, các cuộc thi về khởi nghiệp.

Tăng cường tổ chức các hoạt động thực tiễn cho sinh viên; phối hợp tổ chức tốt các kỳ kiến tập, thực tập, các đợt tham quan học tập trao đổi kinh nghiệm với các cơ sở giáo dục - đào tạo, nghiên cứu khoa học, sản xuất, kinh doanh; tăng cường giao lưu giữa sinh viên với nhà tuyển dụng. Hội Sinh viên các trường đã chủ động, tích cực phối hợp với Đoàn Thanh niên tham mưu với Đảng ủy, Ban Giám hiệu tạo cơ chế, môi trường, điều kiện thuận lợi cho sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học và đảm bảo đời sống thông qua các quỹ khuyến học, khuyến tài, quỹ vì bạn nghèo, chủ động trong việc tìm kiếm các nguồn lực xã hội hóa để trao giải thưởng, học bổng cho hội viên, sinh viên khó khăn, gia đình chính sách, có thành tích học tập, rèn luyện tốt.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua, các cơ Hội trực thuộc không ngừng đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và đã đạt được những kết quả bước đầu trong việc khơi dậy niềm đam mê khởi nghiệp trong đoàn viên, thanh niên, như thường xuyên duy trì có hiệu quả các hoạt động sôi nổi về khởi nghiệp thông qua hình thức: Hội thảo, tọa đàm, diễn đàn, đào tạo kỹ năng, các cuộc thi về khởi nghiệp. Đã có 23 Câu lạc bộ khởi nghiệp được thành lập trong các trường đại học, cao đẳng, học viện thu hút hơn 600 sinh viên tham gia sinh hoạt.

1.5. Các hoạt động tạo môi trường cho sinh viên rèn luyện thể chất, nâng cao đời sống tinh thần được các cấp bộ Hội chú trọng, triển khai sôi nổi, rộng khắp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của sinh viên với các câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ thể dục, thể thao…

1.6. Các hoạt động tạo môi trường sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Trong nhiệm kỳ, sinh viên Thủ đô tiếp tục khẳng định vai trò là lực lượng nòng cốt, chủ đạo trong các hoạt động tình nguyện, vận dụng kiến thức chuyên môn của cán bộ, hội viên, sinh viên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh, chăm sóc thiếu niên nhi đồng, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, các hoạt động xã hội từ thiện...Với các nội dung cụ thể, các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng tiếp tục được Hội Sinh viên các cấp triển khai thường xuyên, đa dạng, phong phú, ngày càng thiết thực, gắn với các đợt hoạt động cao điểm trong năm học: Chiến dịch Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, Tiếp sức đến trường, Chiến dịch Tôi yêu Hà Nội, các hoạt động tình nguyện mùa đông, xuân tình nguyện..., là môi trường giúp hội viên, sinh viên rèn luyện, phấn đấu, cống hiến công sức và trí tuệ cho cộng đồng.

1.7. Các hoạt động tạo môi trường giúp sinh viên hội nhập quốc tế

Các cấp bộ Hội đã tăng cường tuyên truyền, tổ chức nhiều hoạt động tìm hiểu và giao lưu quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập quốc tế và vai trò của hội nhập quốc tế. Tiêu biểu như các hoạt động: thi tìm hiểu cộng đồng ASEAN, hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương; Chương trình giao lưu “Gặp gỡ Việt Nam” dành cho du học sinh nước ngoài tại Việt Nam nhân dịp Tết Nguyên đán, Chuỗi sự kiện kết nối tuổi trẻ Việt; cuộc thi Hùng biện tiếng Anh, Olympic tiếng anh không chuyên. ...đã được tổ chức thành công trong nhiệm kỳ vừa qua.

2. Xây dựng Hội Sinh viên vững mạnh

- Công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội được Hội Sinh viên từ Thành phố tới cơ sở rất quan tâm. Công tác theo dõi, quản lý hội viên được các cấp bộ Hội tiếp tục đổi mới theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu hội viên.

- Công tác cán bộ và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội được triển khai thường xuyên với việc tìm kiếm, bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ kế cận, kịp thời bổ sung, kiện toàn để tăng cường sự chỉ đạo, tổ chức hoạt động; việc tập huấn cho đội ngũ cán bộ được đầu tư.

- Công tác củng cố và phát triển tổ chức Hội được Hội Sinh viên từ Thành phố tới cơ sở quan tâm. Hội Sinh viên các cấp quan tâm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi hội phù hợp với sự thay đổi trong phương thức giáo dục và đào tạo.

-  Công tác kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng được quan tâm triển khai đồng bộ, bài bản, bám sát vào Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội. Công tác thông tin báo cáo được Hội Sinh viên thành phố Hà Nội đặc biệt chú trọng, quán triệt các cơ sở nộp báo cáo tháng, báo cáo sơ kết học kỳ I, các báo cáo đột xuất, qua đó kịp thời nắm bắt tình hình công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô.

-  Công tác tham mưu, phối hợp, chỉ đạo: Việc xây dựng chương trình công tác và tổ chức các hoạt động luôn xuất phát từ thực tiễn, từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của sinh viên. Công tác chỉ đạo của Hội Sinh viên các cấp đã có sự thống nhất, đồng bộ từ Thành phố tới cơ sở, có nhiều điểm mới, sáng tạo, bài bản.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Những mặt thành công

Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội Sinh viên các cấp không ngừng được đổi mới, sáng tạo, đa dạng, thiết thực, nội dung từng bước bám sát vào tình hình thực tiễn của sinh viên tại đơn vị.

Hội Sinh viên các cấp ngày càng chủ động trong tổ chức các hoạt động tạo môi trường để sinh viên tham gia phong trào, xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả thiết thực.

 Công tác triển khai mô hình điểm, nhân rộng điển hình được chú trọng thực hiện ở các cấp. Công tác triển khai, ứng dụng công nghệ thông tin trong nhiều lĩnh vực của công tác Hội được Hội Sinh viên các cấp quan tâm, chú trọng thực hiện, coi đây là giải pháp hiệu quả để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đề ra. Công tác xây dựng củng cố tổ chức Hội Sinh viên vững mạnh có bước phát triển theo hướng bền vững về quy mô và chất lượng.

2. Những hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm

2.1. Báo cáo xã định những hạn chế trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhiệm kỳ 2013 – 2018 chủ yếu nằm ở 1 số vấn đề: trong công tác tuyên truyền giáo dục; trong việc triển khai phong trào sinh viên 5 tốt và phát huy sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; công tác tổ chức của Hội; công tác kiểm tra, giám sát và công tác nội vụ của  các cơ sở Hội.

2.2. Báo cáo đã chỉ ra những nguyên nhân khách quan, nguyên nhân chủ quan tác động đến kết quả và chất lượng hoạt động của tổ chức Hội cũng như chất lượng cán bộ Hội và Hội viên.

- Từ những kết quả đạt được, những hạn chế và nguyên nhân đã chỉ ra, báo cáo đã rút ra 4 bài học kinh nghiệm trong công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô nhằm phát huy thế mạnh, khắc phục hạn chế, đưa công tác Hội và phong trào sinh viên TP Hà Nội  tiếp tục phát triển trong nhiệm kỳ mới.

B. PHẦN THỨ HAI:  MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CÔNG TÁC HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN THỦ ĐÔ NHIỆM KỲ 2018 - 2023

Trên cơ sở kết quả điều tra, khảo sát và nắm bắt cơ sở, báo cáo đã phân tích sâu thời cơ, thách thức, xu hướng vận động của sinh viên và dự báo nhu cầu, nguyện vọng của sinh viên Thủ đô trong giai đoạn 2018 – 2023. Căn cứ vào những dự báo này và chức năng của tổ chức Hội, Hội Sinh viên Thành phố đề ra mục tiêu cho nhiệm kỳ 2018 – 2023, đó là:

Xây dựng thế hệ sinh viên Thủ đô có lý tưởng cách mạng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội; có đạo đức, lối sống, thanh lịch, văn minh, nghĩa tình; tiên phong sáng tạo trong học tập, nghiên cứu khoa học, tình nguyện, lập thân lập nghiệp, khởi nghiệp; chủ động hội nhập quốc tế. Xây dựng tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội vững mạnh toàn diện thực hiện tốt vai trò đồng hành góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, sinh viên.

 * Đại hội xác định 02 khâu đột phá của nhiệm kỳ, gồm:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Sinh viên các cấp

- Đẩy mạnh chương trình khởi nghiệp sáng tạo trong sinh viên Thủ đô

* Báo cáo đưa ra 10 chỉ tiêu cơ bản, trong đó trọng tâm là hệ thống chỉ tiêu thực hiện phong trào Sinh viên 5 tốt; chỉ tiêu về hỗ trợ sinh viên, đặc biệt là hỗ trợ sinh viên phát huy các ý tưởng sáng tạo, khởi nghiệp và các chỉ tiêu về công trình, phần việc của Hội sinh viên các cấp.  

* Để thực hiện được mục tiêu và các chỉ tiêu đề ra, nhiệm kỳ tới Đại hội xác định 3 nhóm nội dung giải pháp cơ bản:

- Thứ nhất, triển khai có hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt” với các nội dung:

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai phong trào

+ Sinh viên rèn luyện đạo đức, tác phong

+ Sinh viên học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học

+ Sinh viên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

+ Sinh viên rèn luyện thể chất

+Sinh viên chủ động hội nhập quốc tế

- Thứ hai, tổ chức thực hiện “Chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên” với nhiều hoạt động như: Tăng cường tìm kiếm các nguồn lực hỗ trợ sinh viên khó khăn; tổ chức đánh giá nhu cầu, năng lực sinh viên; nắm bắt nhu cầu việc làm của sinh viên; triển khai thực hiện tốt đề án nâng cao hiệu quả hỗ trợ thanh niên Thủ đô khởi nghiệp và các chương trình, đề án khác trong việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; tổ chức đa dạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong sinh viên theo nhu cầu, nguyện vọng, sở thích của từng đối tượng sinh viên…

- Thứ ba, tổ chức thực hiện “Chương trình xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam TP. Hà Nội vững mạnh” với các nội dung: tập trung công tác xây dựng tổ chức cơ sở Hội; công tác hội viên, công tác cán bộ Hội; công tác kiểm tra thi đua khen thưởng; công tác tham mưu, phối hợp chỉ đạo.

Kính thưa Đại hội!

Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội lần thứ 7, nhiệm kỳ 2018 - 2023 là đại hội của bản lĩnh, sáng tạo, khởi nghiệp và hội nhập. Những quyết định của Đại hội thể hiện ý chí, khát vọng của sinh viên Thủ đô. Đại hội kêu gọi toàn thể sinh viên Thủ đô phát huy truyền thống vẻ vang, thi đua yêu nước, học tập, sáng tạo, xung kích, tình nguyện, hội nhập, hăng hái tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”, xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam vững mạnh, tích cực rèn luyện trở thành nhân lực chất lượng cao, xây dựng Thủ đô và đất nước giàu mạnh, văn minh.

TTTĐ
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà chiến sỹ Mùa hè xanh tại Bình Phước
Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia chiến...
Bí thư T.Ư Đoàn thăm, tặng quà chiến sỹ Mùa hè xanh tại Bình Phước
Bí thư Trung ương Đoàn cùng lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã đến thăm hỏi, động viên các đội hình thanh niên tình nguyện đang tham gia chiến...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Uống nước nhớ nguồn
TTTĐ - Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong tháng này, các cơ...
Lắng nghe trẻ em nói...
TTTĐ – Sáng ngày 30/6, tại trường Lê Duẩn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức kỳ...