Bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng

Tin tức -

TTTĐ - Thành ủy Hà Nội ban hành Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 31/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Thành ủy và các cấp ủy Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo thành phố trong tình hình mới.

Thành lập Trung tâm báo chí phục vụ Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII Báo Hànộimới tổ chức Đại hội Liên Chi hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 Báo Tuổi trẻ Thủ đô vinh dự nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị yêu cầu, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, Hội Nhà báo thành phố Hà Nội chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố liên quan đến hoạt động báo chí và Hội Nhà báo thành phố…

4104 tung bung khai mac hoi bao xuan canh ty ha noi 2020 38 3913
Ảnh minh họa

Cùng với đó, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với báo chí theo hướng bảo đảm báo chí phát triển đúng định hướng chính trị, tư tưởng của Đảng và quyền tự do, dân chủ của Nhân dân; Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng trong các cơ quan báo chí, các cấp Hội Nhà báo thành phố; Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong các cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo thành phố.

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan chủ quản báo chí định kỳ làm việc với các cơ quan báo chí của thành phố, Hội Nhà báo Hà Nội để cung cấp thông tin cần thiết đối với những vấn đề dư luận quan tâm, kịp thời định hướng tuyên truyền, phối hợp giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động báo chí và hoạt động của Hội Nhà báo thành phố; Tạo điều kiện thuận lợi để Hội Nhà báo các cấp hoạt động hiệu quả, phát huy tốt vai trò, vị trí của Hội trong hoạt động báo chí và đời sống xã hội.

Các cấp Hội Nhà báo thành phố tăng cường công tác giáo dục tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị của hội viên và người làm báo Thủ đô, để người làm báo nhận thức sâu sắc làm báo là làm cách mạng, người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa của Đảng; Thường xuyên tổ chức cho các nhà báo, hội viên nghiên cứu, quán triệt sâu sắc lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố gắn với thực hiện Luật Báo chí, Đề án sắp xếp, phát triển và quản lý báo chí thành phố Hà Nội đến năm 2025, các quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo, quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam. Đồng thời, đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng làm báo cho hội viên bằng nhiều hình thức phù hợp...

Người làm báo, hội viên Hội Nhà báo thành phố Hà Nội cần nhận thức sâu sắc trách nhiệm của người làm báo, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, nêu cao đạo đức nghề nghiệp, tinh thần cống hiến, nỗ lực phấn đấu, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại, vì lợi ích của Thủ đô và đất nước.

Hạnh Nguyên
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin tức trong ngày 26/9: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

Tin tức trong ngày 26/9: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng

TTTĐ - Tin tức trong ngày hôm nay (26/9) có những tin nóng 24h đáng chú ý sau: Hà Nội đề xuất tăng gấp đôi mức xử phạt vi phạm trật tự xây dựng; Đề xuất thí điểm cơ chế đặc thù cải tạo chung cư cũ; Có thể sử dụng pháo hoa không tiếng nổ vào dịp sinh nhật, cưới hỏi.
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động