Bảo hiểm y tế: Chính sách an sinh xã hội nhân văn, nhân đạo

BHXH & Đời sống -

TTTĐ - Bảo hiểm y tế (BHYT) là chính sách an sinh xã hội mang đậm tính nhân văn, nhân đạo. Để thực hiện tốt chủ trương của Đảng và quy định của pháp luật về BHYT của Nhà nước rất cần sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, ủng hộ của toàn xã hội.

bao hiem y te chinh sach an sinh xa hoi nhan van nhan dao

BHXH Việt Nam không ngừng nỗ lực để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người dân

Bài liên quan

Nỗ lực thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân

Đã có thẻ bảo hiểm y tế, có phải tham gia tiếp tại doanh nghiệp?

BHXH Hà Nội: Nỗ lực phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội

Báo chí - người bạn đồng hành của ngành Bảo hiểm xã hội

Quyền lợi của người tham gia BHYT 5 năm liên tục

Hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc lấy ngày 1/7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam”, với mục đích tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm và năng lực tổ chức thực hiện chính sách pháp luật BHYT, tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về chính sách, pháp luật BHYT, chủ đề truyền thông về BHYT trong năm 2020 là "Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”.

Theo đó, các thông điệp chính của Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam năm 2020 là: Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân; Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên trong gia đình; Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát triển bền vững; Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện.

Với các thông điệp ý nghĩa này, BHXH Việt Nam mong muốn tiếp tục vận động, huy động các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống cơ sở y tế, cơ quan bảo hiểm xã hội, các tổ chức, hội, đoàn thể và toàn thể người dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tích cực tham gia thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn dân.

Năm 2020 là năm thứ sáu triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT với nhiều quy định mới có tính đột phá, thể hiện sự thay đổi mạnh mẽ về tư duy phát triển chính sách BHYT và thể hiện sự quyết tâm trong tổ chức thực hiện, hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.

Phát huy những kết quả, kinh nghiệm trong phát triển BHYT, thực hiện Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng với những văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện của Bộ Y tế đã mang lại những kết quả quan trọng.

Cụ thể, về số người tham gia và tỷ lệ bao phủ BHYT không ngừng gia tăng qua các năm. Ngày 28/6/2016, Thủ tướng ban hành Quyết định số 1167/QĐ-BYT về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT cho UBND các tỉnh, thành phố. Theo đó Thủ tướng Chính phủ giao tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2017 là 82,2%, năm 2018 là 85,5%, năm 2019 là 88,1% và năm 2020 là 90,7%.

bao hiem y te chinh sach an sinh xa hoi nhan van nhan dao
Việt Nam không ngừng nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh

Bộ Y tế đã chủ trì, phối hợp với BHXH Việt Nam chỉ đạo UBND các tỉnh thực hiện nghiêm Quyết định số 1167/QĐ-BYT của Thủ tướng. Kết quả, đến hết năm 2019 có 85,945 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ trên 89% dân số. Ước tính đến tháng 6/2020 có 85,428 triệu người tham gia BHYT, tăng 828.000 người so với cùng kỳ năm 2019 và giảm 517.000 người so với thời điểm hết năm 2019 (nguyên nhân là do dịch bệnh COVID người lao động tại một số doanh nghiệp không có việc làm), đạt tỷ lệ bao phủ gần 89% dân số.

Với tỷ lệ như vậy cả nước đã hoàn thành chỉ tiêu của Đảng, Quốc hội giao (Đảng, Quốc hội giao tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2020 là trên 80%), đạt chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 (năm 2019 Thủ tưởng giao 88,1%), trong đó người nghèo, người dân tộc thiểu số, trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng chính sách xã hội đã được Nhà nước hỗ trợ toàn bộ mức đóng BHYT.

Với kết quả này, mục tiêu đến hết năm 2020 có trên 90,7% dân số tham gia BHYT là có khả năng thực hiện được và phấn đấu đến năm 2025 có trên 95% dân số tham gia BHYT theo mục tiêu mà Nghị quyết 20-NQ/TW đã đề ra.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giám định BHYT

Hiện nay, Bộ Y tế đã và đang triển khai quyết liệt ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT trong toàn ngành, với mục tiêu cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm công khai, minh bạch trong cung ứng dịch vụ y tế, trong giám định chi phí và thanh toán BHYT, góp phần tăng độ chính xác và hiệu quả trong quản lý nhà nước về BHYT.

Thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2015 với nỗ lực rất lớn của Bộ Y tế, BHXH Việt Nam và các đơn vị cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin đã phối hợp chặt chẽ trong việc xây dựng và hoàn thành các nội dung chuyên môn kỹ thuật như: ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, chuẩn dữ liệu đầu ra phục vụ quản lý và giám định, thanh toán chi phí BHYT, Thông tư số 48/2017/TT-BYT quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện...

Việc sớm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin đặc biệt quan trọng không chỉ trong việc đảm bảo tính kịp thời, minh bạch trong giám định và thanh toán chi phí mà còn đảm bảo việc quản lý sử dụng dịch vụ y tế khi có sự liên thông giữa các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo kiểm soát việc tiếp cận và cung ứng dịch vụ y tế đối với người có thẻ BHYT là phù hợp, hiệu quả, tránh lạm dụng từ phía người bệnh và người cung cấp dịch vụ.

Theo thông tin từ Cổng Tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT của BHXH Việt Nam, từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/5/2020, tỷ lệ liên thông dữ liệu toàn quốc đạt 96,5% (12.328 cơ sở khám chữa bệnh gửi dữ liệu/12.773 cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT).

Tỷ lệ hồ sơ gửi đúng ngày người bệnh ra viện trong toàn quốc trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 92,3%. Đã có hơn 63 triệu hồ sơ của 12.328 cơ sở khám chữa bệnh gửi lên Cổng Tiếp nhận, với tổng số chi phí khám chữa bệnh tương ứng trên 43.000 tỷ đồng. Trong số hơn 63 triệu hồ sơ có hơn 62,9 triệu hồ sơ đã được gửi sang đề nghị giám định thanh toán với tổng số tiền đề nghị thanh toán trên 42.900 tỷ đồng.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ trướng Chính phủ, Bộ Y tế đang phối hợp với BHXH Việt Nam xây dựng và triển khai Hồ sơ sức khoẻ điện tử cá nhân. Hồ sơ sức khỏe điện tử giúp mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục, suốt đời, chủ động phòng bệnh, chủ động chăm sóc sức khỏe của mình.

Khi đi khám chữa bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe điện tử, bác sỹ sẽ được cung cấp tiền sử bệnh tật và quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị, đồng thời giảm bớt chi phí khám chữa bệnh không thực sự cần thiết.

KHẮC NAM

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

5 tinh mien trung tay nguyen chi tra luong huu tro cap bhxh gop 1 ky

5 tỉnh miền Trung, Tây Nguyên chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH gộp 1 kỳ

TTTĐ - BHXH Việt Nam vừa có Công văn số 2453/BHXH-TCKT và 2456/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH 5 tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Thừa Thiên - Huế, Quảng Ngãi và Đắk Lắk về việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tháng 8, 9/2020 trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
dam bao cong tac chi tra luong huu tro cap bhxh trong thoi gian phong chong dich benh

Đảm bảo công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong thời gian phòng chống dịch bệnh

TTTĐ - Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã ký ban hành Công văn số 2388/BHXH-TCKT gửi Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố về phương án chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) hằng tháng trong thời gian tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
khuyen khich nguoi dan nhan luong huu tro cap bhxh qua he thong ngan hang

Khuyến khích người dân nhận lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống ngân hàng

TTTĐ - Nhằm đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam, thời gian qua, ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) đã đẩy mạnh chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) qua tài khoản cá nhân tại ngân hàng (thẻ ATM) để phục vụ người tham gia ngày càng tốt hơn. Điều đó đã góp phần quan trọng trong việc gia tăng số người nhận chế độ với phương thức thanh toán hiện đại, thuận tiện, phù hợp với sự phát triển của xã hội.

Tin khác

[Xem thêm]
ra quan van dong nguoi dan tham gia bhxh tu nguyen bhyt ho gia dinh

Ra quân vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

TTTĐ - Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, khuyến khích vận động các tầng lớp nhân dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, hướng tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân, ngày 11/7/2020, BHXH Việt Nam phối hợp với Bưu điện Việt Nam tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình” đồng bộ từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện trên phạm vi toàn quốc.
dam bao muc tieu bao phu bhyt toan dan va phat trien ben vung

Đảm bảo mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và phát triển bền vững

TTTĐ - Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ra đời từ năm 2008 và được sửa đổi, bổ sung vào năm 2014. Đây là cơ sở pháp lý thể chế hóa quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước trong việc thực hiện chính sách tài chính y tế công thông qua BHYT toàn dân theo định hướng công bằng, hiệu quả và phát triển.
Xem phiên bản di động