Chủ nhật 25/09/2022 03:50 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Báo Tuổi trẻ Thủ đô cam kết thi đua Xây dựng môi trường văn hóa

Văn hóa -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 8/8, cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã tiến hành kí Bản cam kết giao ước thi đua Xây dựng môi trường văn hóa tại tòa soạn báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nối dài những hoạt động mang đến giá trị nhân văn cho cuộc sống
Đại diện Ban Biên tập, Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo Tuổi trẻ Thủ đô kí cam kết Xây dựng môi trường văn hóa
Đại diện Ban Biên tập, Công đoàn và Đoàn thanh niên Báo Tuổi trẻ Thủ đô kí cam kết Xây dựng môi trường văn hóa

Hoạt động này nhằm quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về “Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại” và kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/BTGTW ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí hướng tới kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/1925).

Xây dựng Báo Tuổi trẻ Thủ đô chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

Bảo Tuổi trẻ Thủ đô đăng ký, cam kết tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Xây dụng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí; Bảo đảm tuân thủ, tổ chức thực hiện tốt 12 tiêu chí thi đua, xây dựng cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo Việt Nam.

Thông qua phong trào nếp sống văn hóa nơi công sở nhằm bồi dưỡng, khích lệ cán bộ, phóng viên, nhân viên có khát vọng cống hiến, đạo đức, lối sống văn hóa; Thực hiện tốt nhiệm vụ được giao; Xây dựng môi trường làm việc tích cực, sáng tạo, xanh - sạch - đẹp; Mục tiêu xây dựng Báo Tuổi trẻ Thủ đô trở thành một đơn vị báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại, có thương hiệu trong làng báo.

Đồng thời thúc đẩy đề cao yếu tố văn hoá trong hoạt động nghiệp vụ và lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Để triển khai cụ thể hoạt động xây dựng môi trường văn hóa, báo Tuổi trẻ Thủ đô thực hiện các công tác sau:

Xây dựng Văn hóa giờ giấc làm việc; Văn hóa giao tiếp, ứng xử với nhân dân, đồng nghiệp; Văn hóa trang phục; Văn hóa bài trí nơi làm việc, Văn hóa hội họp; Văn hóa nhận xét, đánh giá, góp ý, phê bình; Văn hoá sử dụng mạng xã hội...

Xây dựng đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên có trình độ, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo có khả năng sử công nghệ báo chí đa phương tiện.

Mỗi cán bộ, phóng viên, nhân viên phải thực hành tiết kiệm, chống lại các biểu hiện lãng phí, tiêu cực sử dụng không đúng mục đích các tài sản công.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô cam kết thi đua Xây dựng môi trường văn hóa
Tiết mục “Chung tấm lòng hướng về miền Trung” do tốp ca nam nữ và dàn hợp xướng Nhà hát Tuổi trẻ biểu diễn với múa minh họa của CLB Sao tuổi thơ tại chương trình "Thương lắm miền Trung" do báo Tuổi trẻ Thủ đô tổ chức năm 2020

Tạo dựng hệ giá trị chuẩn mực

Để làm được điều này, cơ quan báo Tuổi trẻ Thủ đô: Nghiêm chỉnh chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn của báo chí và tôn chỉ, mục đích của cơ quan báo chí; Nhận thức đầy đủ sứ mệnh, vai trò của báo chí trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc; Nỗ lực góp phần xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại.

Xây dựng và tổ chức thực hiện nội quy, quy định gắn với các chuẩn mực về đạo đức, văn hóa; Tạo môi trường sinh hoạt lành mạnh, thân thiện, hợp tác trong cơ quan.

Tổ chức quy trình hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, công khai, minh bạch; xác định nguyên tắc tác nghiệp trên tinh thần khách quan, xây dựng, vì lợi ích chung. Quản lý, chỉ đạo sát sao hoạt động của phóng viên, biên tập viên, người lao động và của văn phòng đại diện.

Đề cao yếu tố văn hóa trong hoạt động nghiệp vụ và trong tác phẩm báo chí; nêu cao tính nhân văn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, hướng đến các giá trị “chân, thiện, mỹ”, lan tỏa những điều tốt đẹp, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, tiêu cực, bồi đắp nền tảng tinh thần xã hội.

Tích cực đổi mới, sáng tạo, thúc đẩy chuyển đổi số; Coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp của người làm báo.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo; Hưởng ứng và triển khai phong trào thi đua xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan báo chí.

Đối với người làm báo tại cơ quan báo Tuổi trẻ Thủ đô: Có tư tưởng chính trị vững vàng, đạo đức, lối sống trong sáng; Chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; Thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan, 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam.

Tận tụy, trách nhiệm với công việc; Làm nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo.

Tôn trọng quyền con người, quyền riêng tư, không gây tổn thương tỉnh thần, nhân phẩm, danh dự cá nhân và tổ chức. Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Ứng xử chân thành, thân ái; Sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; Khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; Chuẩn mực, thân thiện với công chúng.

Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Xây dựng cơ quan xanh, sạch đẹp; Cán bộ, phóng viên có lối sống đẹp; Các phòng, ban phải giữ gìn vệ sinh sạch sẽ; Tăng cường trồng cây xanh, cây hoa tạo không gian thoáng mát, nếp sống văn minh.

Đối với từng cán bộ, phóng viên, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, nội quy, quy chế, quy định của cơ quan và Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam... Tận tụy, trách nhiệm với công việc; Làm nghề trung thực, công tâm, không vụ lợi, không sách nhiễu, cửa quyền, giữ gìn phẩm giá, tư cách của người làm báo. Nêu cao tính nhân văn trong tác phẩm báo chí cũng như trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông khác.

Cùng với đó, ứng xử chân thành, thân ái, đoàn kết, sẵn sàng chia sẻ, hỗ trợ đồng nghiệp; Khiêm tốn, văn minh trong quan hệ công tác; Chuẩn mực, thân thiện với công chúng. Tích cực rèn luyện bản lĩnh nghề nghiệp; Thường xuyên học tập, nâng cao kiến thức, nâng cao trình độ nghiệp vụ.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô cam kết thi đua Xây dựng môi trường văn hóa
Chương trình kết thúc với những tiết mục văn nghệ thực sự ấn tượng và kêu gọi được nhiều tấm lòng hảo tâm giúp đỡ bà con Nhân dân miền Trung khắc hậu quả thiên tai bão lũ năm 2020

Triển khai có chiều sâu và liên tục

Để việc triển khai các hoạt động xây dựng môi trường văn hóa một cách thường xuyên, liên tục, dài hơi và có chiều sâu, báo Tuổi trẻ Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức trong đội ngũ cán bộ, phóng viên, nhân viên về tầm quan trọng của môi trường văn hóa báo chí. Chú trọng đến công tác tuyên truyền miệng, gắn với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh”; Phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của cấp ủy và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động.

Xây dựng, hoàn thiện các quy định về môi trường văn hóa báo chí, bao gồm: Quy định về trang phục, lễ phục; Quy định về văn hóa ứng xử, thái độ, tác phong giao tiếp trong đơn vị; Quy định về tiếp và giải quyết công việc của công dân; Quy định về kỷ luật, hội họp, hội thảo...

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong xây dựng và thực hiện môi trường văn háo báo chí. Cán bộ lãnh đạo, quản lý cần thường xuyên quan tâm, gương mẫu và nghiêm túc trong tổ chức thực hiện; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

Đẩy mạnh thủ tục cải cách hành chính theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, các phòng, ban phối hợp chặt chẽ giải quyết công việc nhanh và hiệu quả. Tăng cường thanh tra, xử lý các hành vi vi phạm, biểu hiện sai trái về đạo đức nghề nghiệp đặc biệt trong lĩnh vực tác nghiệp các vụ việc điều tra bạn đọc...

Tích cực, chủ động học hỏi kinh nghiệm từ các cơ quan báo chí khác và tham khảo kinh nghiệm, mô hình báo chí đa phương tiện để vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tiễn, kịp thời điều chỉnh, bổ sung trong quá trình xây dựng văn hóa báo chí.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời; Bổ sung việc thực hiện tiêu chí môi trường văn hóa cơ quan báo chí vào tiêu chí bình xét thi đua hằng tháng; Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định về tiêu chí môi trường văn hóa cơ quan báo chí mà Hội Nhà báo Việt Nam đã đề ra.

Xác định nhiệm vụ xây dựng môi trường văn hóa là thường xuyên, liên tục và cả đời, tập thể cán bộ, phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô cũng tiến hành đóng góp ý kiến, thảo luận nhằm triển khai một cách thiết thực, đồng bộ nhất.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng - Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô nhấn mạnh: Xây dựng môi trường văn hóa trong cơ quan tại báo Tuổi trẻ Thủ đô mỗi người đều phải nâng cao ý thức cá nhân của chính mình. Trước hết, về phía người đứng đầu càng nêu cao vai trò, trách nhiệm của bản thân. Từ Tổng biên tập, lãnh đạo các phòng ban, văn phòng đại diện đều trao đổi thẳng thắn, nhân văn để báo là một ngôi nhà chung của tất cả mọi người.

Thời gian qua, báo hoạt động theo quy chế cơ quan với các quy tắc ứng xử chung của thành phố, có quy trình tác nghiệp, quy trình xuất bản rõ ràng. Để xây dựng môi trường báo chí văn hóa mang thương hiệu báo Tuổi trẻ Thủ đô một cách lâu dài, bền vững, có chiều sâu và xuyên suốt, đồng chí Nguyễn Mạnh Hưng cũng yêu cầu tất cả các cá nhân đều coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên.

Trước hết mỗi người hãy bồi đắp cho mình nền tảng từ văn hóa gia đình, văn hóa công sở, văn hóa ứng xử ngoài xã hội. Văn hóa đạo đức nghề nghiệp, lương tâm trách nhiệm người cầm bút phải thường xuyên được trau dồi, bồi dưỡng để xứng đáng “bút sắc, lòng trong, tâm sáng”.

Phóng viên khi tác nghiệp luôn xây dựng được thương hiệu cá nhân, tạo sự tin tưởng để cơ sở đặt niềm tin, trao gửi thông tin đến phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô. Tuyệt đối không được sách nhiễu, cửa quyền, gây phương hại cho Nhân dân, ảnh hưởng đến tư cách và phẩm giá người làm báo.

Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, người Hoàn Kiếm hiện đại, thanh lịch, văn minh
Hà Nội: Xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội, thúc đẩy “tin tốt, chuyện đẹp” Hà Nội: Xây dựng môi trường văn hóa trên mạng xã hội, thúc đẩy “tin tốt, chuyện đẹp”
Phát động phong trào thi đua Phát động phong trào thi đua "Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí"
Hương Thu
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Khi thi nhân nhìn sâu vào nội tại bản thể

Khi thi nhân nhìn sâu vào nội tại bản thể

TTTĐ - Hồng Vinh là thi nhân luôn nhạy cảm với các vấn đề của xã hội. Đi sâu vào bản thể để tìm ra những điều mình muốn, mình cần, gạt bỏ mọi tham - sân - si sẽ là cách mỗi người tự thanh lọc “bên trong” để sống hài hòa với mọi mối quan hệ trong xã hội. Đó cũng là triết lí nhân sinh mà nhà thơ muốn gửi gắm tới đời, tới người. Báo Tuổi trẻ Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc.
Đan Trường bật mí nhiều bí mật trong sự nghiệp 27 năm ca hát

Đan Trường bật mí nhiều bí mật trong sự nghiệp 27 năm ca hát

TTTĐ - Bật mí nhiều bí mật trong sự nghiệp 27 năm ca hát và cả cuộc sống riêng khá kín tiếng của anh Bo - Đan Trường, "Cuộc hẹn cuối tuần" số phát sóng 24/9 trên kênh VTV3 không chỉ giúp khán giả hiểu hơn về đam mê dành cho âm nhạc của nghệ sĩ khách mời mà còn khơi gợi nhiều ký ức, cảm xúc đẹp cho khán giả truyền hình, đặc biệt là khán giả thế hệ 8X, 9X.
Tin khác
[Xem thêm]
Những thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu, tình đời

Những thông điệp nhân văn sâu sắc về tình yêu, tình đời

TTTĐ - Hạnh phúc của người làm thơ là được độc giả thẩm thấu, đồng cảm. “Giữa đồi thông ba lá” của thi sĩ Hồng Vinh đã khiến nhà phê bình Thanh Sơn rung động mà dạt dào cảm hứng, dành tặng những lời trân trọng, mê say. Gọi tên tinh thần của cả tác phẩm là “Trào dâng khát vọng yêu thương”, Thanh Sơn đã gợi đường, mở lối đưa người đọc đến những miền ngữ nghĩa của thơ ca. Báo Tuổi trẻ Thủ đô xin trân trọng giới thiệu đến độc giả bài viết này.
Âm nhạc của Bức Tường khiến người nghe phải suy nghĩ về thông điệp

Âm nhạc của Bức Tường khiến người nghe phải suy nghĩ về thông điệp

TTTĐ - “Chặng đường nào trải bước trên hoa hồng / Bàn chân cũng thấm đau vì những mũi gai/ Đường vinh quang đi qua muôn ngàn sóng gió / Lời hứa ghi trong tim mình / Vẫn bước đi hiên ngang đầu ngẩng cao” (Đường đến ngày vinh quang). Khi viết những lời này, Trần Lập có lẽ không biết rằng những người bạn của anh sẽ phải trải qua những ngày vô cùng khó khăn khi vắng bóng anh.
Ca sĩ Hồng Nhung Đỗ ra mắt album nhạc trữ tình tiền chiến “Trăm nhớ ngàn thương”

Ca sĩ Hồng Nhung Đỗ ra mắt album nhạc trữ tình tiền chiến “Trăm nhớ ngàn thương”

TTTĐ - Cùng lớp ở Nhạc viện Hà Nội (nay là Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam) cùng thế hệ ca sĩ Tuấn Hiệp, Thái Thuỳ Linh, Lưu Thiên Hương, Lương Huy, Trang Nhung... đi hát từ lúc mới nhập trường nhưng sau 20 năm theo nghề, nữ ca sĩ Hồng Nhung Đỗ mới cho ra mắt album âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình.
Trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của bạn"

Trao giải cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của bạn"

TTTĐ - Cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của bạn" tiếp nối từ thành công của cuộc thi "Viết về cuốn sách yêu thích của em" được báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức liên tục trong 10 năm qua và là một trong những hoạt động hợp tác xây dựng "Thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em gái" giữa Hội LHPN Hà Nội và tổ chức Plan International Việt Nam.
Onitsuka Tiger giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2023 tại Tuần lễ thời trang Milan

Onitsuka Tiger giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2023 tại Tuần lễ thời trang Milan

TTTĐ - Onitsuka Tiger vừa giới thiệu bộ sưu tập (BST) xuân hè 2023 trong khuôn khổ Tuần lễ thời Trang Milan vào 21h thứ tư, ngày 21/9 (theo giờ địa phương). Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Sáng tạo Andrea Pompilio, đây là lần thứ 4 thương hiệu tham gia Tuần lễ thời trang Milan kể từ lần đầu tiên góp mặt vào mùa thu đông 2021.
Xem phiên bản di động