×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Bất Động Sản | 01/08/2019 08:35
Theo QĐ của UBND Tỉnh Bình Dương, hơn 7550m2 đất thuộc tờ bản đồ 59 phường Mỹ Phước, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương được phê duyệt vào danh mục quỹ đất công ích, đồng thời giao cho UBND phường Mỹ Phước sử dụng. Tuy nhiên không biết bằng cách nào một công ty tư nhân đã làm hạ tầng, rồi phân lô bán nền cho người dân xây nhà ở kiên cố.
Theo NhandanTV

Bình luận