Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV

Đại hội Đảng -

TTTĐ - Chiều 27/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV sau 3 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, phát huy dân chủ, đoàn kết, trí tuệ đã bước vào phiên bế mạc.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký tái đắc cử Bí thư Quảng Ninh Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XV bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020-2025 Chủ tịch Quốc hội lưu ý 5 nhiệm vụ tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh Quảng Ninh: Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Tại phiên bế mạc, Đại hội tiến hành các nội dung: Nghe báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia tại Đại hội đối với dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; Báo cáo tổng hợp, tiếp thu, giải trình các ý kiến tham gia tại Đại hội đối với các văn kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV; Biểu quyết về các chỉ tiêu chủ yếu, khâu đột phá, đề án, chương trình trọng điểm của nhiệm kỳ 2020 - 2025; Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV; Bí thư Tỉnh ủy khóa XV phát biểu nhận nhiệm vụ trước Đại hội; Biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội và tiến hành bế mạc Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu bế mạc Đại hội
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu bế mạc Đại hội

Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại; Là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc.

Thống nhất mục tiêu tổng quát trong giai đoạn 2020-2025 là: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo; Huy động sức mạnh tổng hợp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao đời sống mọi mặt của Nhân dân; Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; Xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: "Đại hội khẳng định quyết tâm tiếp tục tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ thực sự “của dân, do dân, vì dân”, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Quyết liệt phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Phát huy dân chủ, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, củng cố lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đây là yếu tố có ý nghĩa quyết định đối với sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh những năm tới".

Đồng chí nhấn mạnh thành công của Ðại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh lần thứ XV tạo khí thế phấn khởi cho Ðảng bộ và nhân dân các dân tộc Quảng Ninh vững bước trong chặng đường tiếp theo, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu sau Đại hội, toàn Đảng bộ phải khẩn trương cụ thể hoá, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Ban chấp hành Đảng bộ khoá XV ra mắt Đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ khoá XV ra mắt Đại hội

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kêu gọi toàn Đảng bộ, nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào Quảng Ninh ở các tỉnh, thành phố trong nước và ở nước ngoài phát huy cao độ truyền thống yêu nước, văn hóa, cách mạng, sự năng động, tự lực, tự cường, khát vọng đổi mới sáng tạo, khơi dậy niềm tự hào về quê hương, đất nước, sức mạnh Đất mỏ anh hùng “Kỷ luật và Đồng tâm” và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mở ra thời kỳ phát triển mới nhanh, bền vững hơn, xứng đáng là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc và nước ta; cùng cả nước tiếp tục thực hiện thành công sự nghiệp đổi mới toàn diện, đồng bộ vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân.

Ngọc Quyết - Trần Huyền
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Tin khác
[Xem thêm]
Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

Từng bước giải quyết hiệu quả những vụ việc phức tạp, củng cố, xây dựng cơ sở Đảng vững mạnh

TTTĐ - Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TU của Thành ủy, TP Hà Nội đã củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động nhiều tổ chức cơ sở Đảng, từng bước giải quyết có hiệu quả những vụ việc phức tạp, nổi cộm, nhạy cảm; Từ đó tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp.
Xem phiên bản di động