×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020

Tin tức | Thứ sáu, 08/04/2016 06:11 (GMT+7)
Bế mạc Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2015-2020

(TTTĐ) Sáng nay 3/11, Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt với 74 đồng chí đã trúng cử.

(TTTĐ) Sáng nay 3/11, Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội họp phiên bế mạc, ra mắt Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắt với 74 đồng chí đã trúng cử.

*Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVI

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XVI nhiệm kỳ 2015-2020 ra mắtđại hội
Đến dự phiên bế mạc, có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mật trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo ban, bộ, ngành Trung ương…

Thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã gửi lời cảm ơn đến các đồng chí đại biểu, cảm ơn Đại hội đã tín nhiệm. Mỗi đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ hứa trước đại hội sẽ không ngừng rèn luyện, giữ vững phẩm chất chính trị, tích cực học tập, nâng cao trình độ, năng lực công tác, xứng đáng với lòng tin của Đại hội, các tầng lớp nhân dân Thủ đô.

Trình bày diễn văn bế mạc Đại hội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Sau 3 ngày làm việc tích cực, khẩn trương, với tinh thần nghiêm túc, dân chủ, đoàn kết và đổi mới, Đại hội đại biểu lần thứ XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đã hoàn thành tốt đẹp các nội dung, chương trình đề ra. Các đại biểu đã nêu cao tinh thần trách nhiệm trước toàn Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, tập trung trí tuệ, cùng góp sức làm nên thành công Đại hội. Đại hội vui mừng nhận được sự quan tâm sâu sắc, cùng những lời chúc mừng nồng nhiệt, những lẵng hoa tươi thắm của nhiều đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, của các đồng chí lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và một số tỉnh, thành phố chúc mừng Đại hội. Đặc biệt, Đại hội rất vinh dự được đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo quan trọng. Đại hội phấn khởi được chào đón các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và Chính phủ; các đồng chí lão thành cách mạng; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động; đại diện Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và Thành phố; đại diện Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Vĩnh Phúc, Hà Nam, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Hòa Bình, Bắc Giang, Phú Thọ đến dự và chúc mừng Đại hội.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Phó bí thư Thường trực Thành ủyphát biểu bế mạc đại hội Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVI.

Thực hiện tư tưởng chỉ đạo và cũng là định hướng phát triển của Đại hội XVI: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thay mặt Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận sôi nổi, đóng góp, đề xuất nhiều ý kiến sâu sắc, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng và các Văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV trình Đại hội; khẳng định quyết tâm, tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ và định hướng xây dựng, phát triển Thủ đô trong nhiệm kỳ tới. Với sự đồng thuận cao, Đại hội đã biểu quyết nhất trí thông qua Báo cáo chính trị; Báo cáo kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XV và Nghị quyết Đại hội.

Các Văn kiện được Đại hội lần thứ XVI thông qua là kết tinh trí tuệ, thể hiện ý chí, niềm tin , quyết tâm của toàn Đảng bộ và nhân dân Hà Nội đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ mới.

Đại hội tin tưởng sâu sắc, với bản lĩnh, trí tuệ và kinh nghiệm hun đúc qua thực tiễn lãnh đạo cách mạng và quá trình xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp; công cuộc đổi mới đất nước tiếp tục được đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ; khẳng định ý chí, quyết tâm, niềm tin của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, nhằm thực hiện tốt mục tiêu xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.


Cùng với việc góp ý, thảo luận và nhất trí thông qua các Văn kiện; với tinh thần dân chủ, với ý thức, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, Đại hội đã sáng suốt lựa chọn, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XVI gồm 74 đồng chí, là những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức, năng lực để lãnh đạo Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nhiệm kỳ 2015 - 2020; bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ Thành phố đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đoàn đại biểu gồm 61 đại biểu chính thức, trong đó có 04 đại biểu đương nhiên và 5 đại biểu dự khuyết.

Đại hội bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thường xuyên quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ, động viên, khích lệ Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thủ đô trong những năm qua.


Thành công tốt đẹp của Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ Thành phố là thành công của quá trình phát huy truyền thống đoàn kết. Đại hội khẳng định, những thành tựu nổi bật và toàn diện của Thủ đô trong nhiệm kỳ qua, là nhờ có sự đóng góp rất quan trọng của tập thể Thành ủy và của từng đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khoá XV. Các đồng chí luôn đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, gương mẫu, tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm cao, vượt lên khó khăn, thách thức, thực hiện tốt trọng trách được giao.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ tình cảm đặc biệt và trân trọng cảm ơn về những đóng góp quan trọng vào sự lãnh đạo tập thể của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô của đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, trên cương vị Bí thư Thành ủy, người đứng đầu Đảng bộ Hà Nội trong gần một thập kỷ, qua 2 nhiệm kỳ Đại hội; Đồng chí Nguyễn Thế Thảo, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố; với trách nhiệm là người đứng đầu UBND Thành phố, hàng ngày phải chỉ đạo, giải quyết một khối lượng công việc to lớn và phức tạp của Thủ đô; đồng chí Ngô Thị Doãn Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố; đồng chí Nguyễn Công Soái, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Tưởng Phi Chiến, Phó Bí thư Thành ủy. Trên những cương vị lãnh đạo chủ chốt của Thành phố và trọng trách công tác được giao, với phong cách lãnh đạo quyết liệt, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và tình yêu Hà Nội, các đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Thủ đô.


Trước đó, mở đầu phiên bế mạc, đồng chí Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến tham luận, đóng góp vào Báo cáo chính trị tại Đại hội VXI Đảng bộ Thành phố Hà Nội. Theo đó, Đoàn chủ tịch đã nhận được 59 tham luận của các đơn vị trong đó có 15 tham luận về lĩnh vực kinh tế, xây dựng, quản lý đô thị; 14 ý kiến về văn hóa, xã hội; 6 ý kiến về an ninh quốc phòng, đối ngoại; 24 ý kiến về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Tại Đại hội đã có 21 ý kiến phát biểu tại hội trường. Các tham luận đều thể hiện sự nhất trí cao với toàn bộ nội dung dự thảo báo cáo chính trí do BCH Đảng bộ khóa XV trình Đại hội, đồng thời trao đổi, phân tích, làm sáng tỏ và sâu sắc hơn một số nội dung cơ bản, tập trung vào một số nhóm vấn đề: Chủ đề Đại hội; mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu chủ yếu; xây dựng Đảng, hệ thống chính trị; huy động các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế...Các ý kiến đề nghị cần chuyển dịch mạnh hơn nữa cơ cấu kinh tế theo hướng gia tăng tỉ trọng các ngành có hàm lượng công nghệ, tri thức cao, thực hiện cơ chế tuyển dụng và sử đụng đặc thu thu hút ngày càng nhiều nhân tài, trí thức giỏi cho sự nghiệm xây dựng, phát triển Thủ đô.

Nhóm PV Ban Thời sự
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Nhớ Bác, càng phải sống xứng đáng với tình cảm của Người
TTTĐ - Năm nay, tròn nửa thế kỷ kể từ ngày Đảng ta công bố bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu gửi toàn Đảng, toàn...
Ông Trần Thanh Mẫn tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam
TTTĐ - Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khoá VIII tái đắc cử chức Chủ tịch Ủy ban Trung...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....