×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Giáo Dục | 11/05/2019 11:04
Có 2 loại từ vựng mà học sinh chuẩn bị thi vào lớp 10 cần nắm là từ vựng cơ bản và chuyên môn, học sinh có thể lên kế hoạch mỗi ngày ôn 5 đến 10 từ mới, dán các từ vựng này vào chỗ dễ thấy như bàn học để ghi nhớ nhanh hơn.

Bình luận