×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
30% tác phẩm dự thi chọn đề tài văn hóa ứng xử trên mạng xã hội
Tin tức | 9 tháng trước
TTTĐ – Sau 8 tháng phát động (từ tháng 4-12/2018), Cuộc thi tranh Biếm họa báo chí Việt Nam – Cúp Rồng tre lần thứ V 2018, Ban tổ chức đã nhận được 400 tác phẩm dự thi và hàng chục tác...