Bình Dương tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp

Kinh tế -

TTTĐ - Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng Bình Dương đã hết sức nỗ lực để vươn lên trở thành 1 trong 8 tỉnh của cả nước có 100% số xã về đích Nông thôn mới (NTM). Tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, chú trọng ban hành nhiều chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn chính là những nguyên nhân căn bản để tỉnh có thành tích tốt trong công cuộc xây dựng chương trình mục tiêu quốc gia này.

Ký kết hợp tác đầu tư và phát triển Trung tâm thương mại và Căn hộ cao cấp Bình Dương

Biết rõ những khó khăn…

Trò chuyện với chúng tôi, ông Hồ Trúc Thanh, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bình Dương đã phân tích rất rõ những khó khăn mà ngành Nông nghiệp tỉnh, nhất là với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đang phải đối mặt.

Đó là sự biến đổi khí hậu, thiên tai diễn biến bất thường, đe dọa nhiều đến sản xuất và tăng trưởng của nông nghiệp và an toàn của người dân, từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đang phủ bóng đen lên toàn cầu và Bình Dương cũng bị ảnh hưởng rất lớn.

Trong khi đó, giá nông sản (cao su) thấp đã ảnh hưởng đến thu nhập và đời sống của người dân nông thôn, khó khăn trong huy động nguồn lực cho xây dựng NTM tại các xã thuần nông. Quá trình phát triển công nghiệp, đô thị cũng làm tăng dân số cơ học tạo áp lực trong việc đầu tư và duy trì các tiêu chí NTM về xã hội, môi trường, an ninh trật tự...

0254 z2015100455395 d6d082859eb7c5684b5a69dbd591d4db
Tỉnh Bình Dương tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp

Ông Hồ Trúc Thanh cũng cho biết thêm rằng nguồn kinh phí đầu tư cho nông thôn mới của tỉnh Bình Dương còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu (theo đề án được duyệt). Nguồn vốn thực hiện chương trình NTM không có bố trí vốn riêng, chủ yếu là vốn lồng ghép.

Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan, việc huy động nguồn lực từ nhân dân, các doanh nghiệp và các nguồn khác chưa được cập nhật đầy đủ nên chưa thể hiện được vai trò đóng góp của các nguồn lực xã hội.

… Để tận dụng mọi thuận lợi

Dù vậy, biết rõ những khó khăn của mình cũng là một trong những điều tiên quyết để xây dựng những hướng đi phù hợp cho ngành Nông nghiệp tỉnh nhà. Rất may, trong bối cảnh đó, tỉnh Bình Dương có rất nhiều điều kiện thuận lợi khác để tận dụng, hoàn thành mục tiêu 100% số xã về đích NTM.

Điều đầu tiên phải kể đến là tỉnh Bình Dương nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của cả nước. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Phước, phía Đông giáp tỉnh Đồng Nai, phía Tây Nam giáp TP Hồ Chí Minh và phía Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh. Do đó, tỉnh Bình Dương có những lợi thế về: Thị trường (rộng lớn, đa dạng và năng động); Có nhiều tiềm năng về khoa học - công nghệ; Nhiều nhà đầu tư có tiềm năng lớn về vốn, năng lực kinh doanh, thương hiệu; Có hệ thống cơ sở hạ tầng thuận lợi (đặc biệt là hệ thống giao thông, cảng, cơ sở chế biến...).

Vị thế, tiếng tăm của Bình Dương cũng là một đảm bảo để thu hút được nguồn lao động dồi dào, tổng số lao động trong độ tuổi đủ đáp ứng cho phát triển sản xuất công nghiệp, dịch vụ, thương mại và nông nghiệp, nông nghiệp đô thị phát triển tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn.

Ông Hồ Trúc Thanh cũng nhấn mạnh, có được thành quả như vậy là bởi ngành Nông nghiệp tỉnh nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương (đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân.

Phong trào “Toàn tỉnh chung sức xây dựng Nông thôn mới” đã được các cấp, các ngành và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội lồng ghép, cụ thể hóa bằng các phong trào, cuộc vận động chuyên ngành; Đặc biệt là phát huy được vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng NTM.

0250 z2015100365780 fadcaab952c773d44a728e6518df5122
Nông dân Bình Dương chung sức đồng lòng xây dựng Nông thôn mới

Trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng NTM, tỉnh đã thành lập Đoàn kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn xã tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong việc triển khai thực hiện xây dựng NTM, tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn về công tác xây dựng NTM.

Đặc biệt, nội dung, kế hoạch xây dựng NTM được đưa vào Nghị quyết của Đảng ủy các cấp. Đảng ủy các cấp luôn quán triệt sâu sát các văn bản chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, giáo dục sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm nâng cao nhận thức và tự giác tham gia hưởng ứng xây dựng NTM, góp phần xây dựng xã hội dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Ông Hồ Trúc Thanh cũng ghi nhận có được kết quả đáng mừng như hiện nay phải kể đến sự đồng tình ủng hộ, nhất trí cao của nhân dân trong tỉnh. Nhân dân tỉnh Bình Dương vốn có truyền thống cần cù, sáng tạo, chịu khó học hỏi, có tư tưởng đổi mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế để có giá trị gia tăng cao nên rất tâm đắc và quyết tâm thực hiện bằng được mục tiêu này.

Những chính sách đúng đắn, phù hợp

Một điều tuyệt vời không thể không kể đến chính là việc tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Đó là các Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND, ngày 8/4/2014 về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương; Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND, ngày 17/2/2016, quy định về những giải pháp chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Đặc biệt, ngay từ năm 2015, nhằm phục vụ tốt chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Dương, tỉnh đã ban hành chính sách hỗ trợ cho công tác này.

Trong đó, đối tượng áp dụng là các huyện, thị xã được Thủ tướng Chính phủ công nhận và công bố đạt chuẩn Nông thôn mới; Các xã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận và công bố đạt chuẩn Nông thôn mới; Ban phát triển ấp thuộc các xã xây dựng Nông thôn mới được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập và Trưởng ban, Phó Trưởng ban, thành viên Ban Quản lý xây dựng Nông thôn mới do Ủy ban nhân dân cấp xã quyết định thành lập.

0301 z2015100459739 6d3fe26b588428f900be89491bff0e70
Các chính sách đúng đắn tạo đà cho nông thôn mới phát triển ở Bình Dương

Tỉnh Bình Dương hỗ trợ huyện, thị xã được công nhận và công bố đạt chuẩn Nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư 5 tỷ đồng; Hỗ trợ xã được công nhận và công bố đạt chuẩn nông thôn mới dưới hình thức bổ sung vốn đầu tư 1 tỷ đồng. Tỉnh cũng hỗ trợ hàng tháng cho Ban Phát triển ấp thuộc các xã xây dựng nông thôn mới để chi cho các hoạt động của ban 4 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh đó, yếu tố con người để thúc đẩy phong trào cũng rất quan trọng nên tỉnh đã hỗ trợ hàng tháng cho Trưởng ban, Phó Trưởng ban và thành viên Ban Quản lý xây dựng NTM ở cấp xã theo các mức sau: Trưởng ban, Phó trưởng ban: 0,4 lần mức lương cơ sở; Thành viên: 0,3 lần mức lương cơ sở.

Nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ xây dựng dựng NTM được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của tỉnh theo phân cấp hiện hành.

Các Quyết định số 63/2016/QĐ-UBND, ngày 20/12/2016 quy định một số chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương; Quyết định số 29/2015/QĐ-UBND ngày 17/8/2015 của UBND tỉnh về việc ban hành chính sách hỗ trợ xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Tập trung các nguồn lực

Để đạt kết quả 100% số xã về đích NTM không thể không kể đến những nỗ lực của quá trình tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp, nông thôn của tỉnh Bình Dương.

Trong một thời gian dài, bắt đầu từ trước năm 2010, tỉnh Bình Dương đã triển khai thực hiện mô hình thí điểm xây dựng xã NTM tại các xã Bạch Đằng (huyện Tân Uyên, nay là thị xã Tân Uyên), Vĩnh Phú (huyện Thuận An, nay là thị xã Thuận), Thanh An (huyện Dầu Tiếng), Tân Long (huyện Phú Giáo).

0257 z2015100459216 369a10d18aa0ed6688d7ed1711dcdf55
Các mô hình sản xuất được nhân rộng

Có thể nói từ kết quả bước đầu thực hiện xây dựng NTM tại các xã điểm nói trên đã ít nhiều giúp cho các địa phương tích lũy kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nhân rộng mô hình. Đồng thời kết quả ban đầu này là động lực to lớn, tạo tiền đề cho việc triển khai thực hiện cho giai đoạn tiếp theo.

Bên cạnh đó, thành tựu phát triển công nghiệp, đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũng đã góp phần quan trọng hỗ trợ thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh, nhất là tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực nông thôn, tăng thu nhập cho nhân dân.

Chính bởi vậy, dù là một tỉnh nổi tiếng với các KCN, KCX nhưng Bình Dương cũng đã bứt phá ngoạn mục với kết quả 100% số xã về đích NTM. Đây là một kết quả rất đáng tự hào và là động lực để Bình Dương hướng tới những mục tiêu cao hơn trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp tái cử Bí thư Đảng ủy Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Quy hoạch sông Hồng không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn tạo nguồn lực xây dựng Thủ đô Quy hoạch sông Hồng không chỉ phục vụ nông nghiệp mà còn tạo nguồn lực xây dựng Thủ đô
Báo Tuổi trẻ Thủ đô được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Báo Tuổi trẻ Thủ đô được tặng thưởng bằng khen của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Thanh Hậu
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng Nông thôn mới

Huyện Mỹ Xuyên (Sóc Trăng): Tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với xây dựng Nông thôn mới

TTTĐ - Trong những năm qua, Đảng bộ và Nhân dân huyện Mỹ Xuyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2015 - 2020 với nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô đã có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Phương - Bí thư, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên về những thành tựu này.
Tin khác
[Xem thêm]
Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành và MBBank hợp tác toàn diện

Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành và MBBank hợp tác toàn diện

TTTĐ - Ngày 24/9, tại trụ sở Tập đoàn Tân Á Đại Thành (124 phố Tôn Đức Thắng, Quận Đống Đa, Hà Nội) đã diễn ra Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện giữa Công ty Cổ phần Bất động sản Tập đoàn Tân Á Đại Thành và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MBBank (MBBank Từ Liêm là đơn vị được ủy quyền đại diện).
Hội thảo “Quản trị doanh nghiệp bền vững trong một xã hội đang thay đổi”

Hội thảo “Quản trị doanh nghiệp bền vững trong một xã hội đang thay đổi”

TTTĐ - Ngày 25/9 tại Hà Nội - Trong khuôn khổ Diễn đàn Doanh nghiệp phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2020), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VBCSD-VCCI) phối hợp với đối tác kỹ thuật Deloitte Việt Nam tổ chức Hội thảo chuyên đề “Quản trị doanh nghiệp bền vững trong một xã hội đang thay đổi”.
Hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020

Hưởng ứng Tháng phòng chống cháy nổ 2020

TTTĐ - Chiều 25/9, tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế - Hà Nội, Hiệp hội Năng lượng Sạch Việt Nam cùng Tạp chí Kinh tế và Dự báo (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) triển khai họp thông tin chương trình “Tháng phòng chống cháy nổ 2020”.
Xem phiên bản di động