×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Vụ gian lận chấn động ở Hà Giang: Phải chấn chỉnh kỳ thi “2 trong 1”
Bình luận | 17/07/2018 15:11
Bộ GD-ĐT cần lắng nghe dư luận xã hội, tham khảo ý kiến của các nhà chuyên môn để đánh giá lại toàn bộ mặt được và chưa được của kỳ thi “2 trong 1”.
Cắt nghĩa trăn trở của Tổng Bí thư về sự “xấu hổ” trong cán bộ, đảng viên
Bình luận | 05/07/2018 15:15
Một khi, cán bộ đã tha hóa về đạo đức mà không kịp thời được ngăn chặn, xử lý thì mọi cố gắng để có một bộ máy công quyền trong sạch, vững mạnh, không tham nhũng là điều không...