Xin chờ trong giây lát...

Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025

13/09/2020 13:55 Thực hiện Quang Chương

Bộ Thông tin và Truyền thông vừa có Công văn hướng dẫn thực hiện thủ tục cấp thẻ nhà báo kỳ hạn 2021-2025. Theo đó, sẽ tạm thời chưa xem xét việc cấp, đổi thẻ nhà báo cho đến khi cơ quan chủ quản có hồ sơ, thủ tục để thực hiện cấp phép.

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động