Xin chờ trong giây lát...

Các giải pháp thúc đẩy công tác cải tạo chung cư cũ trong thời gian tới

14/04/2021 10:15

Thường trực HĐND TP Hà Nội vừa có Văn bản số 88 ngày 12/4/2021 đề nghị UBND TP chỉ đạo rà soát, báo cáo một số nội dung phục vụ triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015; Chương trình công tác năm 2021; Chương trình 03-CTr/TU của Thành ủy khóa XVII về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị trên địa bàn TP Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Nguồn HNP

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động