Thứ ba 29/11/2022 15:49 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công

BHXH & Đời sống -
In bài viết

TTTĐ - BHXH Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tăng cường phối hợp nhằm mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT Tỷ lệ người tham gia BHYT có sự tăng trưởng vượt bậc qua các năm BHXH, BHYT - thước đo đánh giá sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia Vận động hơn 56.500 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình: Chi phí nhỏ, lợi ích lớn

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 6/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030, hiện BHXH Việt Nam đã nâng cấp, điều chỉnh phần mềm để triển khai dịch vụ Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) tích hợp trên Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia.

Theo đó, người tham gia khi muốn gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình (có giảm trừ mức đóng) chỉ cần thực hiện các thao tác đơn giản thông qua Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam và Cổng dịch vụ công quốc gia, góp phần tiết kiệm thời gian giao dịch, chi phí đi lại cho người tham gia, cụ thể như sau:

Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ và truy cập theo đường dẫn BHXH.

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn: “Đăng nhập”.

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 2. Màn hình hiển thị sau khi đăng nhập thành công

Tiếp theo, chọn mục “ĐÓNG BHXH ĐIỆN TƯ”, Sau đó chọn: “Gia hạn thẻ BHYT theo HGĐ có giảm trừ”, màn hình hiển thị để nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 3. Màn hình nhập thông tin gia hạn thẻ BHYT

Bước 4: Nhập thông tin thành viên hộ gia đình và thông tin gia hạn thẻ

Nhập thông tin chủ hộ: Yêu cầu nhập số định danh, họ và tên, ngày tháng năm sinh và giới tính.

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 4. Màn hình nhập thông tin chủ hộ

Nhập thông tin các thành viên: Chỉ nhập số định danh.

Để thêm thành viên hộ gia đình, chọn: “Thêm thành viên HGĐ”, sau đó nhập số định danh của thành viên:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 5. Màn hình số định danh của thành viên hộ gia đình

Nhập thông tin thẻ BHYT: Chọn số tháng cần gia hạn thẻ BHYT

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 6. Màn hình chọn số tháng cần gia hạn

Bước 5: Xác thực thông tin

Thực hiện nhập đầy đủ thông tin yêu cầu, chọn “Xác nhận” để xác thực thông tin:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 7. Màn hình xác thực thông tin

Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không cùng đăng ký thường trú hoặc không cùng đăng ký tạm trú:

+ Nếu thông tin về chủ hộ không tồn tại, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công

+ Nếu các thành viên không cùng địa chỉ thường trú hoặc không cùng địa chỉ tạm trú trong CSDL quốc gia về dân cư, khi xác thực hệ thống sẽ thông báo:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công

Trường hợp xác thực thông tin các thành viên trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú:

Nếu các thông tin: Thông tin chủ hộ; thông tin các thành viên; các thành viên tham gia thuộc đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình; thông tin về thẻ BHYT của các thành viên; Các thành viên đề nghị gia hạn thẻ BHYT tham gia ở cùng một cơ quan BHXH được xác thực là đúng, màn hình hiển thị thông tin như sau:

+ Thông tin tham gia BHYT của từng thành viên: số định danh, họ tên, số tháng gia hạn, hạn thẻ BHYT hiện tại.

+ Số tiền phải đóng để gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình.

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 8. Màn hình xác thực thông tin thành công

Bước 6. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

Sau khi xác thực thông tin thành công, chọn: “ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH”, sau đó chọn: “Thanh toán” để chuyển sang Bước 7.

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 9. Chọn ngân hàng thụ hưởng của cơ quan BHXH

Bước 7. Thanh toán

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, màn hình hiển thị danh sách Ngân hàng và Trung gian thanh toán. Người dùng có thể một trong hai hình thức thanh toán.

Bước 7.1. Thanh toán qua Trung gian thanh toán

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn “các ngân hàng khác qua VNPT money” theo màn hình dưới đây:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 10. Chọn trung gian thanh toán

Bước 7.1.1. Chọn Ngân hàng thanh toán

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1, thực hiện chọn một Ngân hàng sau đó chọn “THANH TOÁN”

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 11. Chọn ngân hàng thanh toán

Bước 7.1.2. Chọn phương thức thanh toán

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.1.1, màn hình hiển thị như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 12. Màn hình lựa chọn phương thức thanh toán

Thực hiện chọn “Tiếp tục” để chuyển sang Bước 7.1.3

Bước 7.1.3. Nhập thông tin thanh toán

Thông tin thanh toán: chọn thẻ ngân hàng, nhập vào số thẻ, sau đó chọn “Thanh Toán”

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 13. Nhập thông tin về tài khoản thanh toán

Bước 7.1.4. Thông báo kết quả thanh toán

Sau khi chọn “Thanh Toán” tại Bước 7.1.3

Nếu thông tin thanh toán không đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 14. Màn hình thông báo thanh toán thất bại

Nếu thông tin thanh toán được xác thực là đúng, hệ thống thanh toán sẽ thông báo như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 15. Thông báo thanh toán thành công

Bước 7.1.5. In biên lai

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai” màn hình hiển thị như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công

Hình 16. Biên lai thanh toá

Bước 7.2. Thanh toán qua Ngân hàng

Sau khi chọn “Thanh toán” tại Bước 6, Thực hiện chọn một Ngân hàng, chọn “Thanh toán

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 17. Chọn ngân hàng để thanh toán

Bước 7.2.1. Chọn hình thức giao dịch của Ngân hàng

Sau khi chọn “THANH TOÁN” tại Bước 7.2, màn hình hiển thị như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 19. Màn hình yêu cầu đăng nhập tài khoản ngân hàng

Hệ thống thanh toán của Ngân hàng yêu cầu nhập số điện thoại và mật khẩu của tài khoản để thanh toán.

Bước 7.2.2. Chọn tài khoản thanh toán

Nếu đăng nhập thành công, hệ thống yêu cầu chọn tài khoản và chấp nhận quy định thanh toán để xác nhận thanh toán.

Bước 7.2.3. Xác nhận thông tin thanh toán

Sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.2, hệ thống yêu cầu nhập mã OTP để xác thực thanh toán.

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 21. Màn hình yêu cầu nhập mã OTP để xác thực

Bước 7.2.4. Thông báo kết quả thanh toán

Sau khi chọn “Xác nhận” tại Bước 7.2.3. Nếu xác nhận thành công, hệ thống sẽ thông báo thanh toán thành công như sau:

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
22. Màn hình thông báo thanh toán thành công

Bước 7.2.5. In biên lai

Sau khi thanh toán thành công, người dùng có thể thực hiện in biên lai bằng cách chọn “In biên lai

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 23. Biên lai thanh toán

2. Thực hiện trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Bước 1: Để thực hiện Gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình có giảm trừ mức đóng, thực hiện mở một trình duyệt bất kỳ và truy cập theo đường dẫn sau: https://dichvucong.gov.vn

Bước 2: Trên màn hình đăng nhập, người dùng nhập các thông tin yêu cầu đăng nhập, sau đó chọn “Đăng nhập

Cách gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình có giảm trừ mức đóng qua Cổng dịch vụ công
Hình 1. Màn hình đăng nhập hệ thống

Bước 3: Sau khi đăng nhập thành công, màn hình hiển thị như sau:

Các bước: Bước 4, Bước 5, Bước 6, Bước 7 Thực hiện như hướng dẫn thao tác trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam.

Theo quy định hiện hành, mức đóng BHYT của các thành viên trong hộ gia đình được tính theo mức lương cơ sở tại thời điểm đóng như sau: Mức đóng của người thứ nhất được tính bằng 4,5% mức lương cơ sở (hiện tương ứng với số tiền đóng là 67.050 đồng/tháng); Mức đóng của người thứ 2, thứ 3, thứ 4 lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất.

Từ người thứ 5 trở đi bằng 40% mức đóng người thứ nhất (hiện tương ứng với số tiền đóng lần lượt là: 46.935 đồng/tháng, 40.230 đồng/tháng, 33.525 đồng/tháng, 26.820 đồng/tháng).

Như vậy, hộ gia đình có càng nhiều thành viên tham gia BHYT mức giảm trừ sẽ càng nhiều. Chính sách hỗ trợ giảm trừ này thực sự có ý nghĩa, đem lại lợi ích cho người tham gia, nhất là với các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn nhằm tạo điều kiện cho mọi người dân đều được hưởng lợi ích từ chính sách BHYT nhân văn của Đảng và Nhà nước.

HUYỀN THANH
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT những tháng cuối năm

Đôn đốc thu, giảm nợ BHXH, BHYT những tháng cuối năm

TTTĐ - Với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, BHXH Việt Nam vừa ban hành các Công văn gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các giải pháp thực hiện, giảm số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và phát triển người tham gia BHXH, BHYT những tháng cuối năm 2022.
Tin khác
[Xem thêm]
Chính quyền địa phương đóng vai trò “then chốt” trong thực hiện chính sách BHXH

Chính quyền địa phương đóng vai trò “then chốt” trong thực hiện chính sách BHXH

TTTĐ - Qua 27 năm hình thành và phát triển, ngành BHXH Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả, thành tựu quan trọng, tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT không ngừng tăng. Số lượt người thụ hưởng chính sách ngày càng lớn. Công tác đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội cho người dân luôn kịp thời, nhất là trong bối cảnh đại dịch COVID-19 tác động….
Ứng dụng công nghệ sinh chắc vân tay trên thẻ căn cước công dân khi khám bệnh

Ứng dụng công nghệ sinh chắc vân tay trên thẻ căn cước công dân khi khám bệnh

TTTĐ - Chiều 11/11, Đoàn công tác của BHXH Việt Nam do Tổng Giám đốc Nguyễn Thế Mạnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm và thị sát việc triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc xác thực vân tay trên thẻ căn cước công dân gắn chíp trong khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện đa khoa An Việt (Hà Nội).
Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH

Tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu giảm nợ, phát triển người tham gia BHXH

TTTĐ - Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước của BHXH Thành phố, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2022, BHXH thành phố Hà Nội phát động phong trào thi đua với chủ đề “Công chức, viên chức và người lao động Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội thực hiện quyết liệt, tăng tốc hoàn thành các chỉ tiêu về công tác thu, giảm nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT trong những tháng cuối năm 2022”.
Mở chiến dịch thanh tra, kiểm tra cuối năm đối với các đơn vị nợ đóng BHXH

Mở chiến dịch thanh tra, kiểm tra cuối năm đối với các đơn vị nợ đóng BHXH

TTTĐ - Ngày 7/11, BHXH thành phố tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến tháng 11. Đồng chí Vũ Đức Thuật, Phó Giám đốc điều hành BHXH thành phố chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có các Phó Giám đốc, Chánh Văn phòng, Trưởng phòng và các Phó trưởng phòng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc và Phó Giám đốc BHXH quận, huyện, thị xã.
Xem phiên bản di động