eMag azine
02/03/2023 11:00
Chân dung tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng

02/03/2023 11:00

TTTĐ - Ngày 2/3, Quốc hội thông qua bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Chủ tịch nước

Chân dung tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng

CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2021 - 2026

VÕ VĂN THƯỞNG

Năm sinh: 13/12/1970

Quê quán: xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Triết học

Ngày vào Đảng: 18/11/1993

Ủy viên Bộ Chính trị: Khóa XII, XIII

Thường trực Ban Bí thư: Khóa XIII

Bí thư Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương: Khóa XII

Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa X (dự khuyết), XI, XII, XIII

Đại biểu Quốc hội: Khóa XII, XIV

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

 • Ngày 2/3/2023
Quốc hội thông qua Nghị quyết bầu đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026
 • Ngày 5/2/2021
Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức Thường trực Ban Bí thư
 • Ngày 31/1/2021
Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII
 • Ngày 30/1/2021
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII
 • Tháng 2/2016
Đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
 • Tháng 1/2016
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, đồng chí Võ Văn Thưởng được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị
 • Từ tháng 10/2015 - 2/2016
Đồng chí Võ Văn Thưởng tái cử giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Được Bộ Chính trị phân công điều hành công tác Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 4/2014 - 10/2015
Đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 8/2011-4/2014
Bộ Chính trị phân công đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi
 • Từ tháng 1/2007
Đồng chí Võ Văn Thưởng giữ chức vụ Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Từ tháng 10/2006
Đồng chí Võ Văn Thưởng được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
 • Từ 4/2006
Tại Đại hội đại biểu lần thứ X của Đảng, đồng chí được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
 • Năm 2004
Đồng chí giữ chức Bí thư Quận ủy 12, TP Hồ Chí Minh
 • Năm 2003
Bí thư Thành đoàn TNCS TP Hồ Chí Minh
 • Năm 2002
Phó Bí thư Thành đoàn kiêm Chủ tịch Hội LHTN TP Hồ Chí Minh
 • Năm 1995
Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hồ Chí Minh; Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam
 • Năm 1993
Đồng chí giữ chức vụ Phó ban, Trưởng ban Đại học chuyên nghiệp Thành đoàn TP Hồ Chí Minh
Chân dung tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng
Chân dung tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng Chân dung tân Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Võ Văn Thưởng

Logo Infographic

© Infographic Báo Tuổi trẻ Thủ đô

Phạm Mạnh