Bình Dương

Chính sách đúng đắn tạo đà cho HTX phát triển hiệu quả

Kinh tế -

TTTĐ - Trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), tiêu chí số 13 về các hình thức tổ chức sản xuất yêu cầu phải có tổ hợp tác hoặc hợp tác xã (HTX) hoạt động hiệu quả. Nhằm khuyến khích người dân tham gia phát triển HTX, thời gian qua tỉnh Bình Dương đã ban hành nhiều chính sách hỗ trợ để HTX phát triển hiệu quả, góp phần vào thành công chung của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của tỉnh.

Những chính sách bảo vệ an toàn cho người dùng trên TikTok

Việc quan tâm phát triển loại hình kinh tế tập thể (KTTT) là biện pháp hữu hiệu để phát huy nguồn lao động dồi dào của khu vực nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Các chính sách của tỉnh Bình Dương đưa ra phù hợp với điều kiện cụ thể, đặc trưng của tỉnh nên đã tận dụng được các nguồn lực, giúp Nhân dân hăng hái tham gia để đạt kết quả tốt nhất.

Đưa cán bộ trẻ về cơ sở

Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Bình Dương đã phê duyệt Kế hoạch thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 và Quyết định số 1366/QĐ-UBND ngày 22/5/2019 của UBND tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt danh sách HTX nông nghiệp tham gia thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn năm 2019.

2250 1436812683 wqqf2 1rabq
Chính sách đúng đắn tạo đà cho Nông thôn mới phát triển hiệu quả tại Bình Dương

Hiện nay, toàn tỉnh có 5 HTX (HTX Cây ăn quả Tân Mỹ, HTX Nông nghiệp Bình Dương, HTX Nông nghiệp Thương mại Dịch vụ Năm Hạng, HTX Nông nghiệp Nhân Đức và HTX Nông nghiệp Công nghệ cao Kim Long) được hỗ trợ thực hiện thí điểm mô hình đưa cán bộ trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn ở HTX nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt là thí điểm mô hình) với số tiền đã hỗ trợ 273,330 triệu đồng.

Cụ thể, năm 2018, tỉnh hỗ trợ cho 2 hợp tác xã (HTX Tân Mỹ 1 người, HTX NN Bình Dương 1 người) với kinh phí là 22,530 triệu đồng và năm 2019 hỗ trợ 3 hợp tác xã (HTX NN Nhân Đức 2 người, HTX Năm Hạng 2 người, HTX NN công nghệ cao Kim Long 1 người) với số tiền là: 250,800 triệu đồng.

Áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt

Quyết định số 11/2014/QĐ-UBND ngày 8/4/2014 của UBND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông lâm thủy sản trên địa bàn Bình Dương.

Trên cơ sở đó, tỉnh đã tiếp nhận hồ sơ, xét duyệt và thẩm định kinh phí hỗ trợ và đưa vào danh sách áp dụng VietGAPcho 79 cơ sở, trang trại (58 cơ sở trồng trọt, 21 trang trại chăn nuôi) có đối tượng sản phẩm nằm trong danh mục theo quy định tại Điều 2, Thông tư số 53/2012/TT-BNNPTNTvới số tiền hỗ trợ hơn 2,2 tỷ đồng.

2240 118475167 2801632740067610 3603570163752439810 n
Đến nay toàn tỉnh có 115 cơ sở áp dụng VietGAP, trong đó lĩnh vực chăn nuôi 35 trang trại, trồng trọt 80 trang trại

Tăng cường xúc tiến thương mại

Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 7/9/2015 của UBND tỉnh Bình Dương ban hành quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện chương trình xúc tiến thương mại tỉnh Bình Dương.

Tỉnh cũng hỗ trợ thực hiện cửa hàng giới thiệu, trưng bày và tiêu thụ các sản phẩm của các HTX nông nghiệp trên địa bàn. Tính từ ngày thành lập cửa hàng 27/12/2019 đến nay, cửa hàng đã ký 3 biên bản ghi nhớ tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp với các siêu thị như: Saigon Coop Bình Dương, Vinmart Bình Dương, Công ty TNHH Đầu tư Mỹ Kim và 5 đơn hàng sỉ với các cửa hàng kinh doanh nông sản an toàn tại Bình Dương và Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, cửa hàng tổng doanh thu đạt 345 triệu đồng và đang tiếp tục hoạt động kinh doanh các sản phẩm lĩnh vực nông nghiệp. Thông qua cửa hàng, hiệu quả liên kết 4 nhà "Nhà nông - Nhà nước - Nhà khoa học - Nhà doanh nghiệp" được phát huy, đồng thời giới thiệu sản phẩm nông nghiệp an toàn đến người dân trong và ngoài tỉnh và tạo cơ hội cho các HTX quảng bá thương hiệu, ký kết các hợp đồng tiêu thụ sản phẩm lâu dài để hình thành các chuỗi giá trị bền vững cho sản phẩm nông Bình Dương.

2236 118121501 724644071446807 821625811017276461 n

Từ năm 2013 - 2019, Chi cục đã tổ chức tham gia 12 đợt hội chợ - Triển lãm tại các tỉnh, thành phố trong nước như: Lễ hội “Lái thiêu mùa trái chính” tại thị xã Thuận An, Bình Dương; Hội chợ - Triển lãm giống nông nghiệp TP Hồ Chi Minh lần thứ I, năm 2013 tại TP Hồ Chí Minh ; Hội chợ - Triển lãm Nông nghiệp và thương mại khu vực Đông Nam Bộ năm 2013 tại TP Biên Hòa, Đồng Nai; Hội chợ - Triển lãm công nghệ nuôi trồng, chế biến, nông, lâm, thủy sản năm 2018; Phiên chợ nông sản an toàn tỉnh Bình Dương năm 2018; Triển lãm HortEx Vietnam…

Thông qua các cuộc hội chợ triển lãm, các HTX, trang trại giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng trong nước và giúp các HTX, trang trại ký kết hợp đồng cùng doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm.

Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm đạt 100% so với kế hoạch đề ra.

Khuyến khích phát triển theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Quyết định số 04/2016/QĐ-UBND ngày 17/2/2016 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương giai đoạn 2016 - 2020.

Đến ngày 30/1/202,0 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương đã tiếp nhận và xét duyệt 110 phương án vay chuyển Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh tiến hành thẩm định 104 phương án đủ điều kiện từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo Quy chế của Quỹ.

Kết quả, Sở đã phê duyệt cho vay và ký hợp đồng tín dụng với 83 phương án với tổng mức vốn đề nghị vay 745 tỷ đồng, tổng mức vốn phê duyệt cho vay 640 tỷ đồng (đã thực hiện giải ngân theo tiến độ 570 tỷ đồng, không có nợ quá hạn), với lãi suất 3,85%/ năm.

Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn

Ngày 3/10/2017 UBND tỉnh Bình Dương ban hành Chương trình số 16/CTr-UBND đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ thành viên hợp tác xã; Chương trình số 17/Ctr-UBND tuyên truyền, thôn tin phát triển kinh tế tập thể; Chương trình số 18/CTr-UBND tư vấn, hỗ trợ phát triển hợp tác xã; Chương trình số 19/CTr-UBND xúc tiến thương đối với hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương (giai đoạn 2017 - 2020).

2626 unnamed 1

Đối tượng tập huấn, tuyên truyền là các trang trại, HTX, hộ sản xuất, cán bộ phụ trách nông nghiệp các địa phương. Năm 2019, Chi cục PTNT đã tổ chức 13 lớp tập huấn, tuyên truyền trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố với tổng số học viên 535 học viên tham dự; Năm 2020 dự kiến tổ chức 11 lớp.

Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sản xuất nông nghiệp đạt chuẩn VietGAP: 3 lớp kinh phí 88 triệu đồng.

Các Quỹ hỗ trợ hoạt động hiệu quả

Quyết định số 2045/QĐ-UBND ngày 30/7/2012 của UBND tỉnh Bình Dương về việc thành lập Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của tỉnh Bình Dương; Ngày 26/8/2015, UBND tỉnh Bình Dương thay đổi tên thành Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương (ban hành kèm theo Quyết định số 16/QĐ-QHT, ngày 26/8/2015 của Quỹ Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Bình Dương). Giai đoạn 2013-2014, tỷ lệ vay từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 1 HTX (HTX NN Nhân Đức) với số tiền là 7.500 triệu đồng.

Giai đoạn 2015-2019, tỷ lệ vay từ quỹ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể 4 HTX (HTX Ong mật Bình Dương: 800 triệu đồng, HTX ổi Thanh Kiên: 770 triệu đồng, HTX Hồng Đức: 4.100 triệu đồng, HTX Tân Nông Phát: 735 triệu đồng) với lãi suất 4,8%/năm.

Nghị quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 12/12/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Dương về việc quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đối với các ngành hàng, sản phẩm thuộc danh mục ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích và ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Chính sách này bao gồm: hỗ trợ chi phí tư vấn xây dựng liên kết (không quá 300 triệu đồng); Hỗ trợ 30% hạ tầng phục vụ liên kết (không quá 10 tỷ); Hỗ trợ khuyến nông, đào tạo, tập huấn và giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm.

Hiện ngành Nông nghiệp tỉnh đang tích cực triển khai thực hiện để tiếp tục gặt hái được những thành tựu đáng tự hào tiếp theo.

Bình Dương tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp Bình Dương tập trung các nguồn lực đầu tư cho nông nghiệp
Bình Dương đảm bảo an sinh, giáo dục, văn hóa để phát triển ổn định Bình Dương đảm bảo an sinh, giáo dục, văn hóa để phát triển ổn định
Bình Dương đề ra nhiều giải pháp “vàng” đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020 Bình Dương đề ra nhiều giải pháp “vàng” đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2020
Thanh Hậu
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Dự đoán giá dầu thế giới trong tuần tới

Giá xăng dầu hôm nay 20/9: Dự đoán giá dầu thế giới trong tuần tới

TTTĐ - Giá dầu tại thị trường châu Á tuần qua tăng phiên thứ tư liên tiếp sau khi Saudi Arabia nhấn mạnh các nước sản xuất dầu liên minh cần tuân thủ nghiêm hạn ngạch sản lượng. Trong khi đó, các ngân hàng, trong đó có Goldman Sachs, dự đoán nguồn cung dầu thế giới sẽ sụt giảm trong thời gian tới.
Tin khác
[Xem thêm]
Xem phiên bản di động