×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Chủ đầu tư dự án Five Star Mỹ Đình “phớt lờ” lệnh của UBND quận Nam Từ Liêm?

Đường dây nóng | Thứ năm, 05/07/2018 12:41 (GMT+7)
Chủ đầu tư dự án Five Star Mỹ Đình “phớt lờ” lệnh của UBND quận Nam Từ Liêm?

TTTĐ - Một dự án xảy ra hàng loạt sai phạm về trật tự xây dựng nhưng từ UBND quận đến các đơn vị liên quan đều "bất lực" khi văn bản cứ ra, sai phạm vẫn cứ tiếp diễn. Thực tế đó lại đang diễn ra tại dự án Five Star Mỹ Đình thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội.

Hàng loạt tum thanh xây phá vỡ quy hoạch tại dự án

Như báo Tuổi trẻ Thủ đô đã thông tin về việc “Hàng loạt sai phạm tại dự án Five Star Mỹ Đình không bị xử lý? Mặc dù chủ đầu tư dự án này là Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tổ chức thi công, xây dựng công trình sai với hồ sơ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, vi phạm Nghị định số 121/2013/NĐ – CP của Chính phủ nhưng đến nay vẫn không hề bị cưỡng chế. Điều đáng nói, sau gần 1 năm các sai phạm tại công trình này vẫn “ trơ gan cùng tuế nguyệt”.

Theo các tài liệu phóng viên có được, từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018, UBND quận Nam Từ Liêm liên tiếp ra hàng loạt các văn bản để xử lí công trình xây dựng của Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tại dự án Five Star, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Tuy nhiên, không hiểu vì lí do gì, từ Đội Thanh tra xây dựng quận Nam Từ Liêm, UBND phường Mỹ Đình 1 đến chủ đầu tư lại phớt lờ yêu cầu xử lí dứt điểm các sai phạm tại công trình này?!.


Rất nhiều thang máy được xây dựng thêm tại dự án phá vỡ quy hoạch gây nguy cơ hỏng kết cấu của tòa nhà 

Cụ thể, theo văn bản số 2930/UBND – QLĐT ngày 18/1/2017 của UBND quận Nam Từ Liêm về việc đôn đốc xử lí công trình xây dựng của Công ty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tại dự án Five Star, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Nội dung công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 09/2014/QĐ – UBND ngày 14/2/2014 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế phối hợp quản lí trật tự xây dựng giữa Sở Xây dựng và UBND quận, huyện, thị xã, UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội và Chỉ thị số 14/CT – UBND ngày 27/12/2016 về tăng cường công tác quản lí đất đai, quy hoạch kiến trúc, cấp phép xây dựng, quản lí trật tự xây dựng, xử lí các trường hợp đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng kết hợp với chỉnh trang đô thị hai bên tuyến đường mới mở trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

UBND quận Nam Từ Liêm đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6273/QĐ – XPVPHC ngày 4/12/2017 đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tại dự án Five Star, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội với hành vi vi phạm: Tổ chức thi công xây dựng công trình sai với hồ sơ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc, vi phạm khoản 7 điều 13 Nghị định số 121/2013/NĐ – CP ngày 10/10/2013 của Chính phủ;

Để tăng cường công tác quản lí, kịp thời xử lí những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đảm bảo nghiêm kỷ cương pháp luật, đồng thời để có cơ sở xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân công quản lí trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không kịp thời xử lí theo quy định, UBND quận yêu cầu:

1. Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI dừng hoàn toàn mọi hoạt động thi công công trình và thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Nam Từ Liêm nêu trên.

2. UBND phường Mỹ Đình 1 phối hợp với đội Thanh tra xây dựng quận, Công an phường Mỹ Đình 1 áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực đối với công trình vi phạm nêu trên; yêu cầu Chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6273/QĐ – XPVPHC ngày 4/12/2017 của UBND quận và có báo cáo kết quả xử lí vi phạm trật tự xây dựng (qua phòng Quản lí đô thị trước ngày 25/12/2017) để tổng hợp báo cáo UBND quận.

3. Phòng quản lí đô thị có trách nhiệm đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND quận kết quả xử lí công trình vi phạm trật tự xây dựng nêu trên.

Yêu cầu Đội thanh tra xây dựng, UBND phường Mỹ Đình 1, phòng quản lí đô thị và các đơn vị, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.     
  

Sau ngày 25/12/2017, UBND phường Mỹ Đình 1; Đội Đội thanh tra xây dựng không xử lí dứt điểm công trình vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo UBND quận.Tuy nhiên, đến ngày 5/1/2018, các đơn vị được UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu xử lí vi phạm trật tự tại dự án này vẫn không thực hiện. Lúc này buộc UBND quận Nam Từ Liêm phải tiếp tục ra văn bản số 30/UBND - QLĐT đôn đốc xử lí công trình vi phạm trật tự xây dựng của công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tại dự án Five Star, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Cụ thể văn bản nêu: Để tăng cường công tác quản lí, kịp thời xử lí những trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đảm bảo nghiêm kỉ cương pháp luật, đồng thời để có cơ sở xem xét trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân được phân công quản lí trật tự xây dựng để xảy ra vi phạm mà không kịp thời xử lý theo quy định, UBND quận yêu cầu:

1. Công ty cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI phải tự phá dỡ bộ phận công trình xây dựng sai với hồ sơ thỏa thuận quy hoạch kiến trúc tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND quận Nam Từ Liêm nêu trên.

2. UBND phường Mỹ Đình 1 phối hợp với đội Thanh tra xây dựng quận, công an phường Mỹ Đình 1 áp dụng các biện pháp ngăn chặn, đình chỉ có hiệu lực đối với công trình vi phạm nêu trên; yêu cầu chủ đầu tư thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả tại quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 6273/QĐ- XPVPHC ngày 4/12/2017 của UBND quận và có báo cáo kết quả xử lí vi phạm trật tự xây dựng (qua phòng quản lí đô thị trước ngày 10/1/2018) để tổng hợp báo cáo UBND quận.

Đồng thời, UBND quận Nam Từ Liêm yêu cầu Đội thanh tra xây dựng, UBND phường Mỹ Đình 1, sau ngày 10/1/2018, không xử lí dứt điểm công trình vi phạm sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và lãnh đạo UBND quận.

Tuy nhiên, văn bản cứ ra, sai phạm cứ tiếp tục, hết hạn, các đơn vị này vẫn không thực hiện mệnh lệnh hành chính của UBND quận Nam Từ Liêm.

Ngày 30/1/2018, UBND quận Nam từ Liêm lại có văn bản số 205/UBND - QLĐT về việc xử lí công trình vi phạm trật tự xây dựng của công ty Cổ phần quan hệ quốc tế đầu tư sản xuất CIRI tại dự án này.

Tại văn bản này, UBND quận Nam Từ Liêm tiếp tục nhắc lại yêu cầu như 2 văn bản trước đối với việc xử lí các sai phạm tại dự án này. Văn bản yêu cầu chủ đầu tư thực hiện phá dỡ phần công trình vi phạm trật tự xây dựng trước ngày 10/2/2018. Đồng thời yêu cầu Đội thanh tra xây dựng và UBND phường Mỹ Đình 1 thực hiện nghiêm chỉ đạo.

Thực tế, sau nhiều tháng khi phóng viên ghi nhận tại dự án này, các sai phạm vẫn tiếp diễn không hề có sự phá dỡ hay dừng lại sau yêu cầu của UBND quận Nam Từ Liêm với chủ đầu tư.

Dư luận nghi ngờ đặt ra câu hỏi, nếu các đơn vị liên quan không “bảo kê” cho sai phạm, liệu chủ đầu tư có dám phớt lờ lệnh của UBND quận Nam Từ Liêm?

Qua sự việc nêu trên, đề nghị UBND quận Nam Từ Liêm và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm việc cưỡng chế tháo dỡ theo quy định của pháp luật.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin vấn đề này đến bạn đọc!  

Nhóm PVĐT
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Thông tin tiếp bài “Người phụ nữ 17 năm đi kêu oan”: Mảnh đất có bị chiếm giữ trái phép?
TTTĐ.VN- Báo Tuổi trẻ Thủ đô đăng bài “Bắc Giang người phụ nữ 17 năm đi kêu oan” thông tin về hành trình của bà Nguyễn Thị Ca (SN: 1960;...
Một tập đoàn đa quốc gia bị tố 'ăn cắp' ý tưởng chăm sóc xe ô tô?
TTTĐ- Đánh cắp ý tưởng chương trình hiện nay là một hành vi thường thấy tại nhiều lĩnh vực truyền thông tại Việt Nam. Nhiều người...