Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc: Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động gần dân

                  
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu bế mạc kỳ họp.


Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy trong phiên khai mạc, HĐND TP đã thảo luận và quyết nghị Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, thu, chi ngân sách năm 2018, với tinh thần rất đổi mới, thông qua 20 chỉ tiêu, 9 nhiệm vụ trọng tâm, 8 nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ quan trọng như: Chú trọng nâng cao kỷ cương, kỷ luật, đạo đức thi hành công vụ tại các cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; tăng cường vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong thực thi nhiệm vụ được giao, đặc biệt là người đứng đầu; tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở; đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính; thực hiện tốt việc phân cấp cho cơ sở, gắn với bảo đảm các điều kiện để thực hiện tốt nhiệm vụ.

Cũng trong Kỳ họp này, HĐND TP cũng đã quyết định thông qua 16 nghị quyết quan trọng theo quy định của Luật. Những nghị quyết được ban hành là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để TP sử dụng hiệu quả nhất các nguồn lực và tạo sự chủ động cho các cấp, các ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội của TP.

 HĐND TP đã thực hiện công tác nhân sự theo thẩm quyền, tiến hành cho thôi làm đại biểu đối với ông Nguyễn Hữu Độ do chuyển công tác; miễn nhiệm 1 ủy viên UBND TP do nghỉ hưu theo chế độ và bầu bổ sung 3 ủy viên UBND TP. Tại kỳ họp, HĐND cũng đã dành 1 ngày chất vấn, và ngay sau Kỳ họp này, HĐND TP sẽ có một nghị quyết chuyên đề riêng về vấn đề chất vấn.

Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc đề nghị, ngay sau kỳ họp, các đại biểu, các tổ đại biểu HĐND báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp, đồng thời tăng cường hoạt động giám sát việc thực thi pháp luật của các cơ quan nhà nước, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, yếu kém trong quản lý, điều hành, giúp các cơ quan nhà nước điều hành hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả.
 
Mỗi đại biểu HĐND tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động gần dân, sát dân, sâu sát với cơ sở nhiều hơn, thực hiện tốt việc phối hợp chặt chẽ với MTTQ, các tổ chức chính trị xã hội để tổ chức các hoạt động giám sát, tiếp xúc cử tri hiệu quả hơn.

Người đứng đầu HĐND thành phố cũng đề nghị UBND thành phố, các cấp, các ngành theo chức năng nhiệm vụ của mình, có kế hoạch triển khai các nghị quyết của HĐND, đảm bảo nghị quyết đi vào cuộc sống và đạt hiệu quả thiết thực; đẩy mạnh công tác tư tưởng, tuyên truyền, thay đổi nhận thức, hành động, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo.
 
Hạnh Nguyên
Bình luận (0)
Gửi
Từ khóa:

Mời quý độc giả gửi ý kiến bình luận, phản hồi về vấn đề này.
Bài viết đóng góp, cộng tác cho Tuổi trẻ thủ đô vui lòng gửi về địa chỉ
Email: tuoitrethudoonline@gmail.com | Hotline: 0902 38 8899