Thứ bảy 10/06/2023 04:49 Hotline: 0929242424 Email: [email protected] congan.hanoi.gov.vn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng: Tổ quốc và Nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và Nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ. Bằng tâm thế sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp chung, trước những biến động của thời đại, các văn nghệ sĩ cần có bản lĩnh vững vàng và sự tỉnh táo để vượt qua những thách thức bên ngoài và vượt lên chính mình.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm cộng đồng người Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Anh
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: TTXVN

Nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19/5, Lễ trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật đã diễn ra trang trọng tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Dự lễ trao tặng có Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật Nguyễn Văn Hùng; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể; các tác giả, thân nhân tác giả nhận giải thưởng.

Biểu dương và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác

Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật là hai giải thưởng cao quý nhất được Nhà nước ghi nhận, tôn vinh, trao tặng các văn nghệ sĩ, tác giả, đồng tác giả của các tác phẩm, công trình đặc biệt xuất sắc và có giá trị cao về văn học, nghệ thuật; Có tác dụng lớn và lâu dài trong Nhân dân; Góp phần quan trọng và thiết thực phát triển văn học, nghệ thuật nước nhà; phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Qua quá trình xét tặng công tâm, khách quan, trách nhiệm cao của các cấp hội đồng, ngày 17/10/2022, Chủ tịch nước đã ký các quyết định tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước đợt này cho 128 tác giả, đồng tác giả. Cụ thể, có 16 tác giả, cố tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật và 112 tác giả, cố tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước phát biểu tại lễ trao tặng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tựu to lớn mà đội ngũ văn nghệ sĩ Việt Nam đã đạt được trong những năm qua; Nhiệt liệt chúc mừng các tác giả, thân nhân các tác giả có tác phẩm, cụm tác phẩm được tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật dịp này.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, trân trọng, khuyến khích, biểu dương và tạo mọi điều kiện để văn nghệ sĩ sáng tác được nhiều tác phẩm có giá trị về tư tưởng và nghệ thuật, đáp ứng nhu cầu văn hóa - tinh thần của Nhân dân, góp phần xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, dân chủ và khoa học.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả, đại diện gia đình các tác giả
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh cho các tác giả, đại diện gia đình các tác giả

Chủ tịch nước nhấn mạnh, công tác xét tặng các giải thưởng được thực hiện với tinh thần tôn vinh những văn nghệ sĩ đã dâng hiến trọn đời cho cách mạng, cho nền văn học, nghệ thuật nước nhà, thấu hiểu sự sáng tạo đặc biệt, sự đóng góp vô giá và ảnh hưởng rộng lớn của các văn nghệ sĩ cho cách mạng và cho dân tộc, không được “bỏ sót” các tác phẩm thực sự có giá trị, không để các văn nghệ sĩ xứng đáng nhưng chưa được vinh danh.

Nêu bật những đòi hỏi về phát huy mạnh mẽ sức mạnh con người Việt Nam, nền văn hóa Việt Nam - động lực và là nguồn lực nội sinh quan trọng cho phát triển bền vững, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng khẳng định, những nhà hoạt động và sáng tạo văn hóa, văn nghệ sĩ đóng vai trò then chốt đối với việc gìn giữ và phát triển văn hóa, là lực lượng trí thức tiêu biểu, bằng những sáng tạo nghệ thuật có khả năng định hướng về tư tưởng, thẩm mỹ và vun trồng các giá trị tiến bộ, nhân văn. Đất nước cần nhiều hơn nữa các tác phẩm có giá trị cao về tư tưởng và nghệ thuật, phản ánh được thực tiễn sinh động của đời sống xã hội, tầm vóc của công cuộc đổi mới ở mọi lĩnh vực, thúc đẩy một đời sống dân chủ lành mạnh, phản ánh vẻ đẹp tâm hồn con người Việt Nam và khát vọng lớn lao của toàn dân tộc.

Đổi mới tư duy sáng tạo, tìm kiếm những thủ pháp nghệ thuật mới mẻ

"Hơn lúc nào hết, Tổ quốc và Nhân dân đang rất cần sự dấn thân và lòng dũng cảm của văn nghệ sĩ. Bằng tâm thế sáng tạo, trách nhiệm và tâm huyết với sự nghiệp chung, trước những biến động của thời đại, các văn nghệ sĩ cần có bản lĩnh vững vàng và sự tỉnh táo để vượt qua những thách thức bên ngoài và vượt lên chính mình. Khám phá và phản ánh những chiều kích đa dạng của đời sống xã hội, khẳng định những dòng chảy chủ lưu, tích cực. Đồng thời khám phá chiều sâu thế giới nội tâm của con người, giải mã các tầng nấc phong phú của cảm xúc, giải quyết xung đột về nhận thức của cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, cái cao thượng và thấp hèn, giữa phụng sự Nhân dân bằng tình yêu, trách nhiệm và những toan tính lợi ích cá nhân vị kỷ...", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận cho các tác giả, thân nhân tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao chứng nhận cho các tác giả, thân nhân tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Đảng, Nhà nước và Nhân dân tiếp tục tin tưởng, chờ đợi những tác phẩm văn học nghệ thuật mới, ngang tầm với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhân dân ta. Thông qua các hình thức văn học nghệ thuật đa dạng và phong phú, trực tiếp bồi đắp và nâng cao phẩm chất công dân, phẩm chất con người Việt Nam trong thời đại mới, lan tỏa, vun trồng các giá trị tốt đẹp, khơi dậy tinh thần lạc quan, niềm say mê lao động, trách nhiệm, kỷ luật, sáng tạo, niềm tự hào, tự tôn dân tộc, khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao chứng nhận cho tác giả, thân nhân tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến trao chứng nhận cho tác giả, thân nhân tác giả nhận Giải thưởng Nhà nước về văn học, nghệ thuật

Nhân dịp này, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan, tổ chức, bộ, ngành, địa phương tiếp tục nhận thức sâu sắc về vai trò của văn hóa, văn học, nghệ thuật và của văn nghệ sĩ trong phát triển văn học, nghệ thuật và xây dựng nền văn hóa Việt Nam; Tiếp tục tập hợp, đoàn kết lực lượng văn nghệ sĩ người Việt Nam, kịp thời tôn vinh, biểu dương các văn nghệ sĩ có nhiều thành tựu, cống hiến cho đất nước; Chú trọng thiết lập môi trường dân chủ, tôn trọng đặc trưng sáng tạo nghệ thuật, mở rộng biên độ tự do trong sáng tác hơn nữa, phát huy tài năng văn học, nghệ thuật; Chăm lo đời sống của văn nghệ sĩ, để văn nghệ sĩ có thể sống được với nghề, bằng tài năng và sự cống hiến.

Trong đó, việc khuyến khích các văn nghệ sĩ trẻ dấn thân vào thực tiễn rộng lớn, sinh động của đời sống xã hội, khám phá những vẻ đẹp con người Việt Nam; Đổi mới tư duy sáng tạo, tìm kiếm những thủ pháp nghệ thuật mới mẻ nhằm truyền tải một cách thuyết phục chiều sâu tư tưởng và nhân văn, phù hợp với giới trẻ, hấp dẫn được công chúng, đưa văn hóa truyền thống đi cùng với thời đại, lan tỏa tình yêu cuộc sống và những khát vọng đẹp đẽ là nhiệm vụ đặc biệt.

Các cơ quan cần nghiên cứu, xây dựng những cơ chế hiệu quả để quảng bá, giới thiệu các tác phẩm hay, xuất sắc đến với công chúng trong và ngoài nước. Thông qua văn học, nghệ thuật, nâng cao sức hấp dẫn của bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp thu, tiếp biến có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại; Góp phần phát huy sức mạnh văn hóa, con người Việt Nam; Đưa hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam ra với thế giới, đồng thời xây dựng Việt Nam trở thành địa chỉ hấp dẫn về giao lưu văn hóa quốc tế.

Anh Đức
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Sửa Luật Đất đai vừa phải giải quyết vấn đề có tính thực tiễn, vừa phải có tầm nhìn mang tính dự báo

Sửa Luật Đất đai vừa phải giải quyết vấn đề có tính thực tiễn, vừa phải có tầm nhìn mang tính dự báo

TTTĐ - Ngày 9/6, phát biểu thảo luận tại tổ Quốc hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, dự án Luật Đất đai là đạo luật rất quan trọng nên các đại biểu cần rà soát xem luật bám sát chủ trương đường lối của Đảng và góp phần tháo gỡ vướng mắc từ thực tiễn.
Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú

Tập thể UBND TP Hà Nội xem xét quy định diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú

TTTĐ - Sáng 9/6, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì phiên họp UBND thành phố thường kỳ tháng 6/2023 lần thứ hai, để xem xét một số nội dung trình kỳ họp giữa năm 2023 HĐND thành phố, theo chương trình công tác và chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố.
Tin khác
[Xem thêm]
Tác phẩm dự Giải Diên Hồng kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, lòng yêu nghề của người làm báo

Tác phẩm dự Giải Diên Hồng kết tinh tâm huyết, trách nhiệm, lòng yêu nghề của người làm báo

TTTĐ - Tối 9/6, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ tổng kết và trao Giải báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng Nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ nhất - năm 2023. Báo Tuổi trẻ Thủ đô trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi lễ.
Báo chí góp phần nâng cao vị thế, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân

Báo chí góp phần nâng cao vị thế, gắn kết mật thiết các cơ quan dân cử với nhân dân

TTTĐ - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, một trong những nguồn cổ vũ to lớn, góp phần nâng cao vị thế, sức mạnh, uy tín của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (HĐND) suốt nhiều năm qua là sự đóng góp toàn diện, bền bỉ, sáng tạo của nền báo chí nước nhà.
Xem phiên bản di động