Chuẩn bị tốt nguồn lực tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội

Nhịp sống trẻ -

TTTĐ - Công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI đang được triển khai tích cực theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TƯ ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

chuan bi tot nguon luc tien toi dai hoi dang bo co quan thanh doan ha noi

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Chi bộ Ban Tổ chức - Kiểm tra ngày 19/2/2020

Bài liên quan

Bài 5: Đảng viên trẻ phải luôn tiên phong

Đảng viên trẻ xung kích phát triển kinh tế

Bài 4: Đảng viên trẻ truyền lửa nhiệt huyết

Bài 3: Sắt son niềm tin với Đảng

Xác định Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 song song với lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra trong chương trình công tác năm 2020 của Đoàn Thanh niên thành phố, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đang chuẩn bị tích cực cho Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn đã tổ chức triển khai, quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TƯ, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 113-KH/ĐUK ngày 23/7/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố; đồng thời ban hành Kế hoạch số 28-KH/ĐU ngày 30/10/2019 của Đảng ủy cơ quan Thành đoàn chỉ đạo tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

chuan bi tot nguon luc tien toi dai hoi dang bo co quan thanh doan ha noi
Đại hội Chi bộ Cung Thiếu nhi Hà Nội

Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức Đại hội đến các Chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo đúng tiến độ và quy định. Trong đó, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn yêu cầu các cấp ủy phải coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội.

Báo cáo chính trị của các cấp ủy phải đánh giá đúng tình hình thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ trước, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân (nhất là nguyên nhân chủ quan) và những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Công tác nhân sự phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 (đối với Đảng bộ cơ quan) và nhiệm kỳ 2020 - 2022 (đối với các Chi bộ) phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội cấp trên.

chuan bi tot nguon luc tien toi dai hoi dang bo co quan thanh doan ha noi
Đại hội Chi bộ trường Lê Duẩn

Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm thiết thực, không phô trương hình thức, chống lãng phí, tiêu cực.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành Đại hội, cấp ủy Đảng phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng.

chuan bi tot nguon luc tien toi dai hoi dang bo co quan thanh doan ha noi
Đại hội Chi bộ Văn phòng Thành đoàn Hà Nội

Tính đến 25/2/2020, 100% Chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ quan Thành đoàn (12/12 Chi bộ) đã tổ chức thành công Đại hội. Các Chi bộ thực hiện tốt 3 nội dung: Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn và các văn kiện Đại hội XIII của Đảng; bầu Chi ủy Chi bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022.

Bám sát Kế hoạch đã ban hành, sau khi 100% các Chi bộ trực thuộc hoàn thành Đại hội Chi bộ, Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội tiếp tục xây dựng Đề án chuẩn bị các nội dung tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan, thành lập các tổ công tác, tiểu ban phục vụ Đại hội, tích cực chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Đại hội như: Văn kiện Đại hội, công tác nhân sự, triển khai hoạt động thông tin tuyên truyền... Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội diễn ra không quá 2 ngày, dự kiến tổ chức trong tháng 5/2020.

chuan bi tot nguon luc tien toi dai hoi dang bo co quan thanh doan ha noi
Đại hội Chi bộ Ban Đoàn kết thanh niên và Địa bàn dân cư được tổ chức tại tại Khu di tích phủ Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn, Bí thư Đảng ủy cơ quan Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh: Đại hội Đảng bộ cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Trong đó, 4 nội dung sẽ được thực hiện: Tổng kết, đánh giá việc thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ Khối; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội lần thứ XII.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ cơ quan dự Đại hội Đảng bộ Khối phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lối sống, đại diện trí tuệ của Đảng bộ; có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của Đại hội.

Tính đến thời điểm này, công tác tổ chức Đại hội các Chi bộ trực thuộc, chuẩn bị nguồn lực và con người tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ Cơ quan Thành đoàn Hà Nội lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã được thực hiện nghiêm túc và chu đáo. Điều này thể hiện sự tập trung trí tuệ lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội của các Chi bộ, thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, nhiệm vụ chính trị; cũng như công tác chính trị, tư tưởng, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và người lao động cơ quan Thành đoàn thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

TĐHN

Tin liên quan

Cùng chuyên mục

mang nuoc sach den tuyen dau chong dich covid 19

Mang nước sạch đến tuyến đầu chống dịch Covid-19

TTTĐ - Đoàn cơ quan Trung ương Đoàn vừa phối hợp với các đơn vị trao tặng 30 máy lọc nước tới 17 bệnh viện và điểm cách ly tập trung của 5 tỉnh, thành phố có dịch Covid-19. Đây là hoạt động trong chương trình "Mang nước sạch đến tuyến đầu chống dịch".
gan 80000 thi sinh thu do duoc tiep suc trong ky thi tot nghiep thpt

Gần 80.000 thí sinh Thủ đô được “tiếp sức” trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

TTTĐ - Tiếp nối thành công của chương trình “Tiếp sức mùa thi” giai đoạn 1 - kỳ thi vào lớp 10 THPT, giai đoạn 2 của chương trình diễn ra từ ngày 8 - 10/8/2020 tại 143 điểm thi, hỗ trợ khoảng 80.000 thí sinh (trong đó có 75.465 học sinh lớp 12, khoảng hơn 4.500 thí sinh tự do) và người nhà thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Tin khác

[Xem thêm]
truong dai hoc mo ha noi trao 50 trieu dong tang hoc sinh ngheo tinh yen bai

Trường Đại học Mở Hà Nội: Trao 50 triệu đồng tặng học sinh nghèo tỉnh Yên Bái

TTTĐ - Ngày 7/8, gần 50 cán bộ, giảng viên của trường Đại học Mở Hà Nội lên đường làm nhiệm vụ kiểm tra thi tốt nghiệp THPT tại 16 điểm của tỉnh Yên Bái theo điều động của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong ngày đầu làm nhiệm vụ, nhà trường trao tặng 50 triệu đồng tới học sinh nghèo tại địa phương.
phong chong dich covid 19 dung vi ich ki ca nhan ma do ganh nang cho cong dong

Phòng chống dịch Covid-19: Đừng vì ích kỉ cá nhân mà đổ gánh nặng cho cộng đồng

TTTĐ - Trở về từ vùng dịch Đà Nẵng nhưng không tự giác cách ly, khai báo y tế, thậm chí còn “vô tư” di chuyển dày đặc đến những nơi công cộng, sự ích kỉ của một bộ phận người Hà Nội những ngày qua đã và đang khiến cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 của chúng ta trở nên căng thẳng hơn rất nhiều.
Xem phiên bản di động