Thứ bảy 28/01/2023 16:08 Hotline: 0929242424 Email: tuoitrethudoonline@gmail.com congan.hanoi.gov.vn

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững

Nông thôn mới -
In bài viết

TTTĐ - Phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới. Từ cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn đã góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí Nông thôn mới.

Hà Nội ưu tiên dành nguồn lực đầu tư xây dựng Nông thôn mới Nông thôn mới thay đổi vùng quê Minh Phú Khát vọng phát triển nông nghiệp quê hương Đích đến của Nông thôn mới là nâng cao dân trí, chất lượng sống cho người dân Hà Nội ban hành quy định mới nhất về Bộ tiêu chí Nông thôn mới

Chương trình OCOP tác động tích cực đến phát triển kinh tế nông thôn

Sau hơn 4 năm triển khai Chương trình theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 7/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ, Chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và thành công, trở thành một giải pháp được ưu tiên trong phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Đến ngày 31/8/2022, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm. Cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao, 1% sản phẩm tiềm năng 5 sao và 0,2 % sản phẩm 5 sao.

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững
Hiện cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên

Đã có hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26,1% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên.

Chương trình OCOP đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần khơi dậy tiềm năng đất đai, sản vật, lợi thế so sánh, đặc biệt là các giá trị văn hóa vùng miền để hình thành các sản phẩm OCOP tích hợp “đa giá trị”, gắn kết giữa phát triển nông nghiệp với dịch vụ, du lịch.

Thông qua chương trình, nhiều địa phương đã quy hoạch được các vùng nguyên liệu đặc sản, phát triển các ngành nghề nông thôn, hình thành nhiều sản phẩm OCOP gắn với vai trò như một “đại sứ” chuyển tải những câu chuyện sản phẩm mang tính nhân văn của vùng, miền.

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững

Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm - OCOP” và chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Chương trình đã thúc đẩy hướng đi về phát triển sinh kế ở những vùng khó khăn và các nhóm yếu thế như đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ. Đặc biệt, nhiều địa phương đã chủ động phát triển nhóm sản phẩm dịch vụ du lịch nông thôn và điểm du lịch.

Đến nay, các địa phương đã đánh giá và công nhận 65 sản phẩm OCOP thuộc nhóm dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch, trong đó nhiều vùng đã phát huy được lợi thế về điều kiện tự nhiên, sản xuất nông nghiệp, văn hóa, làng nghề truyền thống.

Phát triển du lịch nông thôn là niềm tự hào quê hương

Ông Ngô Trường Sơn, Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, Chương trình OCOP và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 khẳng định phát triển sản phẩm OCOP nhằm khơi dậy tiềm năng, lợi thế ở khu vực nông thôn để nâng cao thu nhập của người dân, góp phần tiếp tục cơ cấu lại ngành Nông nghiệp gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề, dịch vụ và du lịch nông thôn.

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững
Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Thứ trưởng Trần Thanh Nam trao chứng nhận sản phẩm OCOP cấp quốc gia

Thúc đẩy kinh tế nông thôn bền vững trên cơ sở tăng cường ứng dụng chuyển đổi số và kinh tế tuần hoàn, bảo tồn các giá trị văn hóa, quản lý tài nguyên, bảo tồn đa dạng sinh học, cảnh quan và môi trường nông thôn, góp phần xây dựng Nông thôn mới đi vào chiều sâu, hiệu quả và bền vững ở các địa phương.

Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên; trong đó ít nhất có khoảng 400 - 500 sản phẩm OCOP đạt 5 sao.

Đồng thời, coi phát triển du lịch nông thôn là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, trên cơ sở thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần hỗ trợ các địa phương thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí Nông thôn mới.

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững
Đến năm 2025, phấn đấu ít nhất 10.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên

Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là phát triển, chuẩn hoá các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn. Mỗi tỉnh, thành phố phấn đấu có ít nhất một điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế về nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của địa phương; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhìn nhận kết quả thực hiện Chương trình OCOP thời gian qua là đáng khích lệ, nhưng chưa có gì bảo đảm thành công lâu dài trong một thế giới cạnh tranh. Tư lệnh ngành Nông nghiệp cũng cho rằng các chủ thể cần chuyển từ tư duy sản lượng sang tư duy chất lượng nhằm nâng cao giá trị cho sản phẩm OCOP. Tích hợp đa dạng sản phẩm để chia sẻ lợi ích, từ đó tạo dựng được một cộng đồng đoàn kết trong liên kết sản xuất - tiêu thụ nông đặc sản.

Chương trình OCOP, du lịch nông thôn thúc đẩy xây dựng Nông thôn mới bền vững
Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị sắp tới, khi đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP, các địa phương cần chú trọng nhiều hơn đến yếu tố cộng đồng

“Tôi đề nghị sắp tới, khi đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP, các địa phương cần chú trọng nhiều hơn đến yếu tố cộng đồng, bởi mục tiêu cốt lõi của Chương trình OCOP là tạo việc làm cho nhiều hơn người lao động, có tính bao trùm và gắn kết cộng đồng cao hơn…”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan đề nghị.

Cũng theo Bộ trưởng Lê Minh Hoan, sản phẩm OCOP muốn có giá trị cao cần phải tinh xảo, đặc biệt là tạo được cảm xúc cho người tiêu dùng. Chỉ khi sản phẩm tạo ra được sự khác biệt thì mới có thể mang lại giá trị vượt trội, giúp cải thiện đời sống cho người dân…

Tư lệnh ngành Nông nghiệp cũng nhấn mạnh: Du lịch cộng đồng phải mang lại cho du khách những trải nghiệm về cuộc sống địa phương. Phát triển du lịch nông thôn không chỉ vì lợi ích kinh tế mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào quê hương, xứ sở.

THANH TÙNG
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

Nâng tầm giá trị nông sản Thủ đô

TTTĐ - Hà Nội được đánh giá là vùng có nhiều sản phẩm đặc sắc, tiêu biểu gắn với văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc. Những sản phẩm đó không chỉ chứa đựng tinh hoa văn hóa, mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân. Khi chương trình OCOP của thành phố Hà Nội khởi động, nhiều chủ thể, địa phương đã đầu tư sản xuất, làm mới những sản phẩm truyền thống để phát triển thành sản phẩm OCOP cấp thành phố.
Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

Xây dựng nông thôn trở thành những miền quê đáng sống

TTTĐ - Nhờ có chương trình xây dựng Nông thôn mới (NTM) nên kinh tế khu vực nông thôn đã phát triển tích cực, đời sống bà con nông dân cũng không ngừng được cải thiện, nâng cao. Có thể thấy, các vùng quê đã thực sự "thay da đổi thịt" với nếp sống văn minh, hiện đại nhưng vẫn không làm mất đi hồn cốt vốn có, đưa nông thôn ngày càng trở thành những miền quê đáng sống.
Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

Tận dụng lợi thế của địa phương để phát triển dược liệu

TTTĐ - Tận dụng nguồn nguyên liệu thảo mộc sẵn có của địa phương, anh Nguyễn Văn Hoàn (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đã nghiên cứu, sản xuất ra nhiều loại sản phẩm thảo dược. Nhờ hiệu quả của sản phẩm đem lại, lượng sản phẩm làm ra tiêu thụ nhanh chóng, anh Hoàn đã mở rộng quy mô sản xuất và thành lập Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Huy Hoàn.
Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Đổi thay ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

TTTĐ - Nhờ tập trung thực hiện tốt chính sách dân tộc, vận động người dân cùng chung tay xóa đói giảm nghèo, xây dựng Nông thôn mới, đời sống người dân vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có những đổi thay đáng kể. Các chính sách dân tộc được triển khai kịp thời, đúng địa bàn, đúng đối tượng và nhận được sự đồng tình ủng hộ của bà con.
Tin khác
[Xem thêm]
Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Kinh tế tập thể, hợp tác xã: Động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

TTTĐ - Giai đoạn vừa qua, kinh tế tập thể, hợp tác xã (HTX) tiếp tục đổi mới, phát triển nhanh cả về số lượng và chất lượng, cơ bản khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài… Nhiều loại hình, mô hình kinh tế tập thể, HTX hoạt động hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế bền vững, xây dựng Nông thôn mới, tạo việc làm, xoá đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò nền tảng của khu vực kinh tế tập thể trong nền kinh tế quốc dân.
Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

Chuyển đổi số: “Chìa khóa” phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam

TTTĐ - Nông nghiệp là ngành kinh tế có vị trí đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế Việt Nam. Mặc dù tỷ trọng nông nghiệp trong GDP ngày càng giảm, song nông nghiệp vẫn giữ vai trò chiến lược trong dài hạn, là bệ đỡ quan trọng cho an ninh, an sinh, an dân của đất nước. Trong bối cảnh hội nhập quốc tế, biến đổi khí hậu, dịch bệnh và nhất là cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì chuyển đổi số trong nông nghiệp là xu hướng tất yếu, là “chìa khóa” cho phát triển bền vững ngành nông nghiệp Việt Nam.
Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

Hà Nội hướng tới phát triển nông nghiệp xanh, ứng dụng công nghệ cao

TTTĐ - Với mục tiêu hướng tới nền nông nghiệp hiện đại, bền vững, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến, kinh doanh; Đồng thời xây dựng trung tâm nông nghiệp công nghệ cao điển hình của cả nước, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.
Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

Hành trình xây dựng Nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu của Hà Nội

TTTĐ - Với vai trò, vị thế Thủ đô, Hà Nội là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân. Đến nay, 100% xã của Hà Nội đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu.
Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

Quyết tâm hoàn thiện các chỉ tiêu đưa huyện lên quận

TTTĐ - Bằng sự nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo và Nhân dân, huyện Thanh Trì, Hà Nội đã đạt nhiều thành quả trong năm 2022 đầy khó khăn và mở ra một năm mới với nhiều mục tiêu quan trọng. Nhân dịp đón mừng xuân Quý Mão 2023, PV báo Tuổi trẻ Thủ đô có cuộc phỏng vấn đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ Thanh Trì.
Huyện Hoài Đức: Xây dựng Nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận

Huyện Hoài Đức: Xây dựng Nông thôn mới gắn với mục tiêu phát triển thành quận

TTTĐ - Phấn đấu trở thành quận của Thủ đô Hà Nội, huyện Hoài Đức đang quyết liệt triển khai nhiều giải pháp thực hiện nâng cao chất lượng tiêu chí Nông thôn mới (NTM) theo hướng đô thị để các xã trở thành phường, huyện trở thành quận trong tương lai gần. Nhiều đề án, dự án đã mang lại hiệu quả thiết thực, tạo bước chuyển căn bản và nhận được sự đồng thuận cao của người dân.
Mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng sự nguyên vẹn tinh túy từ thiên nhiên

Mong muốn đưa tới tay người tiêu dùng sự nguyên vẹn tinh túy từ thiên nhiên

TTTĐ - Hợp tác xã Nông nghiệp Tổng hợp chăn nuôi và Thương mại Khánh Phát (xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội) đã nghiên cứu và cho ra thị trường hàng chục sản phẩm được làm từ sữa. Trong số đó, đã có 9 sản phẩm được UBND thành phố Hà Nội đánh giá, phân hạng và quyết định công nhận OCOP 3 sao.
Xem phiên bản di động