×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Đầu tư hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tại 4 tỉnh miền Trung
Xã hội | 2 năm trước
TTTĐ - Thủ tướng Chính phủ đồng ý đề xuất dự án "Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tại các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị" vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á...
Quy định mới về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến y tế cơ sở
Sức Khỏe | 1 năm trước
TTTĐ.VN- Bộ Y tế ban hành Thông tư số 39/TT-BYT quy định về gói dịch vụ y tế cơ bản cho tuyến cơ sở. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2017.