×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu

Tin tức | Thứ năm, 06/12/2018 14:14 (GMT+7)
Công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh do HĐND TP Hà Nội bầu

Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc; Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn bỏ phiếu sáng 6/12

TTTĐ- Cuối phiên làm việc sáng 6/12, Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội khoá XV, HĐND TP đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 36 chức danh lãnh đạo chủ chốt của Hà Nội.

Bài liên quan

Dưới sự điều hành của Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc, HĐND thông qua tờ trình danh sách 36 chức danh lấy phiếu tín nhiệm. Sau đó, các đại biểu thảo luận tại tổ và trở về hội trường để nghe tổng hợp ý kiến và tiến hành bỏ phiếu từ 10h - 11h30. Trưởng Ban kiểm phiếu Vũ Đức Bảo cho biết, số phiếu phát ra là 102 phiếu, thu về 102 phiếu.

Với 100 phiếu tín nhiệm cao, 1 phiếu tín nhiệm, 1 phiếu tín nhiệm thấp, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội dẫn đầu nhóm có phiếu tín nhiệm cao. Xếp sau là bà Phạm Thị Thanh Mai, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Hà Nội với 90 phiếu tín nhiệm cao, 7 tín nhiệm, 4 phiếu tín nhiệm thấp. Đứng thứ 3 là ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính với 88 phiếu tín nhiệm cao, 13 phiếu tín nhiệm và 1 phiếu tín nhiệm thấp. 

Ở nhóm nhiều phiếu tín nhiệm thấp, ông Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, dẫn đầu với 18 phiếu tín nhiệm thấp, 49 phiếu tín nhiệm cao. Tiếp theo là ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, với 16 tín nhiệm thấp, 41 phiếu tín nhiệm cao và 45 tín nhiệm. Đứng thứ ba là ông Lê Văn Dục với 14 phiếu tín nhiệm thấp, 43 tín nhiệm cao, 45 tín nhiệm.

KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ: 

-    Lãnh đạo HĐND thành phố có 3 đồng chí:

1.   Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - Chủ tịch HĐND thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 100 (chiếm 98,04% tổng số đại biểu HĐND TP)

-       Số phiếu tín nhiệm: 1 (0,98%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 (0,98%)

2.   Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   86 (84,31%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 6 (5,88%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%) 

3.   Bà Phùng Thị Hồng Hà - Phó Chủ tịch HĐND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   82 (80,39%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 16 (15,69%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)  

-    Uỷ viên Thường trực HĐND Thành phố có 5 đồng chí:

4.   Ông Trần Thế Cương - Trưởng ban Văn hóa - Xã hội, HĐND TP;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  85 (83,33%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 13 (12,75%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (2,94%) 

5.   Ông Lê Minh Đức - Chánh Văn phòng HĐND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 81 (79,41%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 16 (14,89%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (2,94%) 

6.   Bà Phạm Thị Thanh Mai - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   90 (88,24%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 7 (6,86%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

7.   Ông Nguyễn Hoài Nam - Trưởng Ban Pháp chế HĐND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  87 (85,29%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 9 (8,82%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 (4,9%) 

8.   Ông Nguyễn Nguyên Quân - Trưởng ban Đô thị, HĐND Thành phố;

-        Số phiếu tín nhiệm cao:   85 (83,33%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 12 (11,26%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 (1,96%) 

KHỐI UBND THÀNH PHỐ: 

-    Lãnh đạo UBND thành phố có 7 đồng chí:

1.   Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  84 (82,35%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 14 (13,73%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

2.   Ông Nguyễn Văn Sửu - Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  76 (74,51%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 20 (19,61%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 (4,9%)

3.     Ông Nguyễn Quốc Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   61 (59,6%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 27 (26,4%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 (11,76%) 

4.     Ông Nguyễn Thế Hùng - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  67 (65,59%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 31 (30,39%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 2 (1,39%)

5.     Ông Ngô Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

-        Số phiếu tín nhiệm cao: 58 (56,86%)   

-       Số phiếu tín nhiệm: 33 (32,35%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%) 

6.     Ông Lê Hồng Sơn - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  45 (44,12%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 42 (41,18%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 (12,75%) 

7.     Ông Nguyễn Doãn Toản - Phó Chủ tịch UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  74 (72,55%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 17 (16,67%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

-  Ủy viên UBND thành phố có 21 đồng chí:

1.     Ông Lê Ngọc Anh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   52 (50,98%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 45 (44,12%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 (4,9%) 

2.     Ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  43 (42,16 %)

-       Số phiếu tín nhiệm: 45 (44,12%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 14 (13,73%) 

3.     Ông Chử Xuân Dũng - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  40 (39,22%)  

-       Số phiếu tín nhiệm: 49 (48,4%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 13 (12,75%)

4.     Ông Vũ Đăng Định - Giám đốc Sở Ngoại vụ Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  65 (63,73%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 33 (32,35%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%) 

5.     Ông Nguyễn Trọng Đông - Giám đốc Sở TN và MT Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 41  (40,20%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 45 (44,12%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 16 (15,69%) 

6.     Ông Tô Văn Động - Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  50 (49,02%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 40 (39,22%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 12 (11,76%) 

7.     Ông Hà Minh Hải - Giám đốc Sở Tài chính Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  88 (86,27%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 13 (12,75%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 1 (0,98%)

8.     Ông Trần Đức Hải - Giám đốc Sở Du lịch Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   49 (48,04%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 46 (45,10%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 7 (6,86%) 

9.     Ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   69 (69,65%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 29 (28,43%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

10. Ông Nguyễn An Huy - Chánh Thanh tra Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 76 (74,51%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 22 (21,57%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%)

11. Ông Đoàn Duy Khương - Thiếu tướng, Giám đốc Công an Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  65 (63,73%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 27 (26,47%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

12. Ông Chu Phú Mỹ - Giám đốc Sở NN và PNT Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 49 (48,04%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 35 (34,31%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 18 (17,67%)

13. Ông Nguyễn Mạnh Quyền - Giám đốc Sở KH và ĐT Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   74 (72,25%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 17 (16,6%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 11 (3,92%) 

14. Ông Trần Huy Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 79  (77,45%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 20 (19,61%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (2,94%)

15. Ông Khuất Văn Thành - Giám đốc Sở LĐTB và XH Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao: 81 (79,41%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 17 (16,6%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%) 

16. Ông Lê Hồng Thăng - Giám đốc Sở Công thương Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   59 (57,84%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 38 (37,25%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 5 (4,9%) 

17. Ông Phạm Quí Tiên - Chánh Văn phòng UBND Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  70 (68,83%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 28 (27,45%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,9%) 

18. Ông Ngô Anh Tuấn - Giám đốc Sở Tư pháp Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:   57 (55,68%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 42 (41,18%) 

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 3 (2,94%) 

19. Ông Vũ Văn Viện - Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  69 (67,65%) 

-       Số phiếu tín nhiệm: 29 (28,43%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 4 (3,92%) 

20. Ông Lê Vinh - Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  49 (48,04%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 43 (42,16%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%)

21. Ông Nguyễn Tất Vinh - Trưởng ban Dân tộc Thành phố;

-       Số phiếu tín nhiệm cao:  41 (40,2%)

-       Số phiếu tín nhiệm: 51 (50%)

-       Số phiếu tín nhiệm thấp: 10 (9,8%) 

Phương Thu
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Hà Tĩnh và Quảng Bình
TTTĐ - Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947- 27-7-2018), Đoàn cán bộ lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam...
Ký ức thời thanh xuân rực lửa
TTTĐ - 44 năm đã trôi qua, nhưng cứ mỗi dịp cả nước tưng bừng chào mừng ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, những người...
Bổ nhiệm trợ lý Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ
TTTĐ - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định bổ nhiệm ông Phạm Thái Hà, Hàm Vụ trưởng, Thư ký giúp việc đồng chí Vương Đình...
Dấu ấn nền hành chính Thủ đô sau 10 năm mở rộng địa giới
TTTĐ - Từ cơ chế “xin - cho”, là nỗi ám ảnh của người dân và doanh nghiệp, nền hành chính Thủ đô đã lột xác toàn diện trong 10 năm qua....