×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X

Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có nhiều bước tiến tích cực

Nhịp sống trẻ | Thứ năm, 09/08/2018 17:39 (GMT+7)
Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có nhiều bước tiến tích cực

Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội nghị

TTTĐ- Chiều 9/8, phát biểu tham luận "Vai trò của tổ chức Đoàn trong việc thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung Ương Đảng (Khoá X), đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Thủ đô đã có những bước chuyển tích cực từ sau khi Nghị quyết số 25-NQ/TW ban hành.

Tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khoá XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban chấp hành Trung uwơng Đảng (Khoa X) về “tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá", đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “10 năm qua Nghị quyết 25 liên quan đến 3 nhiệm kỳ của Tổ chức Đoàn trong đó, việc ổn định tổ chức khi thực hiện Nghị quyết số 15/2008/QH 12 của Quốc hội về việc điều chỉnh địa giới hành chính thành phố Hà Nội và một số tỉnh có liên quan là dấu mốc quan trọng, tác động trực tiếp đến bộ máy tổ chức của Đoàn. Từ hơn 70 đầu mối trực thuộc với gần 600 nghìn đoàn viên, 2,7 triệu thanh niên, sau khi mở rộng địa giới hành chính, Thành đoàn quản lý 114 đầu mối cơ sở trực thuộc (tăng gần 2 lần), số đoàn viên thanh niên tăng gần 1,5 lần, số lượng Đoàn chuyên trách tăng gần 2 lần… Đoàn Thanh niên thành phố tổ chức thành công 2 kỳ Đại hội Đoàn trong 10 năm qua; 5 đồng chí Bí thư Thành đoàn đã trưởng thành và giữ các chức vụ chủ chốt trong hệ thống chính trị từ cấp quận, huyện đến Trung ương”.

Đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh, nhiều vấn đề về tổ chức bộ máy, nhân sự được Đoàn Thanh niên thành phố tham mưu có tính đột phá mà tiền lệ chưa có như: Tổ chức thi tuyển viên chức tại các đơn vị sự nghiệp, tổ chức Đoàn các cấp; sắp xếp đầu ra và chế độ cho Bí thư đoàn cấp xã, phường, thị trấn; chế độ cho đội ngũ giáo viên làm Tổng phụ trách; Tuyên dương Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp các trường ĐH, học viện; Tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu; Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu…

10 năm qua, Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội tiếp tục khẳng định bề dày truyền thống là nơi khởi xướng, đầu tàu, định hướng và nòng cốt trong mọi nhiệm vụ, chương trình công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi cả nước.

Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng thẳng thắn đánh giá: “Yêu cầu đặt ra trong công tác Đoàn ngày càng cao trong từng năm, từng giai đoạn cụ thể. Mặc dù đã rất cố gắng để đạt được kết quả trên nhưng Đoàn Thanh niên thành phố nhận thấy còn nhiều vấn đề phải tập trung khắc phục như: Công tác thanh vận của Đoàn chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra. Một số bất cập trong công tác Đoàn, nhất là về mô hình tổ chức hoạt động ở một số lĩnh vực chậm giải quyết. Kinh phí cho hoạt động Đoàn còn hạn hẹp, chế độ chính sách đối với cán bộ Đoàn chưa được quan tâm đúng mức. Năng lực, trình độ, kỹ năng nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở và đội ngũ chuyên trách chưa cao. Còn một số cán bộ Đoàn chưa tâm huyết, thiếu sáng tạo, không sâu sát. Tổ chức Đoàn, Hội ở nhiều nơi chưa thực sự quan tâm đến quyền và lợi ích chính đáng, thiết thực cho đoàn viên, thanh niên”.

10 năm qua, Thủ đô Hà Nội là đơn vị đầu tiên trong phạm vi cả nước xác định việc đối thoại với thanh niên là một trong những nhiệm vụ, trách nhiệm quan trọng của lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền, HĐND các cấp. Các kỳ đối thoại được tổ chức công khai, tập trung nắm tình hình nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của thanh niên, định hướng, giáo dục thanh niên phát huy trách nhiệm xây dựng Thủ đô. Mô hình này đã và đang được tổ chức với nhiều quy mô khác nhau, đến nay là mô hình được nhiều địa phương, đơn vị áp dụng.

Trong đó, Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh Thành uỷ, HĐND- UBND Thành phố và các cấp uỷ chính quyền tập trung chăm lo cho thanh niên và công tác thanh niên thông qua các cơ chế, chính sách cụ thể, có tính đặc thù và đặc biệt của Hà Nội, đảm bảo sự nghiệp đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ Thủ đô phát triển toàn diện.

Đoàn Thanh niên các cấp phải làm tốt công tác tham mưu, trong đó phải đảm bảo nguyên tắc: Vì sự phát triển của thanh niên, vì sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, tránh hình thức, đối phó, lãng phí, dàn trải, thiếu tính thực tiễn. Đoàn cần năng động, sáng tạo và tích cực trong xã hội hoá các hoạt động phong trào, làm nòng cốt và lan toả các hoạt động vì cộng đồng trong các giới, các ngành và toàn xã hội, góp phần tạo sức mạnh lớn lao trong các lực lượng quần chúng…

Qua đây, đồng chí Nguyễn Ngọc Việt cũng đưa ra một số kiến nghi, đề xuất. Trong đó, về tổ chức, Thành đoàn đề xuất Bộ Nội vụ về việc tạo cơ chế, hỗ trợ để tổ chức Đoàn Thanh niên- Hội Sinh viên thành phố triển khai và kiện toàn, thành lập mới Hội Sinh viên ở một số trường đặc thù hiện nay.

Thành đoàn Hà Nội cũng đề xuất thành phố tiếp tực quan tâm, hỗ trợ, nâng mức hỗ trợ về phụ cấp cho đội ngũ bí thư chi đoàn; quan tâm cơ chế chính sách dành cho cán bộ Đoàn như: Tổ chức thi tuyển công chức, chuẩn hoá chức danh cán bộ Đoàn theo vị trí việc làm để gắn với quy hoạch, đào tạo và bố trí đầu ra cho cán bộ Đoàn.

Thành phố chỉ đạo các sở, ngành thực hiện các chương trình, đề án liên quan đến công tác thanh niên, trong đó tập trung rà soát, thực hiện các đề án trong Chương trình hành động số 01-CTr/TU đã đề ra, đặc biệt là Chiến lược phát triển thanh niên Thủ đô giai đoạn 2015-2020… nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, công nhân và thanh thiếu niên Thủ đô.

Thành phố đầu tư cơ sở vật chất và hỗ trợ nguồn lực cho các Trung tâm đào tạo, giới thiệu việc làm của thành phố, để giúp thanh niên có nhiều cơ hội tìm kiếm việc làm phù hợp với trình độ, chuyên môn, giảm thiểu số thanh niên thất nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Thành phố nghiên cứu đầu tư các thiết chế văn hoá, giáo dục vui chơi giải trí, xứng tầm Thủ đô, đồng thời chỉ đạo các sở, ngành chức năng tăng cường quản lý, phát triển và xã hội hoá các hoạt động văn hoá, thể thao trên địa bàn. Các ngành Giáo dục & Đào tạo, Văn hoá thể thao & Du lịch, Y tế… thường xuyên phối hợp với tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong việc tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, các phong trào thi đua, phối hợp chăm lo sức khoẻ về tinh thần và thể chất để thanh niên phát triển toàn diện.

Phương Thu
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
BÌNH LUẬN
Bài 2: Những con chim sợ cành cong đi tìm… cành thẳng
TTTĐ - Từng 1 lần đổ vỡ hôn nhân, họ đến với nhau với hy vọng một lần nữa tìm được bến đỗ thực sự của cuộc đời. Tuy nhiên, con...
Trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” cho nam sinh cứu sống 3 học sinh bị đuối nước
TTTĐ - Sáng nay, ngày 11/4, đồng chí Nguyễn Hữu Tuất - Phó Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa đã trao huy hiệu “Tuổi trẻ dũng cảm” của Trung uơng...
Tập huấn kiến thức an toàn giao thông cho 'ét-vê' Đại học GTVT
TTTĐ - Sáng 18/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên trường Đại học Giao thông Vận tải (GTVT) phối hợp Công ty Honda – Head Trung Nghĩa tổ chức tập...
Chủ đề sinh hoạt chi đoàn tháng 7/2018: Uống nước nhớ nguồn
TTTĐ - Với dân tộc Việt Nam, tháng 7 là tháng tri ân những người nằm xuống cho Tổ quốc bình yên, cho nhân dân hạnh phúc. Trong tháng này, các cơ...
Lắng nghe trẻ em nói...
TTTĐ – Sáng ngày 30/6, tại trường Lê Duẩn, Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội thành phố Hà Nội phối hợp với Trường Lê Duẩn tổ chức kỳ...