Xin chờ trong giây lát...

Công tác tuyên giáo góp phần định hướng, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô

02/07/2021 20:20

Hệ thống tuyên giáo Thủ đô phải chủ động nắm bắt và dự báo kịp thời diễn biến những vấn đề lớn, phức tạp tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, cần duy trì hoạt động cung cấp thông tin, định hướng cho các cộng tác viên về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm...

Video khác

Xem thêm
Xem phiên bản di động