Công tác tuyên giáo góp phần thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ Việt Nam

Tin tức -
In bài viết

Theo Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, công tác tuyên giáo góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới; làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn.

Tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong thực hiện “nhiệm vụ kép” Tiếp tục khẳng định vai trò của ngành Tuyên giáo Thủ đô trong thực hiện “nhiệm vụ kép”

TTTĐ - Những năm qua, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã có nhiều đóng góp vào thành tựu chung của ngành Tuyên giáo của Đảng, ...

Sáng 1.8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Lễ Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1.8.1930- 1.8.2020). Tham dự Lễ kỷ niệm có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng. Cùng dự có các lãnh đạo Ban Tuyên giáo, nguyên lãnh đạo Ban Tuyên giáo qua các thời kỳ;...

Đọc diễn văn kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định Lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo là sự kiện chính trị có ý nghĩa to lớn.

“Trong suốt 90 năm qua, ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo trở thành một bộ phận không thể tách rời, luôn gắn bó sâu sắc với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Những thắng lợi vĩ đại mà Đảng, Nhân dân ta đã đạt được trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới, phát triển và bảo vệ Tổ quốc đều có sự đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo và công tác tuyên giáo của Đảng” - Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng khẳng định.

Các tiết mục văn nghệ trong Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân

Các tiết mục văn nghệ trong Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân

Điểm lại các quá trình lịch sử cách mạng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho hay, trong bất cứ giai đoạn, hoàn cảnh nào của cách mạng, lĩnh vực tuyên giáo đều giữ vị trí quan trọng, tham mưu có hiệu quả với Đảng về truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin, bổ sung, hoàn thiện, phát triển lý luận chính trị; góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tường, đạo đức; tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc...

Trong 2 cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, công tác tuyên giáo đã góp phần tạo nên sức mạnh và động lực tinh thần to lớn trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để chiến đấu và chiến thắng kẻ thù xâm lược. Cả dân tộc đoàn kết, muôn triệu người như một nhất định không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ, quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

Bước vào thời kỳ đổi mới, công tác tuyên giáo của Đảng đã tích cực góp phần và đổi mới tư duy, nhất là đổi mới tư duy kinh tế, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tích cực tham gia nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn góp phần mở rộng dân chủ, khẳng định sự vận dụng sáng tạo, phù hợp chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; khơi dậy khát vọng dân tộc, xây dựng và giữ gìn truyền thống văn hoá tốt đẹp của con người Việt Nam; Bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng làm nên những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử trong gần 35 năm đổi mới, làm thay đổi sâu sắc diện mạo, cơ đồ, uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, tạo tiền đề vững chắc để đưa đất nước ta tiếp tục tiến lên, giành những thắng lợi ngày càng to lớn hơn.

Công tác tuyên giáo góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo đã góp phần xây dựng nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội, hoạch định hệ thống quan điểm lý luận, cương lĩnh, đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân
Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh Ái Vân

Công tác tuyên giáo góp phần giáo dục rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, ý thức tổ chức kỷ luật của người cộng sản, bồi dưỡng lý tưởng, tình cảm cách mạng, tạo nên sức mạnh đoàn kết, thống nhất của hệ thống; củng cố, bồi đắp niềm tin vào mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng, làm cho ý Đảng quyện với lòng dân;

Công tác tuyên giáo góp phần đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân và những thành quả cách mạng Việt Nam; góp phần xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, để Đảng thực sự là đạo đức, là văn minh, thực sự là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống của ngành Tuyên giáo là dịp để cùng ôn lại và phát huy truyền thống lịch sử vẻ vang của ngành Tuyên giáo; bồi đắp thêm niềm tự hào về những đóng góp to lớn, có ý nghĩa lịch sử của ngành Tuyên giáo trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc; củng cố và tăng cường niềm tin vào mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng của Đảng.

PV
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Vai trò của HĐND các cấp TP Hà Nội in đậm trên nhiều hoạt động

Vai trò của HĐND các cấp TP Hà Nội in đậm trên nhiều hoạt động

TTTĐ - Năm 2020, mặc dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Hà Nội đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt các chỉ tiêu về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vai trò đóng góp rất lớn của HĐND các cấp thành phố, in đậm trên các hoạt động: Tổ chức kỳ họp, chất vấn-giải trình, giám sát, tiếp xúc cử tri…
Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

Quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu ở mức cao nhất

TTTĐ - Để tạo chuyển biến ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XVII Đảng bộ TP Hà Nội, các Sở, ngành, quận, huyện đã đưa ra các kế hoạch cụ thể riêng đối với đơn vị mình, thể hiện quyết tâm chính trị trong thực hiện chương trình hành động mà thành phố đã đề ra.
Tin khác
[Xem thêm]
Quyết tâm tạo bước đột phá ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết

Quyết tâm tạo bước đột phá ngay trong năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết

TTTĐ - Sáng 15/1, Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố Hà Nội giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã quý IV/2020 về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 1/1/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.
Xem phiên bản di động