Công tác tuyên giáo phải chủ động, kịp thời, chính xác và hiệu quả

Tin tức -
In bài viết

TTTĐ - Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).    

Chương trình "Giữ trọn niềm tin" và trao giải "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng” Nâng cao hiệu quả công tác Tuyên giáo – Truyền thông ngành Dầu khí Chào đón chương trình nghệ thuật "Giữ trọn niềm tin" Bài 6: Những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tuyên giáo trong thời gian tới Bài 5: Khẳng định sự trưởng thành, phát triển và lớn mạnh không ngừng

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy và đồng chí Nguyễn Văn Phong, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì buổi gặp mặt.

Tham dự buổi gặp mặt có đồng chí Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý,...

Công tác tuyên giáo từng bước được đổi mới

Trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Công tác tuyên giáo của Đảng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng, là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng.

Trong các giai đoạn cách mạng, những cán bộ tuyên truyền của Đảng vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, luôn gan góc chiến đấu cùng các lực lượng khác, đưa đường lối của Đảng đến với quần chúng công nông; góp phần quan trọng trong việc khơi dậy truyền thống yêu nước, cách mạng của Đảng bộ và Nhân dân Thủ đô.

cong tac tuyen giao phai chu dong kip thoi chinh xac va hieu qua
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong trình bày diễn văn ôn lại truyền thống 90 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Trong giai đoạn cả nước tiến hành sự nghiệp đối mới, đội ngũ cán bộ tuyên giáo cả nước nói chung, Tuyên giáo Thủ đô nói riêng đã không ngừng nỗ lực phấn đấu, năng động, sáng tạo, tuyệt đối trung thành với sự nghiệp cách mạng của Đảng, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Công tác Tuyên giáo từng bước được đổi mới đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong cho biết, những năm qua, thực hiện nhiệm vụ được giao, hệ thống tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu, chỉ đạo, phối hợp tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết các chi thị, nghị quyết, của Trung ương và Thành ủy; tham mưu cấp uỷ chỉ đạo triển khai sâu rộng việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh'' theo chuyên đề hằng năm; chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị cùng cấp triển khai các hoạt động tuyên truyền các sự kiện chính trị, giáo dục truyền thống cách mạng, các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị gắn với đẩy mạnh phong trào thi đua, nhân rộng điển hình tiên tiến trên mọi lĩnh vực.

Đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo đã tham mưu, lãnh đạo chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; chủ động tham mưu các đơn vị đẩy mạnh công tác nắm tình hình an ninh tư tưởng đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị lớn diễn ra trên địa bàn Thủ đô; thực hiện tốt công tác dư luận xã hội, kịp thời nắm bắt và tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chi đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong xã hội,...

cong tac tuyen giao phai chu dong kip thoi chinh xac va hieu qua
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại chương trình

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nôi nêu rõ: Trải qua gần 90 năm nỗ lực phấn đấu xây dựng, trưởng thành, công tác tuyên giáo Thủ đô đã rút ra 5 bài học kinh nghiệm quý. Đó là, trong bất kỳ hoàn cảnh, tình huống nào, công tác chính trị tư tưởng cũng phải làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân luôn kiên định vững vàng con đường đã lựa chọn; không ngả nghiêng, dao động, mơ hồ về mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, của dân tộc. Đặc biệt, công tác tuyên giáo phải luôn bám sát thực tiễn, nhạy bén, kịp thời nắm mắt dư luận xã hội, dự báo và định hướng tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng, đồng thuận xã hội trong quá trình triển khai đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn...

Nhân dịp này, đồng chí Nguyễn Văn Phong kêu gọi kêu gọi mỗi cán bộ, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thành ủy cùng với hệ thống tuyên giáo thành phố đoàn kết một lòng, nỗ lực hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

"Mục tiêu trước mắt và lâu dài của ngành Tuyên giáo Thủ đô là phải thực hiện hiệu quả phương châm "Bản lĩnh, đổi mới, chủ động, kịp thời, thuyết phục, hiệu quả", bằng các hoạt động của mình, tạo ra bầu không khí chính trị tích cực, củng cố niềm tin, nhân lên sức mạnh trong Đảng, trong dân, từ đó tạo ra động lực phát triển cho Thủ đô và đất nước”, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy nhấn mạnh.

Phát huy vai trò “chủ công” trong công tác tổ chức Đại hội

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng, ghi nhận, cảm ơn sự cống hiến của các thế hệ cán bộ tuyên giáo Thủ đô qua các thời kỳ. Đồng chí nêu rõ: “Những thành tích chung của thành phố trong những năm qua có sự tham gia tích cực, hiệu quả của hệ thống tuyên giáo. Thông qua đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ thành phố đã góp phần cổ vũ ý chí tự lực tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân thi đua trong lao động, sản xuất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố”.

cong tac tuyen giao phai chu dong kip thoi chinh xac va hieu qua
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng tặng hoa chúc mừng ngành Tuyên giáo Thủ đô

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, trong thời gian tới, để hoàn thành các nhiệm vụ được giao, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Công tác tuyên giáo phải xuất phát từ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng mà xác định nhiệm vụ, nội dung, phương pháp hoạt động; phải phục vụ đắc lực cho việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng ta, dân tộc ta”, ngành Tuyên giáo Thủ đô cần tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Thành ủy; tập trung thực hiện tốt việc học tập, quán triệt và hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy, nhất là các nghị quyết, chỉ thị liên quan đến lĩnh vực tuyên giáo.

Cùng với đó, ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục thực hiện tốt chức năng tham mưu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền... trọng tâm là tuyên truyền, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu các cấp theo Quy định số 08 của Ban Bí thư.

Đặc biệt, ngành Tuyên giáo cần tập trung tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII; xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị đến hết năm 2020; trong đó, ngành tuyên giáo đóng vai trò “chủ công” trong công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội.

cong tac tuyen giao phai chu dong kip thoi chinh xac va hieu qua
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị ngành Tuyên giáo Thủ đô tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị và phát triển kinh tế - xã hội... qua đó, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; khơi dậy và khích lệ niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ, đảng viên và Nhân dân; thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô...

Đồng chí cũng đặc biệt lưu ý công tác tuyên giáo phải chú trọng dự báo tình hình, diễn biến tư tưởng để tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong tất cả các khâu của công tác tuyên giáo, từ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội đến tổ chức các hội nghị, với phương châm “Chủ động, kịp thời, chính xác, hiệu quả”.

Đối với công tác báo chí - xuất bản, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao tính chủ động trong nắm bắt, phân tích, xử lý tình huống vấn đề, sự kiện, từ đó chủ động chiếm lĩnh thông tin để định hướng dư luận xã hội; nâng cao chất lượng lãnh đạo, quản lý để báo chí là cầu nối giữa Đảng với dân, là binh chủng quan trọng trên mặt trận tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

* Nhân dịp này, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đã trao Bằng khen của Ban Thường vụ Thành ủy cho 10 tập thể, 10 cá nhân ngành Tuyên giáo Thủ đô có những thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020).

Tú Linh
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí

TTTĐ - Nhân kỷ niệm 96 năm ngày báo chi cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), chiều nay (17/6), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã tới thăm, chúc mừng Bộ Thông tin và Truyền thông, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Đài Phát thanh và Truyền hình (PT&TH) Hà Nội.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

TTTĐ - Chiều 17/6, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021), đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam. Cùng đi có Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai.
Tin khác
[Xem thêm]
Chính phủ quyết cơ chế đặc thù gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-Nam

Chính phủ quyết cơ chế đặc thù gỡ vướng nguồn vật liệu xây dựng cao tốc Bắc-Nam

TTTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 60/NQ-CP về việc áp dụng cơ chế đặc thù trong cấp phép khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông, giai đoạn 2017-2020 (đã khởi công và sắp khởi công).
Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Ngọc Tuấn chúc mừng các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội

TTTĐ - Chiều 16/6, nhân kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2021) thay mặt lãnh đạo thành phố Hà Nội, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDNĐ TP đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam, báo Đại biểu Nhân dân, báo Hànộimới. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các ban, ngành của thành phố.
Xem phiên bản di động