×
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
Báo Điện tử Tuổi trẻ Thủ đô
X
X
Video | 05/12/2018 22:14
TTTĐ - Công ty Cổ phần sản xuất hàng thể thao MXP được Liên đoàn lao động tỉnh và Lãnh đạo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Thái Bình đặt nhiều kỳ vọng, hướng tới xây dựng "cánh chim đầu đàn" trong công tác phát triển công đoàn.
Quang Chương - Vi Hải

Bình luận

XEM THÊM